Profesorowie KMiPKM
Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Łagoda
profesor zwyczajny
Kierownik KMiPKM
Prorektor ds. Badań i Rozwoju Politechniki Opolskiej
e-mail: t.lagoda@po.opole.pl
Pokój B313
tel.: +48 77 449 8414
tel.: +48 77 449 8415- sekret. Katedry

Prof. dr hab. inż.
Grzegorz Gasiak
profesor zwyczajny
e-mail: g.gasiak@po.opole.pl
Pokój B13
tel.: +48 77 449 8401

Profesorowie nadzwyczajni KMiPKM
Prof. dr hab. inż.
Aleksander Karolczuk
profesor nadzwyczajny
e-mail:a.karolczuk@po.opole.pl
Pokój B15
tel.: +48 77 4498403
dr hab. inż.
Adam Niesłony
prof. PO
Prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego
e-mail:a.nieslony@po.opole.pl
Pokój B11
tel.: +48 77 4498399
dr hab. inż.
Dariusz Rozumek
prof. PO
e-mail:d.rozumek@po.opole.pl
Pokój B308
tel.: +48 77 4498410

Adiunkci KMiPKM
dr  inż.
Włodzimierz Będkowski
Prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych
e-mail:w.bedkowski@po.opole.pl
Pokój B108
tel.: +48 77 449 8417


dr  inż.
Roland Pawliczek
e-mail:r.pawliczek@po.opole.pl
Pokój B16
tel.: +48 77 449 8404

dr  hab. inż.
Cyprian Lachowicz
prof. PO
e-mail:c.lachowicz@po.opole.pl
Pokój B10
tel.: +48 77 449 8398


dr  inż.
Zbigniew Marciniak
e-mail:z.marciniak@po.opole.pl
Pokój B311
tel.: +48 77 449 8422


dr  inż.
Grzegorz Robak
e-mail:g.robak@po.opole.pl
Pokój B14
tel.: +48 77 449 8402

dr  hab. inż.
Krzysztof Kluger
prof. PO
e-mail:k.kluger@po.opole.pl
Pokój B12
tel.: +48 77 449 8407


dr inż.
Andrzej Kurek
e-mail:a.kurek@po.opole.pl
Pokój B312
tel.: +48 77 449 84 19


Pracownicy emerytowani KMiPKM
dr inż.
Henryk Achtelik


dr inż.
Janusz Marynowski


dr inż.
Waldemar Matlachowski


dr inż.
Czesław PazołaDoktoranci KMiPKM
dr inż.
Łukasz Blacha
e-mail: l.blacha@po.opole.pl
Pokój B312A
tel.: +48 77 449 84 19


dr inż.
Mateusz Kowalski
e-mail: m.kowalski@po.opole.pl
Pokój B316
tel.: +48 77 449 84 16


Pracownicy techniczni i administracyjni KMiPKM
Zbigniew Daciuk
Starszy mechanik
e-mail:z.daciuk@po.opole.pl
Pokój E17
tel.: +48 77 449 8395


mgr inż. Anna Kulesa
starszy specjalista ds. administracyjno-naukowych
e-mail:a.kulesa@po.opole.pl
Pokój B314
tel.: +48 77 449 8415dr hab. inż.
Stanisław Piesiak


Zdjęcia wykonane przez Pana Sławoja Dubiela s.dubiel@po.opole.pl


dr inż.
Marta Kurek
e-mail: ma.kurek@po.opole.pl
Pokój B317
tel.: +48 77 449 84 12

dr inż.
Michał Böhm
e-mail: m.bohm@po.opole.pl
Pokój B315
tel.: +48 77 449 84 18

mgr inż.
Grzegorz Misiura
e-mail:  g.misiura@doktorant.po.edu.pl
Promotor: Dr hab. inż
Adam Niesłony Prof. PO

mgr inż.
Ewelina Böhm
e-mail:  ewelinaboehm@gmail.com
Promotor: Prof.dr hab. inż
Tadeusz Łagoda

mgr inż.
Agnieszka Łagoda
e-mail: a.materac@po.opole.pl
Promotor: dr hab. inż
Adam Niesłony prof. PO

mgr inż.
Janusz Lewandowski
e-mail: janusz210@wp.pl
Promotor: dr hab. inż
Dariusz Rozumek prof.POStarsi wykładowcy KMiPKM
mgr inż.
Grzegorz Kwiatkowski
e-mail:  grzesiekk1989@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Dariusz Rozumek prof.PO

mgr inż.
Lucjan Król
e-mail: rgelucjan@gmail.com
Opiekun: Prof. dr hab. inż
Grzegorz Gasiak

mgr inż.
Wojciech Gancarski
e-mail:  wojciech.gancarski@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Adam Niesłony prof. PO

mgr inż.
Dżulian Agrest
e-mail: dz.agrest@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Adam Niesłony prof. PO

dr inż.
Robert Owsiński
e-mail: r.owsinski@po.opole.pl
Pokój B306
tel: +48 77 449 8405
dr hab. inż.
Mirosław Mrzygłód
prof. PO
e-mail:m.mrzyglod@po.opole.pl
Pokój B318
tel.: +48 77 4498413
mgr inż.
Mateusz Konieczny
e-mail:mateuszmatikonieczny@wp.pl
Opiekun: Prof.dr hab. inż
Grzegorz Gasiak

mgr inż.
Justyna Koziarska
e-mail: justyna.koziarska@wp.pl
Opiekun: Prof.dr hab. inż
Tadeusz Łagoda

mgr inż.
Bartosz Mazurek
e-mail: mazurek.b@hotmail.com
Opiekun: Dr hab. inż
Adam Niesłony Prof. PO

mgr inż. Jerzy Sołtysek


Adam Kulesa
mechanik

Pokój B323dr
Małgorzata Futkowska
asystent
e-mail:m.futkowska@po.opole.pl
Pokój B327
tel.:


mgr inż.
Grzegorz Fiuk
e-mail: 
Opiekun naukowy: Dr hab. inż
Mirosław Mrzygłód, Prof. PO

mgr inż.
Amadeusz Kurek
e-mail:
Promotor: dr hab. inż
Dariusz Rozumek prof.PO