DR HAB. INŻ. ADAM NIESŁONY, PROF. PO
ZATRUDNIENIE
Politechnika Opolska (od 2003)

AWANS ZAWODOWY

mgr inż.- Mechanika i Budowa Maszyn- Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska- 1998,

dr- Budowa i Eksploatacja Maszyn- Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska- 2003,

hab. - Mechanika - Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska -2010,

PUBLIKACJE

- skrypty, monografie i książki 5 (w tym 1 w j. angielskim),
- publikacje z listy filadelfijskiej 10,
- łączna liczba publikacji 84,
- liczba cytowań 49(40), współczynnik Hirscha - 4.

KSZTAŁCENIE KADRY

- wypromowanie ponad 30 dyplomantów, w tym 2 doktorów
- recenzje 12 prac dyplomowych 2 prac doktorskich.

CZŁONKOSTWO

- Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej PTMTS - Oddział w Opolu, od 2002,
- The European Structural Integrity Society ESIS, od 2005,
- Societas Humboldtiana Polonorum SHP, od 2007.NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

- Nagroda Odlewni Polskich SA w Kielcach za najlepszą pracę magisterską, 1998, Kielce,
- Wyróżnienie obrony pracy doktorskiej, 2003, Opole,
- 4 Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej,
- Humboldt Research Fellowship, 18 miesięcy, 2006-2007, Bonn, Niemcy,
- Stypendium reintegracyjne fundacji imienia Alexandra von Humboldta, 2007-2008, Bonn, Niemcy,
- Stypendium dla młodych doktorów „Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej - AKROPOL”, 2008-2009 (15
miesięcy), Opole,
- Laureat X edycji (2007-2009) Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka, PTMTS Warszawa 2009,
- Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, grudzień 2010, Warszawa,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej, sierpień 2011, Warszawa.NAJWAŻNIEJSZE ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE ZAGRANICZNE

- Udział w 4 projektach badawczych finansowanych przez KBN i NCN,
- Udział w 3 pracach badawczo-rozwojowych,
- Stypendysta LLP Erasmus,
- Stypendysta projektu „Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej - AKROPOL”,
- Recenzent 16 grantów i publikacji: Grantová Agentura České Republiky, Narodowe Centrum Nauki,
International Journal of Fatigue, Mechanical Systems and Signal Processing, Pomiary Automatyka i
Kontrola.

PEŁNIONE FUNKCJE

     - Wydziałowy koordynator ds ERAZMUS Wydziału Mechanicznego,
     - Prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego

RODZINA
Żonaty, trójka dzieci (synowie i córka).

ZAINTERESOWANIA
Muzyka, sport, podróże.
PROFIL NAUKOWY

Metody spektralne w wieloosiowym zmęczeniu losowym, wyznaczanie map trwałości elementów maszyn, wyznaczanie trwałości złaczy wykonywanych metodami platerowania wybuchowego.