Laboratoria KMiPKM wyposażone są w unikatową aparaturę przeznaczoną do szerokiej gamy badań wytrzymałościowych, od prostych urządzeń do badań statycznych jak również do zaawansowanych badań zmęczeniowych. Wiele urządzeń wykorzystywanych podczas badań powstało z potrzeb wynikających ze złożonej natury zagadnień porusznych przez pracowników. W skład laboratoriów KMiPKM wchodzą również pracownie Komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt służący do projektowania, badania oraz prototypowania elementów, zespołów lub całych urządzeń mechatronicznych w zakresie m.in. niezawodności oraz trwałości zmęczeniowej.

Pracownie komputerowe
Katedra MiPKM posiada dwie pracownie komputerowe zajdujące się w salach B-329 i B-330 wyposarzone odpowiednio w 16 i 20 stanowisk. Na komputerach zainstalowano system operacyjny MS Windows. Struktura sieci informatycznej katedry umożliwia dostęp do dysków lokalnych katedry i internetu. W pracowniach odbywają się zajęcia laboratoryjne z zapisu konstrukcji, rysunku technicznego, niezawodności, podstaw informatyki i inne. Dołożono wszelkich starań aby oprogramowanie zainstalowane w pracowanich odpowiadało oczekiwaniom prowadzących i studentów. Poniżej lista wybranych programów dostępnych w laboratoriach katedry MiPKM.

Windows XP, Windows 7
Rodzina systemów operacyjnych dobrze znana użytkownikom komputerów klasy PC. W laboratoriach zainstalowano wersje XP oraz najnowsza  7.
OpenOffice.org
OpenOffice.org to pakiet biurowy działający w wielu systemach operacyjnych i środowiskach, z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Ze względu na to że można go stosować legalnie bez żadnych opłat jest dobrą alternatywą dla studentów. Możliwości jaki daje OpenOffice.org są wystarczające do przygotowania sprawozdań czy przeprowadzenia prostych obliczeń na arkuszu kalkulacyjnym.
CATIA V5
CATIA jest wiodącym programem w zakresie rowoju produktu. Wspiera największe firmy poprzez ich łańcuchy dostaw do małych, niezależnych producentów. System CATIA jest jedynym rozwiązaniem zdolnym wspierać pełny proces rozwoju produktu - od założeń koncepcyjnych produktu do serwisowania produktu - w sposób w pełni zintegrowany i asocjatywny.
NI LabVIEW
Graficzne środowisko programistyczne NI LabVIEW jest wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań, począwszy od testowania nagrywarek DVD a skończywszy na przeprowadzaniu badań mających na celu opracowanie nowoczesnych leków. Podczas zajęć w katedrze MiPKM studenci uczą się obsługi tego oprogramowania na pryzkładzie układów sterowania.
Matlab + Simulink
Matlab jest uniwersalnym środowiskiem do obliczeń naukowo technicznych. Środowisko MATLAB-a stało się faktycznym standardem we współczesnych obliczeniach naukowo-technicznych. Liczba jego użytkowników przekroczyła w 2008 roku liczbę 500 tysięcy. Główne zalety to prosty i czytelny kod, stabilna praca, szyba interpretacja kodu i ogromna ilość dodatkowego oprogramowania - zarówno komercyjnego jak i darmowego.
Autodesk Inventor
Oprogramowanie projektowe z linii Autodesk Inventor udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia, weryfikacji i dokumentowania kompletnych prototypów 3D. Model stworzony w programie Inventor jest cyfrowym prototypem 3D, który pozwala na dokonanie wizualizacji, symulacji oraz analizę działania w warunkach rzeczywistych - na długo przed powstaniem danego produktu lub elementu w rzeczywistości.
Laboratoria badawcze


Solid Edge, Femap
Solid Edge oraz Femap są elementami składowymi portfolio UGS Velocity Series. Jest to rodzina modułowych nie zintegrowanych dotychczas, prekonfigurowanych i łatwych do wdrożenia rozwiązań dotyczących projektowania oraz zarządzania danymi. W skład całej rodziny wchodzą Solid Edge, Teamcenter Express, NX CAM Express i Femap.
Dzięki zaimplementowaniu wielu unikalnych narzędzi i wykorzystaniu nowoczesnego jądra graficznego, Solid Edge jest obecnie wiodącym systemem służącym do trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. Poza tworzeniem samych modeli wyrobów Solid Edge udostępnia wydajne mechanizmy kontroli poprawności zaprojektowania wraz z szerokim zakresem analiz (również wytrzymałościowych).
FEMAP z Nastranem NX jest wiodącym na rynku programem służącym do cyfrowej symulacji pracy maszyn i urządzeń. Aplikacja bazuje na metodzie elementów skończonych MES, daje to możliwość zasymulowania praktycznie dowolnego zjawiska. Zróżnicowane konfiguracje pozwalają wykonywać konkretne obliczenia - począwszy od zwykłej statyki, poprzez symulacje CFD (analizę przepływów) na analizie dynamicznej kończąc.
MSC.Nastran, MSC.Patran
Nastran to program umożliwiający obliczenia Metodą Elementów Skończonych w zakresie: statyki (liniowej i nieliniowej)) wyboczeń, analizy modalnej, analiz częstotliwościowych, przewodnictwa cieplnego, analizy kompozytów, analiz osiowosymetrycznych, harmonicznych, akustyki, zjawisk aeroelastycznych. Nastran pozwala również na optymalizację topologiczną oraz topograficzną. Umożliwia zastosowanie opisów materiałów liniowych, biliniowych, ortotropowych, anizotropowcyh i hiperelastycznych. Program daje możliwości zastosowania więzów kinematycznych, umożliwia obliczenia ze stosowaniem napięcia wstępnego, kontaktu, powierzchni ślizgowych i innych.
MSC.Patran jest wiodącym pre i post procesorem dla symulacji CAE. Współpracuje z systemami CAD takimi jak, CATIA, Pro/E, UG, IDEAS. Obsługuje uniwersalne formaty wymiany geometrii - IGES, STEP, Parasolid, STL. Jest dedykowany dla współpracy z programami obliczeniowymi MSC.Nastan, MSC.Marc, MSC.Dytran.
Katedra posiada wiele stanowisk oraz pomieszczeń laboratoryjnych, na których zarówno pracownicy jak i studenci wykonują badania eksperymentalne w ramach prac zleconych, grantów badawczych czy też prac dyplomowych wykonywanych w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Poniżej przedstawiono część z nich.
Maszyna zmęczeniowa giętno-skrętna MZGS-100
Maszyna MZGS-100 jest urządzeniem przeznaczonym do realizacji badań zmęczeniowych na zmęczenie na próbkach wzorcowych z dowolnego tworzywa konstrukcyjnego przy obciążeniu dowolnie obieranymi kombinacjami momentów skręcającego i zginającego zmiennych sinusoidalnie synchronicznie
Maszyna zmęczeniowa MZGS-100L
Maszyna MZGS-100L jest urządzeniem do realizowania badań wytrzymałości na zmęczenie na próbkach wzorcowych z dowolnego tworzywa konstrukcyjnego przy obciążeniu dowolnie obieranymi kombinacjami momentów skręcającego i zginającego zmiennych synchronicznie o dowolnie ukształtowanym przebiegu w czasie. Przebieg czasowy jest zależny tylko od typu zastosowanego generatora sygnału napięciwego.
Maszyna zmęczeniowa MZGS-100 PL
Maszyna MZGS-100 PL jest urządzeniem przeznaczonym do realizacji badań wytrzymałości na zmęczenie na próbkach wzorcowych z dowolnego tworzywa konstrukcyjnego przy obciążeniu dowolnie obieranymi kombinacjami momentów skręcającego i zginającego zmiennym losowo o przebiegu stacjonarnym, ergodycznym i o normalnym rozkładzie wartości chwilowych. Urządzenie umożliwia generowanie obciążenia losowo zmiennego również dla niezerowych wartości poziomów wartości oczekiwanej.
Maszyna zmęczeniowa MZGS-200L
Maszyna MZGS-200L jest urządzeniem przeznaczonym do realizacji badań zmęczeniowych na próbkach wzorcowych z dowolnego tworzywa konstrukcyjnego przy obciążeniu momentami skręcającymi i zginającymi zmiennymi, niezależnie (niesynchronicznie) każdy o dowolnie i niezależnie ukształtowanym przebiegu w czasie.
Stanowisko do badań zmęczeniowych próbek krzyżowych MZPK-100
Stanowisko do badań zmęczeniowych próbek krzyżowych skonstruowane zostało w celu wyznaczenia własności mechanicznych tworzyw konstrukcyjnych w dwuosiowym stanie naprężenia. Badania przeprowadzać można zarówno przy statycznych jak i zmiennych obciążeniach. W zakresie obciążeń zmiennych można realozować obciążenia sinusoidalne, trójkątne, prostokątne oraz losowe.
Stanowisko do badań zmęczeniowych MZPK-300L
Stanowisko MZPK-300L przeznaczone jest do badań zmęczeniowych na próbkach krzyżowych z dowolnego tworzywa w warunkach dwuosiowego niezależnego rozciągania-ściskania Próbka poddana jest niezależnym osiowym obciążeniom w dwóch kierunkach (płaski stan naprężenia) o dowolnie kształtowanych przebiegach w czasie (również losowych).
Stanowisko do badań zmęczeniowych SHM 250
Przeznaczone jest do badań rozciąganiem-ściskaniem dla stanu jednoosiowego jak również dwuosiowego  obciążenia. Stosowane do badań próbek z każdego materiału. Zakres pracy maszyny to +-50 kN siły przy maksymalnej amplitudzie 30 Hz dla obciążeń stałoamplitudowych o różnej wartości średniej.

Zdjęcia w laboratoriach wykonane przez Pana Sławoja Dubiela s.dubiel@po.opole.pl