Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn jest jedną z najstarszych i największych Katedr Politechniki Opolskiej. Pracownicy i doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne a także prowadzą prace badawcze i naukowe. Cieszące się uznaniem doświadczenie naukowe oraz duże zaplecze badawcze Katedry sprawia, że byliśmy wykonawcami wielu badań i ekspertyz z zakresu wytrzymałości materiałów. Katedra prowadzi Centrum Doskonałości CESTI oraz realizuje zadania projektu UpTronic w ramach programu Leonardo da Vinci. Katedra organizaowała wiele konferencji i szkoleń o zakresie krajowym i zagranicznym. Głównymi zagadnieniami którymi zajmuje się Katedra Mechaniki i PKM sa:

    -trwałość zmęczeniowa przy wieloosiowych obciążeniach losowych,
    -badania własności mechanicznych materiałów,
    -mechanika konstrukcji powłokowych w stanie sprężysto-plastycznym,
    -badanie trwałości elementów siłowników hydraulicznych i ich uszczelnień,
    -mechanika pękania,
    -komputerowe wspomaganie projektowania (CAD),
    -systemy mechatroniczne,
    -optymalizacja konstrukcji.


Zapraszam serdecznie do zapoznania się z zawartością naszej witryny.


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
Kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn


ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole, POLAND
Sekretariat:
+48 77 449 8415
e-mail
: kmpkm@po.opole.pl
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej