Profesorowie KMiPKM
Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Łagoda
e-mail: t.lagoda@po.opole.pl
Pokój B313
tel.: +48 77 449 8414
tel.: +48 77 449 8415- sekret. Katedry

Prof. dr hab. inż.
Grzegorz Gasiak
e-mail: g.gasiak@po.opole.pl
Pokój B13
tel.: +48 77 449 8401
Profesorowie uczelni KMiPKM
Prof. dr hab. inż.
Aleksander Karolczuk
e-mail:a.karolczuk@po.opole.pl
Pokój B15
tel.: +48 77 4498403
Prof. dr hab. inż.
Adam Niesłony
e-mail:a.nieslony@po.opole.pl
Pokój B11
tel.: +48 77 4498399
Prof. dr hab. inż.
Dariusz Rozumek
e-mail:d.rozumek@po.opole.pl
Pokój B308
tel.: +48 77 4498410

Adiunkci KMiPKM
dr  inż.
Włodzimierz Będkowski
e-mail:w.bedkowski@po.opole.pl
Pokój B108
tel.: +48 77 449 8417


dr  hab. inż.
Roland Pawliczek
e-mail:r.pawliczek@po.opole.pl
Pokój B16
tel.: +48 77 449 8404

dr  hab. inż.
Cyprian Lachowicz
e-mail:c.lachowicz@po.opole.pl
Pokój B10
tel.: +48 77 449 8398


dr  inż.
Zbigniew Marciniak
e-mail:z.marciniak@po.opole.pl
Pokój B311
tel.: +48 77 449 8422


dr hab.  inż.
Grzegorz Robak
e-mail:g.robak@po.opole.pl
Pokój B14
tel.: +48 77 449 8402

dr  hab. inż.
Krzysztof Kluger
e-mail:k.kluger@po.opole.pl
Pokój B12
tel.: +48 77 449 8407


dr inż.
Andrzej Kurek
e-mail:a.kurek@po.opole.pl
Pokój B312
tel.: +48 77 449 84 19


Pracownicy emerytowani KMiPKM
dr inż.
Henryk Achtelik


dr inż.
Janusz Marynowski

dr hab. inż.
Stanisław Piesiak

dr inż.
Waldemar Matlachowski


dr inż.
Czesław Pazoła


dr inż.
Łukasz Blacha
e-mail: l.blacha@po.opole.pl
Pokój B312A
tel.: +48 77 449 84 19


dr inż.
Mateusz Kowalski
e-mail: m.kowalski@po.opole.pl
Pokój B316
tel.: +48 77 449 84 16


Pracownicy techniczni i administracyjni KMiPKM
Zbigniew Daciuk
Starszy mechanik
e-mail:z.daciuk@po.opole.pl
Pokój E17
tel.: +48 77 449 8395


mgr inż. Anna Kulesa
starszy specjalista ds. administracyjno-naukowych
e-mail:a.kulesa@po.opole.pl
Pokój B314
tel.: +48 77 449 8415


mgr inż. Jerzy Sołtysek


Zdjęcia wykonane przez Pana Sławoja Dubiela s.dubiel@po.opole.pl


dr hab. inż.
Marta Kurek
e-mail: ma.kurek@po.opole.pl
Pokój B317
tel.: +48 77 449 84 12

dr inż.
Michał Böhm
e-mail: m.bohm@po.opole.pl
Pokój B315
tel.: +48 77 449 84 18

dr inż.
Robert Owsiński
e-mail: r.owsinski@po.opole.pl
Pokój B306
tel: +48 77 449 8405
dr hab. inż.
Mirosław Mrzygłód
e-mail:m.mrzyglod@po.opole.pl
Pokój B318
tel.: +48 77 4498413
Adam Kulesa
mechanik

Pokój B323

dr
Małgorzata Futkowska
asystent
e-mail:m.futkowska@po.opole.pl
Pokój B327
tel.: