PROFESOR DR HAB. INŻ. TADEUSZ ŁAGODA
ZATRUDNIENIE

Zakłady Remontowe energetyki w Katowicach (1988),
WSI w Opolu/ Politechnika Opolska (1989),
Visiting professor- Angers- Francja (3 miesiące-2005).

AWANS ZAWODOWY

mgr inż.- Mechanika- Technologia Maszyn (Instytut Budowy Maszyn), WSI w
Opolu -1990,

dr- Budownictwo (Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska- 1996),

hab. -Mechanika (Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska -2001),

prof.- Nauki Techniczne (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska -2008).

PUBLIKACJE

-monografie i książki 14 (w tym 1 w j. angielskim),
-skrypty 4,
-publikacje z listy filadelfijskiej 32,
-łączna liczba publikacji 356,
-liczba cytowań 211 (152)
-współczynnik Hirscha 10 (stan na kwiecień 2012)

KSZTAŁCENIE KADRY

-wypromowanie ponad 60 dyplomantów i 8 doktorów
-recenzje 44 prac dyplomowych, 6 prac doktorskich, 3 habilitacji oraz 2
profesur

CZŁONKOSTWO

Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i
Konstrukcji KBM PAN,

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,

ESIS (European Structural Integrity Society),

Korpus ekspertów Narodowego Centrum Nauki

Ekspert międzysekcyjnego zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania KBM PAN


NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,

Stypendium Unii Europejskiej w Sheffield,

Stypendium NATO w Darmstadt,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Medal Komisji Edukacji Narodowej,

15 Nagród Rektora Politechniki Opolskiej,

Nagroda Wydziału IV Nauk Technikcznych PAN,

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego- Professor Opoliensis


NAJWAŻNIEJSZE ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE ZAGRANICZNE

(Ukraina), Politechnika w Odessie, Kijów, Lwów,

(Wlk. Brytania), The University of Sheffield, university of Nothingham,

(Słowacja), Słowacka Akademia Nauk,

(Francja), Laboratorium ENSAM w Futuroscope, LAMEFIP Bourdoux, LAMEF
Angers,

(Niemcy), LBF Darmstadt, TU Clausthal, Fachhochschule Trier, DVM Berlin,
University of Hannover,

(Włochy), University of Milano,

(Austria), Austryjackie Centrum Badawcze, Wiedeń,

Wykłady w ramach programu ERASMUS (Portugalia, Francja, Włochy,
Niemcy, Dania, Republika Czeska).

PEŁNIONE FUNKCJE

- Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Opolskiej,
- Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki, Godności Akademickiej i
Etyki,
- Prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. Nauki na kadencję 2008-2012,
- Kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
- Dziekan na kadencję 2012-2016
- Prorektor ds. Badań i Rozwoju Politechniki Opolskiej na kadencję 2016-2020

NAJWAŻNIEJSZE ZDOBYTE DOŚWIADCZENIA KRAJOWE

- Wykładowca w ramach szkoły ESoCAET,
- Redaktor Wydziału Mechanicznego,
- Pełnomocnik Rektora ds. organizacji Wydziału Edukacji Technicznej i
Informatycznej,
- Dziekan Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej,
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Programu ERASMUS,
- Kierownik 6 grantów naukowych i 4 programów stypendialnych dla
doktorantów,
- Członek komitetów organizacyjnych i naukowych wielu konferencji krajowych
i międzynarodowych,
- Przygotowanie wniosku o uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie
Mechanika.

RODZINA
Żonaty, dwójka dzieci (syn i córka).

ZAINTERESOWANIA
Turystyka górska i jazda na rowerze.
PROFIL NAUKOWY

Wytrzymałość zmęczeniowa przy wieloosiowych obciążeniach, trwałość zmęczeniowa złączy spawanych, zmęczenie materiałów i konstrukcji