ZATRUDNIENIE

1.03.2009 - 31.05.2009 Get Sp. z o.o. Stażysta działu OCL

1.10.2011- Asystent na Politechnice Opolskiej, Wydział Mechaniczny, 
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji
Maszyn


AWANS ZAWODOWY

mgr inż.- Edukacja Techniczna i Informatyczna (Wydział ETiI),
Politechnika Opolska-2009
Dr inż. -Budowa i Eksploatacja Maszyn Politechnika Opolska 2014

OSIĄGNIĘCIA

Kierownik projektu badawczego (2011-2013)
Członek Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Doktorantów
Przewodniczący doktorantów Politechniki Opolskiej
Sekretarz Krajowego Porozumienia Doktorantów

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Wyjazd na stypendium zagraniczne w ramach programu ERASMUS 2008
(Portugalia)

PUBLIKACJE

Liczba publikacji: ponad 20, w tym 1 z listy filadelfijskiej

ZAINTERESOWANIA

Komputery, e-sport, sport, muzykaDR INŻ. ANDRZEJ KUREK
PROFIL NAUKOWY

Trwałość zmęczeniowa materiałów platerowanych wybuchowo