[1].BONARSKI J.T., KANIA B., BOLANOWSKI K., KAROLCZUK A.: Utility of stress-texture characteristics of structural materials by x-ray technique. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 60, 2015, pp. 2247-2252 (30 pkt)
[2].KAROLCZUK A., KUREK M., ŁAGODA T.: Fatigue life of aluminum alloy 6082 T6 under constant and variable amplitude bending with torsion. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 53, 2015, pp. 421-430 (15 pkt)
[3].KLUGER K.: Fatigue life estimation for 2017A-T4 and 6082-T6 aluminum alloys subjected to bending-torsion with mean stress. International Journal of Fatigue, vol. 80, 2015, pp. 22-29 (40 pkt)
[4].KRZYŻAK D., ROBAK G., ŁAGODA T.: Determing fatigue life of bent and tensioned elements with a notch, with use of fictitious radius. Fatigue & Frakture of Engineering Materials & Structures, vol. 38, 2015, pp. 693-699 (30 pkt)
[5].KUREK M., ŁAGODA T., WALAT K.: Variations of selected cyclic properties depending on testing temperature. Materials Science, vol. 50, 2015, pp. 555-563 (15 pkt)
[6].OWSIŃSKI R., KAMIŃSKI S., NIESŁONY A., ŁAGODA T.: Evaluation of fatigue life of steel using steel grain size. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, vol. 46, 2015, pp. 1059-1067 (15 pkt)
[7].PAWLICZEK R., PRAŻMOWSKI M.: Study on material property changes of mild steel S355 caused by block loads with varying mean stress. International Journal of Fatigue, vol. 80, 2015,  pp. 171-177 (40 pkt)
[8].ROZUMEK D., HEPNER M.: Influence of microstructure on fatigue crack propagation under bending in the alloy Ti-6Al-4V after heat treatment. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, vol. 46, 2015, pp. 1088-1095 (15 pkt)
[9].WALAT K., ŁAGODA T., KUREK M.: Life time assessment of an aluminum alloy under complex low cycle fatigue loading. Materials Testing, vol. 57, 2015, pp. 160-164 (15 pkt)
[10].BÖHM M., DZIURA A., NIESŁONY A.: Uwzględnienie wpływu odkształceń sprężysto-plastycznych na trwałość obliczeniową wyznaczaną metodą spektralną. Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej, nr 11, 2015, ss. 758-760 (4 pkt)
[11].FASZYNKA S., ROZUMEK D.: Badania procesu pękania stopów PA6 i PA7 w warunkach zginania wahadłowego. Inżynieria Materiałowa, nr 2, 2015, ss. 74-77 (13 pkt)
[12].HEPNER M., ROZUMEK D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w stopach Ti-2,5Cu i Ti-6Al-4V
w warunkach zginania. Inżynieria Materiałowa, nr 1, 2015, ss. 47-51 (13 pkt)
[13].KAMIŃSKI S, ŁAGODA T.: Shot Peening Impact of Fatigue Scattered Structural Elements of Vehicles. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport, nr. 88, 2015, ss. 61-67 (9 pkt)
[14].KLUGER K.: Naprężeniowy model szacowania trwałości zmęczeniowej w wieloosiowym stanie obciążenia. Przegląd Mechaniczny, nr 4, 2015, ss. 19-25 (8 pkt)
[15].KULESA A., ŁAGODA T.: Uwzględnienie problemu zmęczenia materiałów w budowie i eksploatacji maszyn roboczych - część II. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, nr 1, 2015, ss. 62-67 (4 pkt)
[16].KULESA A., ŁAGODA T.: Uwzględnienie problemu zmęczenia materiałów w budowie i eksploatacji maszyn roboczych - część III. Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 2, 2015, ss. 48-53 (4 pkt)
[17].KUREK A., KULESA A., ŁAGODA T.: Naprężeniowa charakterystyka zmęczeniowa dla zakresu małej
i dużej liczby cykli. Modelowanie Inżynierskie, nr 56, 2015,  ss. 77-82 (8 pkt)
[18].KUREK A., ŁAGODA T., KULESA A., KUREK M.: Przewidywanie trwałości zmęczeniowej stali 15Mo3
w podwyższonej temperaturze. Energetyka - Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2015, ss. 768-771 (4 pkt)
[19].KUREK M., ŁAGODA M., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stopu aluminium 6082-T6 w warunkach obciążeń cyklicznych przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej. Modelowanie Inżynierskie, nr 56, 2015, ss. 77-82 (8 pkt)
[20].MATERAC A., NIESŁONY A.: Analiza stanu naprężenia w połączeniu łącznik-korona dla korony zęba
z nawisem. Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9, 2015, ss. 79-82 (4 pkt)
[21].MATERAC A., NIESŁONY A., KANIA A.: Przykłady zastosowań badań wytrzymałościowych
w implantologii stomatologicznej. Implantologia Stomatologiczna, nr 2, 2015, ss. 50-54 (6 pkt)
[22].OWSIŃSKI R., KAMIŃSKI S., NIESŁONY A., ŁAGODA T.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej stali
z wykorzystaniem wielkości ziarna ferrytu. Przegląd Mechaniczny, nr 6, 2015, ss. 37-44 (8 pkt)
[23].ROZUMEK D., HEPNER M., FASZYNKA S.: Badania zmęczeniowe na zginanie stopów PA6 i PA7 nieutwardzonych i po utwardzaniu wydzieleniowym. Mechanik, nr 3, 2015, ss. 246-249 (11pkt)
[24].BÖHM M., KOWALSKI M., NIESŁONY A.: Multiaxial Fatigue Test Stand Concept - Stand and Control Design, Mechatronics - Ideas for Industrial Application, 2015 pp. 437-445 (15pkt)
[25].LEWANDOWSKI J., JAKUBOWSKI J.: Wpływ drgań naczyń wyciągowych na wielkość siły hamującej podczas hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej. Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych
w Górnictwie, Lędziny 2015
[26].ŁAGODA T., SZYMANIEC M., KULESA A.: Trwałość połączeń spawanych wybranych stali przy cyklicznym zginaniu, Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, Bełchatów/Gliwice 2015, ss. 235-248
[27].PAWLICZEK R., ROBAK G.: Mechatronic Systems and Materials 2014: Selected papers, Opole University of Technology, Opole 2015, p. 165
[28].ACHTELIK H., ROZUMEK D., MARCINIAK Z., MACHA E., LACHOWICZ C. T.: Poliharmoniczny wibrator bezwładnościowy do wymuszania obciążeń, zwłaszcza do urządzenia giętno-skrętnego. Patent nr PL 219668-B1, UP RP, Warszawa 2015  (25 pkt)
[29].ACHTELIK H., ROZUMEK D., MARCINIAK Z., MACHA E., LACHOWICZ C. T.: Uchwyt ruchomy, zwłaszcza do urządzenia giętno-skrętnego. Patent nr PL 219539-B1, UP RP, Warszawa 2015 (25 pkt)
[30].AGREST DŻ.: Koncepcja badań do wyznaczania współczynnika skali przy zginaniu obrotowym. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 9-12
[31].AGREST DŻ.: Opis niezawodnościowy efektu skali w zmęczeniu elementów maszyn. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 28
[32].BLACHA Ł.: Zastosowanie metod naprężeń nominalnych do wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 32
[33].BÖHM E.: Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych dla obciążeń blokowych z wykorzystaniem pamięci  materiału. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 21-22
[34].BÖHM E., ŁAGODA T.: Wpływ sekwencji obciążenia na stopień uszkodzenia stali CrMnSiA. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika
z. 106, ss. 33-34
[35].BÖHM M., SZAPOWAŁ D., DZIUBA A.: Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych stanowisk do badań sprzętu ambulatoryjnego. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 33
[36].FASZYNKA S.: Wpływ współczynnika asymetrii cyklu na rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach poddanych zginaniu. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 53-56
[37].FASZYNKA S., ROZUMEK D.: Wpływ karbu na zmiany wartości współczynnika intensywności naprężenia podczas wzrostu pęknięć zmęczeniowych. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 47
[38].GANCARSKI W.: Moc turbiny wiatrowej typu Vawt oraz czynniki na nią wpływające. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 61-64
[39].GASIAK G.: Trwałość stali konstrukcyjnej w warunkach przesunięcia fazowego pomiędzy momentami zginającymi i skręcającymi. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 48
[40].GASIAK.G., LEDWOŃ W.: Wpływ warunków brzegowych na stan naprężenia i ugięcia w perforowanych płytach prostokątnych. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, ss. 47-48
[41].GRABOWSKI B., KOWALSKI M., KUREK A.: Optymalizacja kształtu elementów pod kątem automatycznego procesu spawalniczego - analiza MES. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 48
[42].KAMIŃSKI S.: Sposoby wyznaczania i identyfikacji naprężeń własnych w materiałach poddanych obróbce kulowania śrutem twardym rozproszonym. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 89-92
[43].KAMIŃSKI S., KOWALSKI M., ŁAGODA T., OWSIŃSKI R.: Wpływ naprężeń własnych na trwałość zmęczeniową stali poddanych obróbce kulowania rozproszonego śrutem twardym. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 56
[44].KLUGER K.: Model szacowania trwałości zmęczeniowej przy obciążeniu zginania ze skręcaniem. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 58
[45].KOWALSKI M., KAROLCZUK A.: Warstwa przejściowa w modelowaniu rozkładów naprężeń bimetalu stal-tytan. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 60
[46].KRÓL L.: Badania efektywności działania centralnego mechanizmu różnicowego samochodu osobowego. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 97-100
[47].KRZYŻAK D.: Wyznaczenie efektywnej strefy zmęczeniowej dla elementów z karbem. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 105-108
[48].KULESA A.: Problem zmęczenia materiałów w budowie i eksploatacji na przykładzie wybranych maszyn roboczych. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 53-56
[49].KULESA A., ŁAGODA T.: Zależność pomiędzy odkształceniowymi charakterystykami zmęczeniowymi na skręcanie obustronne i rozciąganie-ściskanie. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 62
[50].KWIATKOWSKI G.: Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości bimetalu stal-tytan. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 117-120
[51].LEDWOŃ W.: Wpływ perforacji na stan naprężenia i ugięcia w płytach o brzegach prostoliniowych obciążonych siłą skupioną. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 125-128
[52].LEWANDOWSKI J.: Wpływ wielkości próbek na stan naprężenia oraz prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych poddanych obciążeniom zginającym. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 129-132
[53].LUBDA M., MARCINIAK Z.: Numeryczna analiza naprężeń w węzłach konstrukcyjnych podwozia naczepy samochodu transportowego z zastosowaniem strukturalnych łączników spawalniczych. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 65
[54].ŁAGODA M.: Porównanie hipotez wytężeniowych dla stopu aluminium PA4 przy proporcjonalnym zginaniu i skręcaniu. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 133-136
[55].ŁAGODA M., KRZYŻAK D.: Wykorzystanie metody promienia fikcyjnego do obliczeń trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych stopu aluminium 6082 T6. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 66
[56].MARCISZ E.: Wpływ kształtu próbki na trwałość zmęczeniową przy zginaniu stopu aluminium 2024. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 143-146
[57].MARCISZ E., ROZUMEK D.: Wpływ kształtu próbki na trwałość zmęczeniową badań wykonanych przy kontrolowanej amplitudzie parametru energetycznego. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 69
[58].MATERAC A.: Wykorzystanie tomografii komputerowej w obliczeniach numerycznych implantów stomatologicznych. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 147-150
[59].MATERAC A., NIESŁONY A.: Stanowisko do badań wytrzymałości połączenia klejonego stosowanego
w protetyce stomatologicznej. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 70
[60].MISIURA G.: Modernizacja zawalcarki typu PZC-112/150 do zestawów kołowych obręczowanych. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 155-158
[61].OSIECKI T., NOSSOL P., CZECH A., KROLL L., NIESŁONY A., ŁAGODA T.: Metal composite hybrids for lightweight applications. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 73
[62].OWSIŃSKI R.: Wykorzystanie czujników przyspieszeń do detekcji pęknięcia zmęczeniowego. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 179-182
[63].OWSIŃSKI R., NIESŁONY A.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych
z wykorzystaniem wymuszenia dynamicznego. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 74
[64].ROBAK G., KASZUBA M.: Analiza wytrzymałościowa bijaka przesiewacza wibracyjnego przy obciążeniach dynamicznie zmiennych. XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 356/2015, Mechanika z. 106, s. 78
[65].STASIUK P.: Lokalizacja pęknięć w połączeniach spawanych przy obciążeniach statycznych
i zmęczeniowych. IX Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej,  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 354/2015, Mechanika z.105,  ss. 205-206
[66].ACHTELIK H., KAROLCZUK A., KLUGER K., KULESA A., KUREK A., KUREK M., ŁAGODA T., MARCINIAK Z., NIESŁONY A., PAWLICZEK R., ROBAK G.: Non-standard fatigue stands for material testing under bending and torsion loadings. 11th International Conference Mechatronics System and Materials, Kaunas 2015, p.130
[67].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T.: Fatigue life assessment with the use of exponential and power law functions for different load sequences. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015, pp. 31-32
[68].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T.: Fatigue life assessment with the use of exponential and power law functions for variable amplitude loading 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics, Gdańsk 2015, pp. 721-722
[69].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T., ŁAGODA K..: Zastosowanie funkcji potęgowej do wyznaczania trwałości zmęczeniowej przy obciążeniach blokowych. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2015, ss. 21-22
[70].BÖHM E., ŁAGODA T.: Przegląd metod wyznaczania trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Wrocław 2015, s. 19
[71].BÖHM E., ŁAGODA T.: Przegląd stanowisk badawczych oraz metod obliczeniowych wykorzystywanych do wyznaczania trwałości zmęczeniowej. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Wrocław 2015, s. 218
[72].BÖHM M., NIESŁONY A.: Wpływ odkształceń sprężysto-plastycznych na trwałość obliczeniową wyznaczaną metodą spektralną- założenia teoretyczne. Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2015
[73].BÖHM M., NIESŁONY A.: Wykorzystanie metody spektralnej do wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych z korekcją z uwagi na karby. Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, s. 20
[74].FASZYNKA S., LEWANDOWSKI J., ROZUMEK D.: Analysis of stress and strain in specimens with rectangular section subjected to torsion and bending with torsion. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015, pp. 61-62
[75].FASZYNKA S., ROZUMEK D.: Analysis of crack growth path under simple and mixed-mode loading in specimens with rectangular section. 11th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Kaunas - Lithuania 2015, pp. 71-72
[76].FASZYNKA S., ROZUMEK D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach o przekroju prostokątnym przy skręcaniu i zginaniu ze skręcaniem. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2015, ss. 33-34
[77].KABACIŃSKI M., PAWLICZEK R.: Investigation of vibration effect in measurement system for air flow phenomena in large pipelines. 11th International Conference on Mechatronic Systems and Materials 2015, Kowno 2015, pp. 100-101
[78].KAROLCZUK A.: Ratcheting simulation in a titanium-steel bimetallic plate based on the Chaboche hardening model. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015,
p. 1
[79].KLUGER K., PAWLICZEK R.: Uwzględnienie naprężenia średniego w algorytmach szacowania trwałości zmęczeniowej wybranych materiałów konstrukcyjnych. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2015, ss. 49-50
[80].KOWALSKI M., BÖHM M., ŁAGODA T.: Development of the Concept stand for Multiaxial Fatigue Tests. International Conference Mechatronics Ideas for Industrial Applications, Gdańsk 2015, p. 42
[81].KOWALSKI M., KAROLCZUK A.: Właściwości cykliczne i charakter pęknięć zmęczeniowych tytanu Grade 1. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tytan i jego stopy”, Zawiercie 2015, s.31
[82].KOWALSKI M., KAROLCZUK A., ŁAGODA M.: Identyfikacja niejednorodności właściwości mechanicznych bimetalu stal-tytan. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tytan i jego stopy”, Zawiercie 2015, s. 27
[83].KRZYŻAK D., ROBAK G., ŁAGODA T.: Determination of effective length for 40 HM steel by use of conception of non-local line method. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015, p. 97
[84].KRZYŻAK D., ROBAK G., ŁAGODA T.: Ekwiwalentna strefa zmęczeniowa w elementach z karbem. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2015, ss. 59-60
[85].KULESA A., ŁAGODA T.: Uwzględnienie problemu zmęczenia materiałów w budowie i eksploatacji maszyn roboczych. XXVIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2015, s. 22
[86].KULESA A., KUREK A., ŁAGODA T., ACHTELIK H.: The lifetime of steel specimens under strain-controlled cyclic bending. 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Gdańsk 2015, pp. 731-732
[87].KULESA A., ŁAGODA T., KUREK A., ACHTELIK H.: Trwałość zmęczeniowa próbek cyklicznie zginanych przy kontrolowanym odkształceniu w zakresie małej liczby cykli. XI Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Koszalin-Sarbinowo 2015, ss. 59-60
[88].KULESA A., KUREK A., ŁAGODA T., ACHTELIK H., KLUGER K.: Lifetime of steel in strain controlled cyclic bending. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structres, Augustów 2015, pp. 102-103
[89].KULESA A., KUREK A., ŁAGODA T., ACHTELIK H., KLUGER K.: Porównanie trwałości zmęczeniowej stali w warunkach cyklicznego wahadłowego zginania i rozciągania-ściskania przy kontrolowanym odkształceniu. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2015, ss. 61-62
[90].KUREK A., KULESA A., ŁAGODA T.: Naprężeniowa charakterystyka zmęczeniowa dla zakresu małej
i dużej liczby cykli. 54 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń 2015, ss. 87-88
[91].KUREK A., KULESA A., ŁAGODA T., KUREK M.: Determination of strain characteristic under cyclic bending. 11th International Conference Mechatronics System and Materials, Kaunas 2015, p.131
[92].KUREK M., ŁAGODA M., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stopu aluminium 6082-T6 w warunkach cyklicznego zginania ze skręcaniem przy różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej. 54 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń 2015, ss. 88-89
[93].KUREK M., ŁAGODA T.: Orientation of critical plane in calculation of lifetime of selected metals. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015, pp. 104-105
[94].LEWANDOWSKI J., JAKUBOWSKI J. JAKUBOWSKA A.: Udział momentu elektromagnetycznego
w procesie hamowania awaryjnego maszyny wyciągowej zasilanej z falownika. XI Międzynarodowa Konferencja - Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie, Ustroń 2015, s.
[95].LEWANDOWSKI J., ROZUMEK D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach przy cyklicznym zginaniu z pachwinowym złączem spawanym. XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2015, s.
[96].ŁAGODA T.: Non-standard fatigue stands for material testing under bending and torsion loadings. 11th International Conference on Mechatronic Systems and Materials, Kowno 2015, p. 130
[97].MARCISZ E., ROZUMEK D.: The influence of the specimen shape on the fatigue life under bending. 11th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Kaunas 2015 pp 73-74
[98].MARCISZ E., ROZUMEK D.: Porównanie wyników doświadczalnych z obliczeniowymi dla różnych modeli parametru energetycznego. XV Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2015, ss. 75-76,
[99].MARCISZ E., ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Influence of control parameters on the crack paths in the aluminum alloy 2024 under bending. 5th International Conference on Crack Paths 2015, Ferrara 2015 p. 66
[100].MATERAC A., NIESŁONY A.: Analiza stanu naprężenia w połączeniu łącznik-korona dla korony zęba
z nawisem. XII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników”, Ustroń 2015, ss. 79-80
[101].MATERAC A., NIESŁONY A.: Application of fem in preclinical simulation tests in dental implantology. 17th International Conference “Applied Mechanics”, Kutna Hora 2015, pp. 47-48
[102].NIESŁONY A., BÖHM M., ŁAGODA T.: The use of spectral method for fatigue life assessment for non-gaussian random loads with non zero mean stress, ICMCSF, Lille - France 2015, pp.
[103].NIESŁONY A., BÖHM M., ŁAGODA T., CIANETTI F.: The use of spectral method for fatigue life assessment for non-gaussian random loads. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015, pp. 119-120
[104].OWSIŃSKI R., NIESŁONY A.: Experimental verification of the analytical description of the specimens stress level on dynamic fatigue test system. 17th International Conference “Applied Mechanics”, Kutna Hora 2015, pp.
[105].OWSIŃSKI R., NIESŁONY A.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych przy zastosowaniu wzbudnika elektromagnetycznego. 54 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń 2015, ss.
[106].PAWLICZEK R., LACHOWICZ C.T.: Modelling of the stress-strain relationship for specimens made of S355J0 steel subjected to bending block loading with mean load. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015, p. 181
[107].STASIUK P., KAROLCZUK A., KUCZKO W.: Analysis of correlation between stresses and fatigue lives of welded steel specimens based on real three-dimensional weld geometry. 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2015, pp. 156-157
[108].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T.: Accumulation of fatigue damages for block - type loads with use of material memory function, Solid State Phenomena, vol. 224, 2015, pp. 39-44 (5 pkt)
[109].BÖHM M., NIESŁONY A.: Determination of fatigue life with the use of spectral method on the basis of fatigue strain characteristics, Solid State Phenomena, vol. 224, 2015, pp. 112-117 (5pkt)
[110].BÖHM M., NIESŁONY A.: Strain-based multiaxial fatigue life evaluation using spectral method. Procedia Engineering, vol. 101, 2015, pp. 52-60 (5 pkt)
[111].FASZYNKA S., ROZUMEK D., LEWANDOWSKI J.: Crack growth path in specimens with rectangular section under bending with torsion, Solid State Phenomena, vol. 224, 2015, pp. 133-138 (5 pkt)
[112].KABACIŃSKI M., PAWLICZEK R.: Mechatronic concept for airflow test laboratory equipment. Solid State Phenomena, vols. 220-221, 2015, pp. 445-450 (5 pkt)
[113].KAMIŃSKI S, SZYMANIEC M, ŁAGODA T.: The influence of the ferrite and pearlite grain size on the S-N fatigue characteristics of steel, Solid State Phenomena, vol. 224., 2015,  pp. 3-8 (5 pkt)
[114].KAROLCZUK A., KLUGER K., KOWALSKI M., PRAŻMOWSKI M.: The effect of the detonation velocity in explosively welded steel-zirconium bimetal on the residua stress determined by the hole-drilling method. Solid State Phenomena, vol. 224, 2015, pp. 181-186 (5 pkt)
[115].KOWALSKI A, OZGOWICZ W., KUREK M., KUREK A., ŁAGODA T.: Fatigue cracking of aluminum alloy AlZn6Mg08Zr subjected to thermomechanical treatment. Frattura ed Integrita Strutturale, vol. 35, 2015, pp. 449-455 (5pkt)
[116].KUREK M., ŁAGODA T., VANTADORI S.: Estimation of fatigue life of selected construction materials under cyclic loading. Frattura ed Integrita Strutturale, vol. 9, 2015, pp. 302-308 (5 pkt)
[117].MARCINIAK Z., ROZUMEK D.: Models of initiation fatigue crack paths proposed by Macha. Frattura ed Integrità Strutturale, vol. 10, 2015, pp. 1-10 (5 pkt)
[118].MARCISZ E., ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Comparison of C45 steel fatigue characteristics carried out at controlled stress and energy parameter, subjected to fully reversed bending. Solid State Phenomena, vol. 224, 2015, pp. 33-38 (5 pkt)
[119].MARCISZ E., ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Influence of control parameters on the crack paths in the aluminium alloy 2024 under bending. Frattura ed Integrità Strutturale, vol. 10, 2015,  pp. 436-443 (5 pkt)
[120].NIESŁONY A., BÖHM M.: Mean stress effect correction in frequency-domain methods for fatigue life assessment. Procedia Engineering, vol. 101, 2015, pp. 347-354 (5 pkt)
[121].NIESŁONY A., BÖHM M., MATERAC A.: Influence of estimation methods of power spectral density function on the calculated fatigue life with spectral method. Solid State Phenomena, vol. 224, 2015, pp. 118-123 (5 pkt)
[122].RONCHEI C., CARPINTERI A., FORTESE G., SPAGNOLI A., VANTADORI S., KUREK M., ŁAGODA T.: Life estimamtion by varying the critical plane orientation in the modified Caripnteri-Spagnoli criterion. Frattura ed Integrita Strutturale, vol. 34, 2015, pp.74-79 (5 pkt) [123].BÖHM E., ŁAGODA T.: Przegląd stanowisk badawczych oraz metod obliczeniowych wykorzystywanych do wyznaczania trwałości zmęczeniowej. Zagadnienia Aktualnie Poruszane przez Młodych Naukowców, nr 2, Creativetime,  2015, ss. 499-502
[124].KRÓL L.: Analiza korelacji wskaźników dystrybucji momentu obrotowego do wielkości luzu w mechanizmie różnicowym samochodu. Logistyka, nr 4, 2015, ss. 9263-9271
[125].KRÓL L.: Sposób poprawienia efektywności działania mechanizmu różnicowego QP1 w urządzeniu transportowym. Logistyka, nr 4, 2015, ss. 9272-9277
[126].LEDWOŃ W.: Numeryczna i doświadczalna analiza naprężeń w kołowych perforowanych płytach swobodnie podpartych obciążonych centralnie siłą skupioną. Logistyka, nr. 4, 2015, ss. 9385-9390
[127].LEDWOŃ W.: Numeryczna analiza naprężenia kołowych płyt perforowanych obciążonych siłą skupioną. Logistyka, nr 4, 2015, ss. 9391-9396