ZATRUDNIENIE

NUTRICIA, Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. 03.2009-10.2011

AWANS ZAWODOWY

mgr inż.- Edukacja Techniczna i Informatyczna (Wydział ETiI),
Politechnika Opolska-2009
Dr inż.- Mechanika Politechnika Opolska 2013

OSIĄGNIĘCIA

Kierownik projektu badawczego (2011-2013)
Członek Komisji Statutowej - Nagroda Rektora za działalność
organizacyjną (2011/2012)
Członek Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Doktorantów
Przedstawiciel doktorantów na Senacie Politechniki Opolskiej

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach programu ERASMUS 2008
(Portugalia)

PUBLIKACJE

Liczba publikacji: ponad 30, w tym 3 z listy filadelfijskiej

ZAINTERESOWANIA

Dobra książka i film.


DR INŻ. MARTA KUREK
PROFIL NAUKOWY

Trwałość zmęczeniowa materiałów o wzajemnych nierównoległych charakterystykach zmęczeniowych