[1].Blacha Ł., Karolczuk A., Bański R., Stasiuk P.: Application of the weakest link analysis to the area of fatigue design of steel welded joints. Engineering Failure Analysis, 35, ss. 665-677. doi:10.1016/j.engfailanal.2013.06.012 (Projekt badawczy Preludium o nr 2566) (30 ptk)
[2].Karolczuk A., Kowalski M., Bański R., Żok F.: Fatigue phenomena in explosively welded steel-titanium clad components subjected to push-pull loading, International Journal of Fatigue 48 (2013) 101-108 (35 ptk)
[3].Karolczuk A., Palin-Luc T.: Modelling of stress gradient effect on fatigue life using Weibull based distribution function , Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51, 2, pp. 297-311, 2013 (15 ptk)
[4].Kluger K., Łagoda T., Fatigue life of metallic material estimated according to selected models and load conditions, Journal of Theoretical and Applied Mechanics., 2013, 51, 3:581-592 (15 ptk)
[5].Łagoda T., Robak G., Słowik J.: Fatigue life of steel notched elements including the complex stress state, MATERIALS & DESIGN, Vol.51, 2013, pp. 935-942, (30 ptk)
[6].Macha E., Braun S.: Editorial statement: Current research highlighting interdisciplinary aspects of piezoelectric technologies in integrated systems, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 36, No. 1, 2013, pp. 1-6 http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2013.01.001  (45 ptk)
[7].Niesłony A., Böhm M.: Mean stress effect correction using constant stress ratio s-n curves, International Journal of Fatigue 52, 2013, pp. 49-56 (35 ptk)
[8].Pawliczek R., Kluger K., Influence of the irregularity coefficient of loading on calculated fatigue life, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2013, 51, 4: 791-798 (15 ptk)
[9].Achtelik H., Marciniak Z., Macha E., Marcisz E., Rozumek D.: Stanowisko do badań zmęczeniowych materiałów z kontrolowanym parametrem energetycznym przy zginaniu i skręcaniu. Przegląd Mechaniczny, Warszawa, 12/2013, s. 34-38 (5 ptk)
[10].Kabaciński M., Lachowicz C. T., Pospolita J.: Numerical analysis of flow averaging tubes in the vortex-shedding regime, Archive Of Mechanical Engineering, Vol. XL, nr 2, July 2013, doi 10.2478/meceng-2013-0018, pp. 283-297 (8 ptk)
[11].Karolczuk A., Kowalski M., Robak G.: Modelling of titanium-steel bimetallic composite behaviour under mechanical cyclic loading, Solid State Phenomena Vol. 199 (2013) pp 460-465 (10 ptk)
[12].Kurek A., Niesłony A., Szulc Z.: Uwzględnienie grubości materiału nakładanego plateru w projektowaniu aparatury procesowej wykonanej z materiałów platerowanych metodą wybuchową, Przegląd Mechaniczny, 12/2013, ss. 22-27 (5 ptk)
[13].Kurek M., Łagoda T., Przewidywanie trwałości zmęczeniowej stali stopowej 30CrNiMo8 w warunkach obciążeń eksploatacyjnych, Hutnik, Tom LXXX (80), wrzesień 2013, Nr.9, ss.649-652 (6 ptk)
[14].Marciniak Z.: Trwałość i rozkład naprężeń przy kombinacji zginania ze skręcaniem w próbkach o różnych przekrojach poprzecznych. Przegląd Mechaniczny, Warszawa, 1/2013, s. 34-38  (5 ptk)
[15].Pawliczek R., Wpływ wartości średniej w obciążeniach blokowych na kształt pętli histerezy przy zginaniu próbek ze stali S355, Przegląd Mechaniczny, Nr 2, 2013, s. 32-36 (5 ptk)
[16].Polak-Micewicz M., Łagoda T., Badanie zmechanizowanych obudów górniczych ze względu na trwałość zmęczeniową, Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 4(22), 2013, ss.47-53 (4 ptk)
[17].Prażmowski M., Rozumek D.: Badania zmęczeniowe próbek płaskich przy zginaniu w bimetalu cyrkon-stal. Przegląd Mechaniczny, Warszawa, 11/2013, s. 22-28 (5 ptk)
[18].Lachowicz C. T.: Energetyczna metoda analizy zmęczenia materiałów, elementów maszyn i konstrukcji, Studia i Monografie z 338, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-64056-04-8 (20 ptk)
[19].Böhm M., Niesłony A.: A simple verification of an linear model for taking into account the influence of the mean stress value on fatigue life for uniaxial random loading, Nowe trendy w naukach inżynierskich, Creativetime,  Kraków, 2013, pp. 180-188 (5 ptk)
[20].Böhm M., Niesłony A.: Life prediction of structural elements subjected to non zero mean stresses, Młodzi naukowcy dla Polskiej nauki, Creativetime Kraków, 2012, pp.164-172  (5 ptk)
[21].Owsiński R., Concept, materials and strength analysis of rigid bike frame, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, Kraków 2013, s. 186-192;  (5 ptk)
[22].Faszynka S., Gasiak G.: Modelowanie trwałości stali konstrukcyjnych poddanych nieproporcjonalnemu zginaniu ze skręcaniem, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3 pod redakcją dr inż. M. Kuczera, Tom III, Wydawnictwo Creativetime, Monografia, Kraków 2012, ss. 212-221. 
[23].Faszynka S.: Modelowanie trwałości stali 10HNAP przy cyklicznym zginaniu ze skręcaniem, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki część 7, Nauki inżynieryjne tom IV, Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2012, ss. 196-206.
[24].Faszynka S.: Przegląd i analiza modeli naprężeniowych stosowanych w rozwoju pęknięć zmęczeniowych, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 4 pod redakcją dr inż. M. Kuczera, Tom I, Wydawnictwo Creativetime, Monografia, Kraków 2013, ss. 128-136
[25].Faszynka S.: Przegląd i analiza ważniejszych modeli przemieszczeniowych (odkształceniowych) stosowanych w cyklicznej mechanice pękania, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki część 10, Nauki inżynieryjne tom I, Wydawnictwo Creativetime, Kraków 2013, ss. 139-145.
[26].Krzyżak D., Łagoda T.: „Naprężeniowe i odkształceniowe charakterystyki zmęczeniowe próbek z karbem wyznaczone przy wykorzystaniu MES i korekcji naprężeń pseudosprężystych”, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, tom 3 , Creative Science - Monografia 2012, Creativetime, Kraków 2012, ss. 37-44
[27].Łagoda T., Uwzględnienie karbu geometrycznego i strukturalnego przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej złączy spawanych, w: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700 ºC, pod red. A.Hernasa, J.Pasternaka, ss.325-336
[28].Marcisz E.: Przegląd i analiza ważniejszych kryteriów zmęczeniowych,  Młodzi naukowcy dla polskiej nauki część IV, Nauki inżynieryjne tom II, część 4, Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków 2012, s. 67-72 (ISBN 978-83-63058-21-0)
[29].Marcisz E.: Przegląd i porównanie modeli energetycznych stosowanych w opisie badań zmęczeniowych, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2 pod redakcją: dr inż. M. Kuczera, Tom I, Wydawnictwo CREATIVETIME, Monografia, Kraków 2012, s. 70-80 (ISBN 978-83-63058-24-1)
[30].Misiura. G.: Metodyka prowadzenia badań wytrzymałościowych osi zestawów kołowych wagonów kolejowych, Mechanika Nr 349/2013, z. 102, Ofic. Wyd. PO, Opole 2013, ss. 103-106.
[31].Owsiński R., Koncepcja sztywnej ramy rowerowej w ujęciu analizy wytrzymałościowej, Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauk 7 - Tom 1, Kraków 2013, s. 181-188;
[32].Rozumek D., Prażmowski M.: Zgrzewanie wybuchowe (platerowanie). Red. K. Ferenc: Technika spawalnicza w praktyce. Poradnik inżyniera, konstruktora i technologa, Warszawa, Wydawnictwo Verlag Dashofer 2013 (ISBN 978-83-88285-84-4)
[33].Rozumek D., Macha E.: Układ do pomiaru długości pęknięcia zmęczeniowego w materiale konstrukcyjnym. Patent nr PL 213172-B1 UP RP, Warszawa 2013
[34].Rozumek D., Marciniak Z.:  Uchwyt mocujący próbkę, zwłaszcza w urządzeniu do badań zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych. Patent nr PL 213171-B1 UP RP, Warszawa 2013
[35].Rozumek D.: Stanowisko do badań zmęczeniowych materiału konstrukcyjnego. Patent nr PL 213173-B1 UP RP, Warszawa 2013 
[36].Rozumek D.: Urządzenie do badań zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych. Patent nr PL 213176-B1, UP RP, Warszawa 2013
[37].Blacha, Ł.: Zastosowanie koncepcji najsłabszego ogniwa w obliczeniach trwałości zmęczeniowej stalowych złączy spawanych, VII Środowiskowe warsztaty doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z.102, ss.09-13, Pokrzywna, 12 - 14 czerwca, 2013.
[38].Böhm M.: Przegląd modeli korekcyjnych wartości średniej naprężenia dla obciążeń jednoosiowych, VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, 12-14 czerwca Pokrzywna 2013
[39].Faszynka S.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu i skręcaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 102, Nr kol. 349/2013, ss. 43-46.
[40].Kamiński S.: Wyznaczenie zmęczeniowego współczynnika działania karbu kf(nf) w funkcji liczby cykli dla złącza spawanego poddanego rozciąganiu, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej seria: Mechanika z.102 Nr 349/2013 str.63 Opole- Pokrzywna czerwiec 2013
[41].Kowalski M., Próba cyklicznego rozciągania-ściskania tytanu Grade 1, zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika z 102 s.75-79
[42].Krzyżak D.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej elementów z karbem z wykorzystaniem metody nielokalnej i parametru energetycznego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej,  Z.102 Nr 349/2013 Mechanika, OWPO, Opole 2013, ss. 79-82
[43].Kurek A.: Projektowanie aparatury procesowej wykonanej z materiałów platerowanych z uwzględnieniem w obliczeniach grubości materiału nakładanego, Zeszyty naukowe Politechniki Opojskiej, seria Mechanika z. 102 nr 349/2013. VII ŚWDPO, ss. 83-86
[44].Kurek M.: Przewidywanie trwałości zmęczeniowej stali stopowej 30crnimo8 w warunkach obciążeń eksploatacyjnych, VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 102, Nr 349/2013, Opole-Pokrzywna, s. 87
[45].Ledwoń W.: Obliczenia płyt perforowanych poddanych obciążeniu normalnemu, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. nr 102 kol. 349/2013, ss. 95-98
[46].Marcisz E.: Porównanie wyników badań zmęczeniowych przy zginaniu stopu aluminium 2024i stali C45 z kontrolowanym parametrem energetycznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. nr 102 kol. 349/2013, ss. 99-102
[47].Stasiuk P.: Analiza niejednorodnego rozkładu naprężeń w złączu spawanym. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika nr 349/2013 z. 102, ss. 151-154
[48].Szymaniec M.: Trwałość zmęczeniowa wybranych stali konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych poddanych obciążeniu cyklicznie zmiennym momentem zginającym. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, seria: Mechanika, Nr 349/2013, ss. 159- 162
[49].Achtelik H., Marciniak Z., Macha E., Marcisz E., Rozumek D.: Stanowisko do badań zmęczeniowych materiałów z kontrolowanym parametrem energetycznym przy zginaniu i skręcaniu. XXVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2013, Materiały Konferencyjne, Red. J. Szpytko, Kraków 2013, s. 13-14, CD, s. 1-8
[50].Będkowski W.: Problematyka oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn w warunkach obciążeń eksploatacyjnych - przegląd wybranych zagadnień, Materiały Konferencyjne X Konf. NKRM-2013, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z.101, Nr 348/2013, ss. 11-12, CD, ss. 1.1-1.22.
[51].Blacha, Ł., Karolczuk, A.: Algorytm modelowania trwałości zmęczeniowej stalowych złączy spawanych w oparciu o koncepcję najsłabszego ogniwa, XXVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, 27 - 31 stycznia, 2013, ss. 27-29. (Projekt badawczy Preludium o nr 2566)
[52].Böhm E., Łagoda T.:  Własności zmęczeniowe stopów aluminium przy jednoosiowych obciążeniach cyklicznych, XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania Kielce/Cedzyna, ss. 17-18
[53].Böhm M., Niesłony A.: Fatigue life of S355JR steel under uniaxial constant amplitude and random loading conditions, VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures 1-4.06.2013 Augustow, Poland, pp. 209-112
[54].Böhm M., Niesłony A.: Weryfikacja eksperymentalna wybranych modeli uwzględnienia wartości średniej naprężenia na podstawie badań stali S355JR, XXVI Konferencja  Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2013,  rozszerzone  materiały na CD konferencji
[55].Faszynka S., Gasiak G.: Wpływ przesunięcia fazowego przy zginaniu ze skręcaniem na trwałość zmęczeniową stali konstrukcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 101, Nr kol. 348/2013, ss. 31-32.
[56].Gasiak G.: Analiza wytężenia zwoi gwintu w połączeniu śruba -nakrętka. XXVI Sympozjon PKM, Szczyrk 09.09-13.09.2013, Wydział Transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Śląskiej, Katowice 2013, s. 51
[57].Gasiak G.: Wpływ przeciążenia na trwałość stali konstrukcyjnych przy zmiennym zginaniu ze skręcaniem. X Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Mechanika, Nr 348/2013, z.101, Ofic. Wyd. PO, Opole 2013, ss. 37-38
[58].Kabaciński M., Pawliczek R., Mechatronic concept for airflow tests laboratory equipment, 9th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM-2013). Abstract, Vilnius "Technila" 2013, Wilno, pp. 113-114
[59].Karolczuk A., Kowalski M.: Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1, Konferencja: Nauka i technika wobec wyzwania budowy elektrowni jądrowej - Mądralin 2013, Warszawa 13.02.2013 - 15.02.2013, Organizator Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ss. 44-45
[60].Karolczuk A., Kowalski M.: Modelowanie pól naprężeń w belce zespolonej metodą wybuchową, Materiały XXVI Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2013, s. 49
[61].A. Karolczuk,  M. Kowalski, Structural and fatigue properties of titanium-steel bimetallic composite obtained by explosive welding technology, Materials Structure & Micromechanics of Fracture, Brno, pp. 140-141.
[62].Karolczuk A., Kowalski M.: Pomiar naprężeń szczątkowych oraz analiza naprężeń termicznych w bimetalu stal-tytan wykonanego w technologii zgrzewania wybuchowego, Materiały XXVI Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2013, s. 51
[63].Karolczuk A., Kowalski M.: Residual stress determination based on the hole drilling method in explosively welded bimetallic composite, Book of abstract of The third International Conference on Material Modelling, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 8-11 September 2013, p. 200
[64].Karolczuk A.: Symulacja efektu ratchetingu w bimetalu stal-tytan przy zastosowaniu modelu umocnienia materiału Chaboche’a, Materiały X Konferencji Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Jarnołtówek 2013, s. 10
[65].Kasprzyczak L., Macha E.: Energy parameter control system of strength machine for material tests under poliharmonic bending and torsion, The 9th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM-2013), July 2013, Wilno, pp. 120-121
[66].Krzyżak D., Łagoda T.: Analiza numeryczna trwałości kolejowego haka cięgłowego”, 52. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice, Ustroń 2013, ss. 162-163
[67].Krzyżak D., Łagoda T.: Analiza numeryczna wytrzymałości i trwałości kolejowego haka cięgłowego,  Młodzi naukowcy dla polskiej nauki cz. VII - nauki inżynieryjne, Creativetime, Kraków 2012, ss. 25-32
[68].Krzyżak D., Łagoda T.: Analiza przyczyn rozerwań pociągów towarowych spowodowanych zerwaniem drąga haka cięgłowego, XXVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, PRMR 2013, Kraków, 2013, ss. 65-66
[69].Krzyżak D., Robak G.,  Łagoda T.: Zastosowanie promienia fikcyjnego do przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej zginanych próbek z karbem,  XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2013, ss. 69-70
[70].Kurek A., Niesłony A., Kurek M.: Numerical analysis of the stress state near interference zone of steel-titanium bimetal, VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów June 2013
[71].Kurek A., Niesłony A., Szulc Z.: Process equipment desing made from explosively cladded materials, including the imposed material thickness in calculations, XXVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych PRMR 2013, ss.69-70
[72].Kurek A., Niesłony A.: Badania zmęczeniowe bimetalu stal-tytan, Nauka i Technika Wobec Wyzwania Budowy Elektrowni Jądrowej, Mądralin 2013
[73].Kurek A., Niesłony A.: Numerical analysis of the stress state near interference zone of steel-titanium bimetal, XXVI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych PRMR 2013, ss. 77-78
[74].Kurek A., Wachowski M., Niesłony A., Płociński T., Kurzydłowski K. J.: Bimetal stal-tytan - badania zmęczeniowe i metalograficzne, X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Zeszyty naukowe Politechniki Opojskiej, seria Mechanika z. 101 nr 348/2013, Jarnołtówek 2013,  ss. 65-66
[75].Kurek M., Katzy D., Łagoda T., Porównanie charakterystyk zmęczeniowych dla wybranych materiałów, 52 Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, streszczenia referatów, Politechnika Śląska, Gliwice/Katowice 2013, s.168-169
[76].Kurek M., Kurek A.: Fatigue life including mutual out-of-parallelism of characteristics for bending  and torsion, VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów June 2013
[77].Kurek M., Łagoda T., Morel F., Estimation of the fatigue life of the alloy steel 35NCD16 under random loading, 10th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture, Suzaku Campus, Ritsumeikan Unversity, Kyoto, Japan, 2013, Extended Abstract, p.28
[78].Kurek M., Łagoda T., Przewidywanie trwałości zmęczeniowej stali stopowej 30CrNiMo8 w warunkach obciążeń eksploatacyjnych, Materiały konferencyjne XXVI Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, AGH, Kraków/Zakopane, 2013, s.67
[79].Kurek M., Łagoda T.: Wpływ niedokładności wyznaczania wykresów S-N na ocenę kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w jednoosiowym stanie naprężenia, X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Jarnałtówek, 2013, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 348/2013, Seria: Mechaniki z.101, streszczenia referatów: str.67, CD, s.8
[80].Marcisz E., Marciniak Z., Rozumek D., Macha E.: Energetyczna charakterystyka zmęczeniowa materiału przy wahadłowym zginaniu. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce - Cedzyna,  wrzesień 2013, s. 77-78, CD, s. 1-9
[81].Marcisz E., Marciniak Z., Rozumek D., Macha E.: Fatigue characteristics of the 2024 aluminium alloy under cyclic bending with the controlled energy parameter. Proc. of the 7th Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF7), Brno, Ed. P. Sandera, VUTIUM Brno, Czech Republic, 2013, pp. 231
[82].Niesłony A., Łagoda T., Walat K., Kurek M., Multiaxial fatigue behaviour of selected aluminium alloys under bending with torsion loading condition, 10th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture, Suzaku Campus, Ritsumeikan Unversity, Kyoto, Japan, 2013, Extended Abstract, p.80
[83].Niesłony A., Owsiński R.: The concept of stand for fatigue test with dynamic excitation, 15th International Conference Applied Mechanics 2013, Ostrava- Velké Karlovice, kwiecień 2013.
[84].Pawliczek R., Wpływ zmiany wartości średniej w obciążeniach blokowych na wielkość odkształceń, XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Streszczenia, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2013, s.95-96
[85].Prażmowski M., Paul H., Rozumek D., Marcisz E.: The influence of the microstructure near the interface of the Zr/steel explosively welded clad on the fatigue strength. Proc. of the 7^th Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF7), Brno, Ed. P. Sandera, VUTIUM Brno, Czech Republic, 2013, pp. 236
[86].Rozumek D., Hepner M., Faszynka S.: Influence of the titanium and its alloys microstructure on the fatigue crack paths, Proc. of the 7^th Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF7), Brno, Ed. P. Sandera, VUTIUM Brno, Czech Republic, 2013, p. 233.
[87].Rozumek D., Hepner M., Marcisz E.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w stopie tytanu po hartowaniu i starzeniu.      XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce 2013, s. 102-103, CD, s. 370-379
[88].Rozumek D., Szmolke N.: Thermal effects while fatigue cracking growth under bending. Proc. of the 7th Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF7), Brno, Ed. P. Sandera, VUTIUM Brno, Czech Republic, 2013, pp. 235
[89].Stasiuk P., Karolczuk A., Kuczko W.: Analysis of non-uniform distribution of the equivalent stress by selected multiaxial fatigue criteria in butt-welded joint, Conference proceedings of VII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustów 2013, pp. 249-252
[90].Stasiuk P., Karolczuk A., Kuczko W.: Rozkład naprężeń w krzyżowym złączu spawanym z uwzględnieniem niejednorodności kształtu spoiny, Materiały XXVI Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2013, s. 89
[91].Walat K., Łagoda T., Determination of fatigue life of the aluminium alloy under complex loading and low-cycle fatigue, pp.235-240Seventh International Conference on Low Cycle Fatigue, Aachen 2013, DVM, pp.235-240
[92].Walat K., Łagoda T., Lifetime of semi-ductile materials on the crtical plane, 10th International Conference on Multiaxial Fatigue and Fracture, Suzaku Campus, Ritsumeikan Unversity, Kyoto, Japan, 2013, Extended Abstract, p.79
[93].Walat K., Łagoda T.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej materiałów półkruchych, XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania Kielce/Cedzyna, ss. 123-124