W wyniku realizacji projektu pt. „Innowacyjne laboratorium do badań materiałów metalowych przy obciążeniach statycznych na Politechnice Opolskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej powstała nowoczesna baza do prowadzenia badań przy obciążeniach statycznych.
Wniosek nr: WND-RPOP.01.03.01-16-001/12
Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.01.03.01-16-001/12-00.

Badania są wykonane na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej do testów rozciągania, ściskania i zginania WAW-1000E o następujących podstawowych parametrach:

Maksymalna siła: 1000kN
Dokładność pomiaru siły: Ł±1%
Dokładność pomiaru wydłużenia: Ł±1%
Napęd: hydrauliczny

W wyniku współpracy z przedsiębiorstwami z województwa opolskiego nad projektami dotyczącymi opracowania wdrożeń wykonano badania eksperymentalne na maszynie WAW-1000E, z których raporty są udostępnione poniżej:Raport 1
Raport 2
Raport 3
Raport 4
Raport 5
Raport 6