Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej od lat współpracuje z przemysłem regionu Opolskiego. Naszymi partnerami były zarówno przedsiębiorstwa będące potentatami w swojej branży jak również firmy rozwijające swój profil produkcyjny. Innowatorskie podejście do rozwiązywania problemów z jakimi zmierzają się pracownicy naszej katedry wraz z doświadczeniem zdobytym podczas badań naukowych oraz olbrzymim zaufaniem otrzymanym ze strony kontrahentów pozwolił na solidne ugruntowanie naszej pozycji wśród przedsiębiorców Opolszczyzny oraz w kraju. 
Katedra oferuje usługi naukowo-badawcze w pełnym zakresie swojej działalności w tym ekspertyzy, opinie doradcze, opracowanie merytoryczne a w szczególności:

-badania wytrzymałościowe elementów mechanicznych oraz konstrukcyjnych,
-badania wytrzymałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych oraz całych układów poddanych obciążeniom jedno jak również wieloosiowym,
-symulacje komputerowe wytrzymałości urządzeń, zespołów jak również podzespołów maszyn,
-oceny nośności granicznej elementów konstrukcyjnych,
-wytężenie i nośności płyt perforowanych obciążonych osiowosymetrycznie,
-modelowanie nierówno bieżnych cięgnowych przekładni eliptycznych,
-projektowanie uszczelnień aparatury chemiczno procesowej.


Kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu: +48 77 449 8415

a.kulesa@po.opole.pl