[1].BĘDKOWSKI W.: Assessment of the fatigue life of machine components under service loading - a review of selected problems, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 52, 2014, pp. 443-458 (15 pkt)
[2].KAROLCZUK A., KLUGER K.: Analysis of the coefficient of normal stress effect in chosen multiaxial fatigue criteria, Theoretical  and Applied Fracture Mechanics, Vol. 73, 2014, pp. 39-47 (30pkt)
[3].KAROLCZUK A., KOWALSKI M., KLUGER K., ŻOK F.: Identification of residual stress phenomena based on the hole drilling method in explosively welded steel-titanium composite, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, 2014, pp. 1129-1133 (25pkt)
[4].KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Professor Ewald Macha - Obituary, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol. 73, 2014, p. 2 (30 pkt)
[5].KLUGER K., ŁAGODA T.: New energy model for fatigue life determination under multiaxial loading with different mean values, International Journal of Fatigue, Vol. 66, 2014, pp. 229-245 (35 pkt)
[6].KRZYŻAK D., KUREK M., ŁAGODA T., SÓWKA D.: Influence of changes of the bending plane position on the fatigue life, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 45,  2014, pp. 1018-1029 (15 pkt)
[7].KRZYŻAK D., ŁAGODA T.: Fatigue life estimation of notched elements with use of non-local volumetric method, International Journal of Fatigue, Vol. 61, 2014, pp. 59-66 (35 pkt)
[8].KUREK A., WACHOWSKI M., NIESŁONY A., PŁOCIŃSKI T., KURZYDŁOWSKI K. J.: Fatigue tests and metallographic of explosively cladded steel-titanium bimetal, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, 2014, pp. 1566-1570 (25 pkt)
[9].KUREK M., ŁAGODA T., KATZY D.: Comparison of fatigue characteristics of some selected materials, Materials Testing (Materialprufung), Vol. 56, 2014, pp. 92-95 (15 pkt)
[10].MARCINIAK Z., ROZUMEK D., MACHA E.: Verification of fatigue critical plane position according to variance and damage accumulation methods under multiaxial loading, International Journal of Fatigue, Vol. 58, 2014, pp. 84-93 (35 pkt)
[11].MAZANCOVÁ. E., OSTROUSHKO D., SAKSL K., NIESŁONY A.: Joint hydrogen susceptibility of 304 SS welded with titanium, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, 2014, pp. 1605-1610 (25 pkt)
[12].NIESŁONY A., ŁAGODA T., WALAT K., KUREK M.: Multiaxial fatigue behaviour of AA6068 and AA2017A aluminium alloys under in-phase bending with torsion loading condition, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 45, 2014, pp. 947-952 (15 pkt)
[13].ROZUMEK D.: Survey of formulas used to describe the fatigue crack growth rate, Materials Science, Vol. 49, 2014, pp. 723-733  (15 pkt)
[14].WALAT K., ŁAGODA T.: Lifetime of semi-ductile materials through the critical plane approach, International Journal of Fatigue, Vol. 67, 2014, pp. 73-77 (35 pkt)
[15].BAŃSKI R., ROZUMEK D.: Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal-tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego, Przegląd Spawalnictwa, Nr  4, 2014, ss. 17-22 (6 pkt)
[16].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T., JUNAK G., CIEŚLA M.: Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych stali w jednoosiowym stanie obciążenia z uwzględnieniem historii odkształceń, Energetyka - Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo - Energetycznej, Nr 11, 2014, ss. 647-649 (4 pkt)
[17]. FASZYNKA S., ROZUMEK D.: Zastosowanie programu FRANC3D do analizy rozwoju pęknięć, Mechanik, Nr 11, 2014, ss. 932-934  (7 pkt)
[18].FASZYNKA S., ROZUMEK D., HEPNER M.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy skręcaniu w próbkach o przekroju prostokątnym, Przegląd Mechaniczny, Nr 6, 2014, ss. 39-44  (5 pkt)
[19].GASIAK G.: Analiza wytężenia zwoi gwintu w połączeniu śruba-nakrętka, Zeszyty Naukowe, Transport z. 82, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, ss.87-94, (4pkt)
[20].GASIAK G.: Trwałość stali konstrukcyjnych po jednocyklowym przeciążeniu przy zmiennym zginaniu ze skręcaniem w warunkach rozwoju pęknięcia, Inżynieria Materiałowa,  Nr 4, 2014, ss. 332-338. (7 pkt)
[21].GASIAK G., LEDWOŃ W.: Analiza numeryczna stanu naprężenia i ugięcia płyt perforowanych obciążonych siłą skupioną, Górnictwo Odkrywkowe, Nr 4-5, 2014,  ss. 250-253 (6 pkt)
[22].KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ średniego naprężenia na obliczeniową trwałość zmęczeniową, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Nr 4, 2014, ss. 44-52 (3 pkt)
[23].KOWALSKI M., BÖHM M., NIESŁONY A., MACHOWSKI W.: Ocena wytężenia osi bębnowej naczepy przy zastosowaniu metody elementów skończonych, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Nr 3, 2014, ss. 100-103 (3 pkt)
[24].KRZYŻAK D., ŁAGODA T.: Analiza trwałości zmęczeniowej elementów kolejowego haka i sprzęgu cięgłowego, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Nr 2, 2014, ss. 58-62 (3 pkt)
[25].KULESA A., ŁAGODA T.: Uwzględnienie problem zmęczenia materiałów w budowie i eksploatacji maszyn roboczych - część I, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Nr 4, 2014, ss. 32-37 (3 pkt)
[26].KUREK A., NIESŁONY A., KUREK M.: Stress concentration resulting from irregular shape of explosively cladded materials connections - FEM simulation, Acta Mechanica et Automatica, Vol. 8, 2014, pp. 103-106 (7 pkt)
[27].KUREK M., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stali SUS304 w podwyższonej temperaturze w warunkach cyklicznego rozciągania-ściskania ze skręcaniem, Energetyka - Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo - Energetycznej, Nr 25, 2014, ss. 24-26 (4 pkt)
[28].LEDWOŃ W.: Numerical analysis of the stress state and sag perforated plates loaded pressure, Logistyka, CD, Nr 6, 2014, pp. 4609-4617 (10 pkt)
[29].LEWANDOWSKI J., ROZUMEK D.: Metody nieniszczące w badaniach połączeń spawanych wirnika wentylatora, Przegląd Spawalnictwa, Nr 4, 2014, ss. 103-107  (6 pkt)
[30].ŁAGODA T., KUREK M.: Wieloosiowe losowe zmęczenie elementów maszyn, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 4, 2014, ss. 104-117 (4 pkt)
[31].MACHA E., CHWASTYK P., JURCZYK-BUNKOWSKA M., MARCINIAK Z.: Identyfikacja firm z branży metalowej i prawniczo-doradczej na potrzeby bazy danych przedsiębiorstw mogących kooperować przy budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej, Energetyka - Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo - Energetycznej, Nr 4, 2014, ss. 229-232 (4 pkt)
[32].OWSIŃSKI R., MISIURA G.: Box modification of EMU series EN 57- coach Ra, Modelowanie Inżynierskie, Nr 52, 2014, pp.171-177 (4 pkt)
[33].OWSIŃSKI R., NIESŁONY A.: Review of current state of knowledge on durability tests performed on electromagnetic shakers, Modelowanie Inżynierskie, Nr 53, 2014, ss. 72-79 (4 pkt)
[34].PRAŻMOWSKI M., ROZUMEK D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego, Przegląd Spawalnictwa, Nr 4, 2014, ss. 58-63  (6 pkt)
[35].STASIUK P., KAROLCZUK A., KUCZKO W.: Analysis of non-uniform distribution of the equivalent stress by selected multiaxial fatigue criteria in butt-welded joint, Acta Mechanica et Automatica, Nr. 8, 2014, pp. 79-82 (7 pkt)
[36].STASIUK P., KAROLCZUK A., KUCZKO W.: Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach zmiennych, Przegląd Spawalnictwa, Nr 12, 2014, ss. 20-25 (6 pkt)
[37].STASIUK P., KAROLCZUK A., KUCZKO W.: Analysis of non-uniform distribution of the equivalent stress by selected multiaxial fatigue criteria in butt-welded joint, Acta Mechanica et Automatica, Vol. 8, 2014, pp. 79-82 (7 pkt)
[38].STASIUK P., KAROLCZUK A., KUCZKO W.: Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem rzeczywistego kształtu spoiny, Przegląd Spawalnictwa, Nr 1, 2014, ss. 29-33 (6 pkt)
[39].BÖHM E., ŁAGODA T.: Fatigue properties of aluminium alloys for uniaxial cyclic loads, Key Engineering Materials, Vol. 598, 2014, pp. 13-19 (10 pkt)
[40].KAROLCZUK A., KOWALSKI M.: Structural and fatigue properties of titanium-steel bimetallic composite obtained by explosive welding technology, Key Engineering Materials, Vol. 592-593, 2014, pp. 594-597 (10 pkt)
[41].KRZYŻAK D., ROBAK G., ŁAGODA T.: Application of fictitious radius to fatigue life calculations of bending notched specimens, Key Engineering Materials, Vol. 598, 2014, pp. 119-124 (10 pkt)
[42].MARCISZ E., MARCINIAK Z., ROZUMEK D., MACHA E.: Energy fatigue characteristic of C45 steel subjected to cyclic bending, Key Engineering Materials, Vol. 598, 2014, pp. 147-152  (10 pkt)
[43].MARCISZ E., MARCINIAK Z., ROZUMEK D., MACHA E.: Fatigue characteristic of aluminum alloy 2024 under cyclic bending with the controlled energy parameter, Key Engineering Materials, Vol. 592-593, 2014, pp. 684-687 (10 pkt)
[44].PAWLICZEK R.: Influence of the mean load value in fatigue block loading on strains, Key Engineering Materials Vol. 598, 2014, pp. 195-200 (10 pkt)
[45].PRAŻMOWSKI M., PAUL H., ROZUMEK D., MARCISZ E.: Influence of the microstructure near the interface on the fatigue life of explosively welded (carbon steel)/Zr clads, Key Engineering Materials, Vol. 592-593, 2014, pp. 704-707 (10 pkt)
[46].ROZUMEK D., HEPNER M., FASZYNKA S.: Influence of the titanium and its alloys microstructure on the fatigue crack paths, Key Engineering Materials, Vol. 592-593, 2014, pp. 692-695  (10 pkt)
[47].ROZUMEK D., HEPNER M., MARCISZ E.: Fatigue crack growth in titanium alloy after hardening and ageing, Key Engineering Materials, Vol. 598, 2014, pp. 213-218 (10 pkt)
[48].ROZUMEK D., SZMOLKE N.: Thermal effects while fatigue cracking growth under bending, Key Engineering Materials, Vol. 592-593, 2014, pp. 700-703  (10 pkt)
[49].KAROLCZUK A., KOWALSKI M., Zjawiska zmęczeniowe w bimetalu stal-tytan, Politechnika Opolska, Studia i Monografie z. 397, Opole 2014, s. 139 (20 pkt)
[50].KUREK M., Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem, Studia i Monografie z. 388, Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji, Część XVII, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole,  2014 (20 pkt)
[51].ŁAGODA T., KUREK M., KAROLCZUK A., NIESŁONY A., BÖHM E., KULESA A., Weryfikacja kryteriów wieloosiowego losowego zmęczenia, Studia i Monografie z. 398, Politechnika Opolska, Opole 2014 (20 pkt)
[52].POLAK-MICEWICZ M., ŁAGODA T., Trwałość zmęczeniowa zmechanizowanych obudów górniczych, Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji, Część XVI, Studia i Monografie z. 376, Opole 2014, s.142 (20 pkt)
[53].KUREK M., ŁAPKA M., Praktyczne aspekty wpływu procesu termicznej modyfikacji na wytrzymałość produktów z drewna, Kooperacja świata nauki i biznesu, Studium sektora meblarskiego w województwie opolskim 2014, s. 109-116
[54].KUREK M., ŁAPKA M., Termiczna modyfikacja drewna jako przykład wdrożenia innowacji technologicznej w procesie obróbki drewna, Kooperacja świata nauki i biznesu, Studium sektora meblarskiego w województwie opolskim 2014, s. 117-126
[55].MARCINIAK Z.: Strukturalne łączniki spawalnicze wytwarzanie, badanie, zastosowanie w konstrukcjach, Katalog Dyplomów Komplementarnych, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2014, ss. 135-148
[56].BLACHA Ł.: Wpływ efektu skali na trwałość zmęczeniową stalowych złączy spawanych. XXVII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 33-34
[57].BOBROWSKI S.: Dynamika przenośnika taśmowego - badania symulacyjne w Matlabie. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskie, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 9-12
[58].BÖHM E.: Wytrzymałość zmęczeniowa stopów aluminium. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss.17-20
[59].BÖHM E., KUREK M., JUNAK G., CIEŚLA M., ŁAGODA T.: Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych z wykorzystaniem pamięci materiału. XXVII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z.103, ss. 37-38
[60].BÖHM M.: Wyznaczanie trwałości materiałów metodą spektralną z uwzględnieniem składowej statycznej. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss.21-24
[61].BÖHM M., NIESLONY A.: Trwałość zmęczeniowa stali s355jr przy obciążeniu losowym o różnych przebiegach funkcji gęstości widmowej mocy. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss.39-40
[62].FASZYNKA S.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu i zginaniu ze skręcaniem w próbkach z karbem ostrym. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 51-54.
[63].GASIAK G., LEDWOŃ W.: Stan naprężenia i przemieszczenia prostokątnych płyt perforowanych poddanych obciążeniu normalnemu. XXVII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z.103, ss.69-70
[64].KAMIŃSKI S.: Wpływ kulowania na trwałość zmęczeniową stali. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 77-80
[65].KAROLCZUK A., BAŃSKI R.: Analiza niejednorodności połączenia bimetalu stal-tytan otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego. XXVII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 91-91
[66].KAROLCZUK K., KOWALSKI M., BAŃSKI R.: Eksperymentalna identyfikacja procesów zmęczeniowych zachodzących w tytanie Grade 1. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 95-96
[67].KAROLCZUK K., KOWALSKI M., KLUGER K., ŻOK F.: Wpływ obróbki cieplnej na wartość naprężeń resztkowych w bimetalu stal-tytan wyznaczanych metodą nawiercania. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 93-94.
[68].KOWALSKI M.: Zjawiska degradacyjne w bimetalu stal-tytan przy obciążeniach cyklicznych. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss.81-84
[69].KOWALSKI M., BÖHM M., NIESŁONY A., MACHOWSKI W.: Ocena wytężenia osi bębnowej naczepy przy zastosowaniu metody elementów skończonych. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss.107-108
[70].KRZYŻAK D.: Zastosowanie metod nielokalnych w szacowaniu trwałości zmęczeniowej elementów z karbem. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss.85-88
[71].KRZYŻAK D., ŁAGODA T.: Analiza trwałości zmęczeniowej elementów kolejowego haka i sprzęgu cięgłowego. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 115-116
[72].LACHOWICZ C.: Energetyczna metoda modelowania zmęczenia w częściach maszyn i konstrukcji. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 121-122
[73].LACHOWICZ D.: Porównanie trwałości zmęczeniowej nadstopów niklu w postaci odlewanej klasycznie i krystalizowanej kierunkowo, przeznaczonych do budowy turbin gazowych. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 97-100
[74].LEDWOŃ W.: Obliczenia numeryczne stanu naprężenia w utwierdzonej płycie perforowanej obciążonej ciśnieniem. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 105-108
[75].LEWANDOWSKI J.: Zastosowanie metody magnetyczno - proszkowej w badaniach nieniszczących elementów maszyn eksploatowanych w przemyśle. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 109-112
[76].LEWANDOWSKI J., ROZUMEK D., FASZYNKA S.: Signals and locations of defects obtained in the ultrasonic tests for the different materials. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Opole University of Technology, Opole, Poland, 2014,  pp. 112-113
[77].MARCISZ E.: Porównanie charakterystyk zmęczeniowych dla zginania stali C45 i stopu aluminium 2024. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, s. 117-120
[78].MARCISZ E., ROZUMEK D.: The influence of PID controller settings on course of stress, strain and energy parameter at the fatigue test stand. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Opole University of Technology, Opole, Poland, 2014,  pp. 124-125
[79].MATERAC A.: Zastosowanie obliczeń MES w implantologii stomatologicznej. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 121-124
[80].MATERAC A., AGREST DŻ., NIESŁONY A.: Koncepcja stanowiska do badań zmęczeniowych przy obrotowym ściskaniu dla próbek tarczowych. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 133-134
[81].MISIURA G.: Analiza wytrzymałości wału maszynowego wykonanego ze stali DHQ3. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 129-132
[82].NIESŁONY A., MISIURA G.: Analiza wytrzymałości elementu klasy wałek wykonanego ze stali 34CrMoNi6 poddanego obciążeniom stało amplitudowym. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 139-140
[83].NIESŁONY A., OWSIŃSKI R.: Obliczanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn na przykładzie wałka obciążonego zginaniem ze skręcaniem. XXVII Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 351/2014, Mechanika z. 103, ss. 141-142
[84].OWSIŃSKI R.: Modelowe badania zmęczeniowe przy wymuszeniu dynamicznym. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 141-144
[85].OWSIŃSKI R.: Wykorzystanie wzbudnika elektromagnetycznego do wyznaczania trwałości zmęczeniowej próbek wykonanych  z materiałów konstrukcyjnych. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 145-148
[86].PAWLICZEK R., MARCINIAK Z.: Investigation of transient period of the working unit for displacement generation in MZGS-200E fatigue stand. 10th International Conference on Mechatronic Systems and Materials, Opole University of Technology, Opole, Poland, 2014, pp. 160-161
[87].STASIUK P.: Przegląd metod obliczeniowych uwzględniających wpływ geometrii złącza spawanego na wytrzymałość elementu. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 193-196
[88].SZYMANIEC M.: Trwałość zmęczeniowa wybranych stali konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 205-208
[89].SZYMANIEC M., KAMIŃSKI S., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa wybranych stali konstrukcyjnych. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 183-184
[90].WOŹNICA K.: Projekt mikrozrywarki do statycznych badań wytrzymałościowych. VIII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej nr 353/2014, Mechanika z. 104, ss. 247-250
[91].BOROŃSKI D., KAROLCZUK A., KOWALSKI M., SOŁTYSIAK R.: Eksperymentalne badania niejednorodnego rozkładu podstawowych parametrów mechanicznych w bimetalu stal-tytan. XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo, 2014, ss. 87-88
[92].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T.: Accumulation of fatigue damage using memory of the material. 20th European Conference on Fracture, Trondheim, Norway 2014, pp. 2-7
[93].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T.: Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych dla obciążeń blokowych z wykorzystaniem funkcji pamięci materiału. XXV Sympozjum  Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 27-28
[94].BÖHM E., KUREK M., ŁAGODA T.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej przy jednoosiowych obciążeniach procesów niestacjonarnych. 53 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń 2014, ss. 40-41
[95].BÖHM E., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów aluminium. Konferencja Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Creativetime, 2014, ss. 197
[96].BÖHM M., NIESŁONY A.: Wyznaczanie trwałości metodą spektralną na podstawie odkształceniowych charakterystyk zmęczeniowych. XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 29-30
[97].FASZYNKA S., ROZUMEK D., LEWANDOWSKI J.: Rozwój ścieżki pękania przy cyklicznym zginaniu ze skręcaniem w próbkach o przekroju prostokątnym. XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Fojutowo 2014, ss. 49-50 
[98].KAMIŃSKI S., SZYMANIEC M., ŁAGODA T.: Wpływ mikrostruktury na właściwości zmęczeniowe stali węglowych. XXV Sympozjum  Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 70-71
[99].KAROLCZUK A., KLUGER K., KOWALSKI M., PRAŻMOWSKI M.: Wpływ prędkości łączenia bimetalu stal-cyrkon na wartość naprężeń resztkowych wyznaczonych metodą nawiercania. XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 77-78
[100].KAROLCZUK A., KUREK M., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stopu aluminium 6082 w warunkach stało- i zmiennoamplitudowego zginania ze skręcaniem. XXV Sympozjum  Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 79-80
[101].KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Analiza niestabilności cyklicznej bimetalu stal-tytan otrzymanego w procesie zgrzewania wybuchowego. XXV Sympozjum  Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 185-189
[102].KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Cyclic instability of steel-titanium bimetallic composite obtained by explosive welding. 6th International Conference New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts, Ostrava 2014, Czech Republic, pp. 43-44.
[103].KRZYŻAK D., ROBAK G., ŁAGODA T.: Wyznaczenie trwałości zmęczeniowej zginanych i rozciąganych elementów z karbem z wykorzystaniem promienia fikcyjnego. XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 136-137
[104].KRZYŻAK D., ŁAGODA T.: Zastosowanie nielokalnej metody objętościowej w szacowaniu trwałości zmęczeniowej elementów z karbem. XXV Sympozjum  Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 86-87
[105].KUREK M., ŁAGODA T., Including of ratio fatigue limits from bending and torsion for estimation fatigue life under cyclic loading. New Methods of damage and failure analysis of structural parts, VSB Ostrava 2014, p. 45
[106].KUREK M., ŁAGODA T., Uwzględnienie stosunku granic zmęczenia na zginanie i skręcanie przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej w warunkach wieloosiowych obciążeń cyklicznych. 53 Sympozjon „Modelowanie w mechanice, Politechnika Śląska, Ustroń 2014, s.92
[107].LEDWOŃ W.: Numerical analysis of the stress and deflection of the perforated plates loaded pressure, Krakow Conference of Young Scientists 2014, s. 58
[108].LEDWOŃ W.: Wytężenie utwierdzonych prostokątnych płyt perforowanych obciążonych ciśnieniem, Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków 2014, ss. 263-267.
[109].LEWANDOWSKI J., JAKUBOWSKI J.: Wpływ drgań naczyń wyciągowych na wielkość siły hamującej podczas hamowania bezpieczeństwa maszyny wyciągowej. X Międzynarodowa Konferencja - Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie, Ustroń, ss. 105.
[110].MARCINIAK Z., MARCISZ E., ROZUMEK D., MACHA E.: Comparison of fatigue characteristics under bending of structural materials obtained with energy and stress controlled parameter under bending. XVII International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals 2014, pp. 187-190
[111].MARCISZ E., ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Porównanie charakterystyk zmęczeniowych wykonanych przy kontrolowanym naprężeniu i parametrze energetycznym poddanych wahadłowemu zginaniu stali C45. XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Fojutowo 2014, ss. 98-99 
[112].MATERAC A., NIESŁONY A.: Zasada działania i zastosowanie stanowiska do badań zmęczeniowych przy obrotowym ściskaniu. Dokonania Naukowe Doktorantów - II edycja, Kraków, CreativeTime 2014, s. 32
[113].MISIURA G., NIESŁONY A.: Analiza przyczyny powstawania złomu wału zmodernizowanej zawalcarki zestawów kołowych., Dokonania Naukowe Doktorantów - II edycja, Kraków, CreativeTime 2014, s. 57
[114].MISIURA G., OWSIŃSKI R.: The box modification of EMU series EN 57- coach Ra. 16th International Conference Applied Mechanics 2014, Kraków, ss. 39-40.
[115].NIESŁONY A., BÖHM M.: Wpływ metody estymacji funkcji gęstości widmowej mocy na trwałość zmęczeniową obliczaną metodą spektralną. XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 119-120
[116].NIESŁONY A., OWSIŃSKI R.: Review of current state of knowledge on fatigue tests performed on electromagnetic shakers, 16th International Conference Applied Mechanics 2014, Kraków, ss. 41-42.
[117].OWSIŃSKI R., NIESŁONY A.: Fatigue tests using a dynamic extortion for the generation of load processes. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki, Kraków 2014, Creativetime, ss. 243-246
[118].OWSIŃSKI R., NIESŁONY A.: Przegląd badań zmęczeniowych realizowanych przy użyciu wzbudników elektromagnetycznych. XXV Sympozjon Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz-Fojutowo 2014, ss. 124-125.
[119].PAWLICZEK R., PRAŻMOWSKI M.: Badanie zmian własności stali S355 wywołanych obciążeniami blokowymi z udziałem wartości średniej.  XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 126-127
[120].ROBAK G., KAROLCZUK A.: Rozwój pęknięć w bimetalu stal-tytan przy cyklicznym zginaniu oraz rozciąganiu-ściskaniu. XXV Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 359-368
[121].STASIUK P., KAROLCZUK A., KUCZKO W.: Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń ekwiwalentnych w spawanym złączu krzyżowym przy obciążeniach cyklicznie zmiennych. XXV Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Bydgoszcz - Fojutowo 2014, ss. 411-418
[122].BÖHM E., ŁAGODA T.: Przegląd modeli kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych przy opisie naprężeniowym, Dokonania Młodych Naukowców, Nr 5, CreativeTime, 2014, ss. 481-486
[123].BÖHM E., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów aluminium - przegląd zastosowania w przemyśle, Dokonania Młodych Naukowców, Nr 5, CreativeTime,  2014, ss. 487-492
[124].KUREK M., ŁAGODA T., WALAT K.: Variation of selected cyclic properties depending on temperature of the test, Physicochemical Mechanics of Materials, Vol. 4, 2014, pp. 69-74
[125].LEDWOŃ W.: Analiza naprężenia w utwierdzonych prostokątnych płytach perforowanych obciążonych siłą skupioną. Dokonania Młodych Naukowców nr 2, CreativeTime, 2014, ss. 630-634
[126].MATERAC A., NIESŁONY A.: Badania symulacyjne zwisów koron implantu stomatologicznego, Dokonania Młodych Naukowców, Nr 4, CreativeTime, 2014, ss. 454-455
[127].MATERAC A., NIESŁONY A.: Zasada działania i zastosowanie stanowiska do badań zmęczeniowych przy obrotowym ściskaniu, Dokonania Młodych Naukowców, Nr 4, CreativeTime, 2014, ss. 450-453
[128].OWSIŃSKI R., NIESŁONY A.: Metodyka badań zmęczeniowych realizowanych z wykorzystaniem wzbudników elektromagnetycznych, Dokonania Młodych Naukowców, Nr 2, CreativeTime, 2014, ss. 540-542