1. Gasiak G.: Influence of non-proportional bending with torsion on fatigue life of 10HNAP steel with in
the range of crack initiation and proportion, Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct., 2012, Vol.35, No.11,
pp.1033-1046
2. Kurek M., Łagoda T., Warmuzek P.: Determination of stress and strain concentrations in the elastic-
plastic materials under bending and torsion, Materials Science, vol. 47, no. 4, 2012, pp.545-552
3. Macha E., Niesłony A., Critical plane fatigue life models of materials and structures under multiaxial
stationary random loading: The state-of-the-art in Opole Research centre CESTI and directions of
future activities, Int. J of Fatigue, vol.39, 2012, pp.95-102
4. Niesłony A., Růžička M., Papuga J., Hodr A., Balda M., and Svoboda J., Fatigue life prediction for
broad-band multiaxial loading with various PSD curve shapes, Int. J. of Fatigue, vol. 44, 2012, pp. 74-
88
5. Niesłony A., Kurek A., El Dsoki Ch., Kaufmann H.: A study of compatibility between two classical
fatigue curve models based on some selected structural materials, Int. J. of Fatigue vol. 39, 2012, pp
88-94
6. Niesłony A, Böhm M.: Application of spectral method in fatigue life assessment - determination of
crack initiation, Journal of Theoretical and Applied Mechanics vol. 50, no 3, 2012, pp. 819-829
7. Rozumek D., Bański R.: Crack growth rate under cyclic bending in the explosively welded
steel/titanium bimetals. Materials & Design, vol. 38, no. 6, 2012, pp. 139-146
8. Rozumek D., Marciniak Z.: Fatigue properties of notched specimens made of FEP04 steel. Materials
Science, vol. 47, no. 4, 2012, pp. 462-469
9. Rozumek D., Marciniak Z.: The investigation of crack growth in specimens with rectangular cross-
sections under out-of-phase bending and torsional loading. Int. J. of Fatigue, vol. 39, 2012, pp. 81-87
10. Walat K., Kurek M., Ogonowski P., Łagoda T.: The multiaxial random fatigue criteria based on strain
and energy damage parameters on the critical plane for the low-cycle range, Int. J. of Fatigue, vol. 37,
2012, pp. 100-111
11. Bański R., Rozumek D.: Prędkość wzrostu pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu w płaskich próbkach
wykonanych z kompozytu stal-tytan. Przegląd Mechaniczny, Warszawa, 3/2012, s. 28-32
12. Bański R., Rozumek D.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w bimetalach stal-tytan wykonanych metodą
zgrzewania wybuchowego (platerowania). Przegląd Spawalnictwa, Warszawa, 4/2012, s. 9-14
13. Böhm M., Niesłony A.: Wytrzymałość zmęczeniowa stali S355JR w warunkach obciążeń losowych z
wartością średnią. Energetyka ; vol. XXIV Katowice 2012, ss.7-9
14. Gasiak G.: Trwałość stali konstrukcyjnych przy uwzględnieniu kąta fazowego przesunięcia pomiędzy
zginaniem i skręcaniem, Inżynieria Materiałowa, 2012, Nr 2, ss. 95-100
15. Kabaciński M., Pawliczek R.: Fully automated system for air velocity profile measurement,
The Archive of Mechanical Engineering, vol. Lix, no.4, 2012, pp.435-451
16. Karolczuk A., Kowalski M., Bański R., Żok F.: Badania zmęczeniowe bimetali typu stal-tytan
zgrzewanych metodą wybuchową w próbie cyklicznego rozciągania-ściskania, Inżynieria Materiałowa
nr 3 (187), 2012, ss. 160-164
17. Karolczuk A., Kluger K., Kowalski M., Żok F., Robak G.: Badania zmęczeniowe bimetali typu stal-tytan
zgrzewanych metodą wybuchową w próbie cyklicznego rozciągania ściskania. Inżynieria Materiałowa
3/2012. S.160-164
18. Karolczuk A, Kowalski M., Waindok A.: Stanowisko do badań zmęczeniowych materiałów z
zastosowaniem prototypu siłownika elektromagnetycznego. Przegląd Mechaniczny, zeszyt 3/2012,
s.15-19
19. Kurek A., Niesłony A.: Badania zmęczeniowe tytanu SB-265GL stosowanego do produkcji platerów
wykorzystanych w przemyśle energetycznym, Energetyka, listopad 2012, ss. 715-718
20. Kurek M., Łagoda T., Morel F.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej stali stopowej 35NCD16 w
warunkach obciążeń losowych, Energetyka  nr 11 (701) 2012, ss. 718-721
21. Łagoda T., Biłous P.: Jednoczesne uwzględnienie karbów geometrycznych i strukturalnych w złączu
spawanym, Modelowanie inżynierskie, tom 13, nr 44, 2012, ss. 179-186
22. Łagoda T., Polak-Micewicz M.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej obudowy ścianowej Fazos,
Modelowanie inżynierskie, tom 13, nr 44, 2012, ss. 237-244
23. Łagoda T.: Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych z uwzględnieniem karbów geometrycznych i
strukturalnych, Energetyka, listopad 2012, ss.722-725
24. Niesłony A, Böhm M: Monitoring of fatigue life of mechatronic elements rusing spectrlal metod for
fatigue life assessment including the mean stress value, Pomiary, automatyka robotyka nr 11/2012,
pp.69-73
25. Niesłony A, Böhm M: Mean stress value in spectral method for the determination of fatigue life, Acta
mechanica et automatica, vol 6, 2012, pp 71-74
26. Walat K., Selection of the best method for assessment of the fatigue life of aluminium alloys based on
the root of the scatter mean - square value, Acta mechanica et atumatica, Vol.6, No 1, 2012, pp.8691
27. Blacha Ł., Karolczuk A.: Identyfication of efficient material S-N curve for steel welded joints. Materials
Science Forum Vol. 726, 2012, pp.118-124
28. Karolczuk A., Kluger K., Kowalski M., Żok F., Robak G..: Residual stresses in steel-titanium
composite manufactured by explosive welding, Materials Science Forum vol. 726 2012, pp. 125-132
29. Kurek A., Niesłony A.: Fatigue life tests of explosively cladded steel-titanium bimetal, Materials
Science Forum vol. 726, 2012. pp. 106-109
30. Kurek M., Łagoda T.: Estimation of fatigue life of materials with out-of-parallel fatigue characteristics
under block loading, Materials Science Forum vol. 726, 2012, pp. 181-188
31. Kurek M., Łagoda T.: Fatigue life estimation under cyclic loading including  out-of-parallelism of the
characteristics, Applied Mechanics and Materials, vol. 104, 2012, pp. 125-132
32. Marcisz E., Niesłony A., Łagoda T.: Concept of fatigue for determining characteristics of materials
with strengthening, materials science forum vol. 726, 2012, pp 43-48
33. Niesłony A, Böhm M: Determination of fatigue life on the basis of experimental fatigue diagrams under
constant amplitude load with mean stress,  Materials Science Forum vol. 726, 2012, pp 33-38
34. Niesłony A., Kurek A.:  Influence of the selected fatigue characteristics of the material on calculated
fatigue life under variable amplitude loading, Applied Mechanics and Materials vol. 104, 2012, pp
197-205
35. Robak G., Szymaniec M., Łagoda T.: The fictitious radius as a tool for fatigue life estimation of
notched elements, Material Science Forum, vol.726, 2012, pp.27-32
36. Böhm M., Niesłony A., Pawliczek R.: Review of mean stress compensation models used in the
determination of fatigue life of construction elements, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych,
Creativetime, rozdział 14,  Kraków , 2012, pp. 119-126
37. Böhm M., Niesłony A.: A comparison of criterias of mean stress compensation dedicated to uniaxial
loading, Nowe trendy w naukach inżynierskich, Creativetime,  Kraków, 2012, pp. 139-148
38. Böhm M., Niesłony A.: Comparison of usability of different mean stress compensation models: a case
study for cast iron GGG40 and GGG60, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, Creativetime, rozdział 17,
Kraków, 2012, pp. 134-143
39. Böhm M, Niesłony A: Life prediction of structural elements using spectral method - a study case for
the 18G2A steel, Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, Creativetime,  Kraków , 2012, pp.124-132
40. Kowalski M, Karolczuk A.: Cyclic tension-compression test of S355J2 steel - titanium grade 1 bimetal
produced in explosive welding technology. Młodzi naukowcy dla polskiej nauki cz. IV, Kraków 2012,
pp.118-124
41. Kowalski M.: Application of catia and finite element method in strength analysis and modeling of
structures containing screw connections. Nowe trendy w naukach inżynieryjnych II, Kraków 2012,
pp.131-139
42. Kurek A., Niesłony A.: Fatigue life of bimetallic materials clad by means of the explosive method,
Młodzi naukowcy dla polskiej nauki, część IV, tom 2, pod redakcją dr inż. Marcin Kuczera, Creative
Science - Monografia 2012, pp. 31-38
43. Kurek A., Niesłony A.: Influence of the selected fatigue characteristics of the material on the calculated
fatigue life under random loading, Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2 tom 1, pod redakcją dr inż.
Marcin Kuczera, Creative Science - Monografia 2012, pp. 27-35
44. Marcisz E.: Ocena wytrzymałości zmęczeniowej wybranych stopów stosowanych w energetyce, Nowe
trendy w naukach inżynieryjnych 2 pod redakcją: dr inż. M. Kuczera, tom I, Wydawnictwo Creativetime,
Monografia, Kraków 2012, s.69-76
45. Marcisz E.: Charakterystyki zmęczeniowe wybranych stali stosowanych w energetyce,  Młodzi
naukowcy dla polskiej nauki część IV, Nauki inżynieryjne tom II, część 4, Wydawnictwo Creativetime,
Kraków 2012, s.39-49.
46. Smyczek D.: Aspekt teoretyczny obróbki wierceniem materiałów platerowanych. Nowe trendy w
naukach inżynieryjnych 2. Creative Science - Monografia 2012. Tom 1. Wydawca Creativetime
Kraków 2012
47. Achtelik H., Macha E., Marciniak Z., Rozumek D.: Sposób pomiaru odkształceń wzdłużnych zginanych
próbek materiałów konstrukcyjnych w urządzeniu do badań zmęczeniowych. Zgłoszenie patentowe P
402114, UP RP, Warszawa 2012
48. Achtelik H., Macha E., Marciniak Z., Rozumek D.: Sposób pomiaru odkształceń wzdłużnych próbek
materiałów konstrukcyjnych generowanych obciążeniem zginającym w urządzeniu do badań
zmęczeniowych. Zgłoszenie patentowe P 402115, UP RP, Warszawa 2012
49. Achtelik H., Macha E., Marciniak Z., Rozumek D.: Sposób pomiaru odkształceń postaciowych
skręcanych próbek materiałów konstrukcyjnych w urządzeniu do badań zmęczeniowych. Zgłoszenie
patentowe P 402116, UP RP, Warszawa 2012
50. Achtelik H., Macha E., Marciniak Z., Rozumek D.: sposób pomiaru odkształceń postaciowych próbek
materiałów konstrukcyjnych generowanych obciążeniem skręcającym w urządzeniu do badań
zmęczeniowych. Zgłoszenie patentowe P 402117, UP RP, Warszawa 2012
51. Böhm M.: Model korekcyjny uwzględniający wartość średnią naprężenia wykorzystujący parametry
wykresów zmęczeniowych,  VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty
naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 100, ss. 15-18
52. Böhm M: Uwzględnienie stałej statycznej naprężenia w metodach spektralnych, Prace Doktorantów,
Politechnika Opolska, Opole, 2012, ss.7-11
53. Blacha Ł.: Analiza wpływu wybranych parametrów zmęczeniowych na
obliczeniową trwałość zmęczeniową, VI Środowiskowe warsztaty
doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty naukowe Politechniki
Opolskiej, Seria: Mechanika, Opole 2012, z.100, ss.7-10
54. Faszynka S.: Analiza stanu odkształcenia w procesie rozwoju pęknięcia zmęczeniowego w próbce
poddanej zginaniu, VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Zeszyty naukowe
Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 100, nr 345/2012, Pokrzywna, 2012, ss. 27-30
55. Kowalski M.: Próba cyklicznego rozciągania ściskania bimetali typu stal-tytan wykonanych w
technologii zgrzewania wybuchowego. VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki
Opolskiej, Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 100, opole 2012, s.63-66
56. Kurek A.: Bimetal stal-tytan - badania zmęczeniowe, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria
Mechanika z. 100, nr kol. 345/2012, Politechnika Opolska, Opole 2012, ss. 71-74
57. Kurek M.: Przewidywanie trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń blokowych z
uwzględnieniem nierównoległości wzajemnych charakterystyk zmęczeniowych. VI  Środowiskowe
Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Mechanika, Zeszyty Naukowe z. 100, Nr 345/2012,
2012  ss. 75
58. Marcisz E.: Analiza charakterystyk zmęczeniowych   wybranych stali stosowanych w energetyce,
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z.  Nr 100 kol. 339/2010, ss. 7-17
59. Smyczek D.: Aspekt teoretyczny obróbki wierceniem materiałów kompozytowych. Zeszyty naukowe
politechniki opolskiej. Seria Mechanika z.100. Nr kol. 345/2012. Opole 2012.
60. Stasiuk P.: Przegląd metod obliczeniowych złączy spawanych w przypadku obciążeń zmiennych,
Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 100 Nr kol. 345/2012. Opole 2012
61. Szymaniec M.: Promień fikcyjny jako narzędzie do obliczania trwałości zmęczeniowej elementów z
karbem. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika, z. 100, nr 345/2012, ss. 131-134
62. Böhm M., Niesłony A.: Przegląd modeli uwzględniających wpływ wartości średniej naprężenia na
trwałość w jednoosiowym stanie obciążenia, XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania,
Bydgoszcz 2012, ss.21-22
63. Blacha Ł., Karolczuk A.: Identyfikacja charakterystyki zmęczeniowej
"materiału zastępczego" dla stalowych złączy spawanych, XXIV Sympozjum
Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Pieczyska, Uniwersytet
Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 22 - 25maja, 2012, ss.11-12
64. Blacha Ł., Karolczuk A.: Application of the weakest link analysis to
the area of fatigue design of steel welded joints, ICEFA V - Fifth
International Conference on Engineering Failure Analysis, Elsevier
Publishing, 1 - 4th July, 2012, cd, The Hague, The Netherlands
65. Karolczuk A, Kluger K,  Kowalski M., Żok F., Robak G.: Naprężenia własne w analizie zmęczenia
mechanicznego bimetalu stal-tytan otrzymanego w wyniku zgrzewania wybuchowego. XXIV
Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz - Pieczyska, maj 2012, ss.67-69.
66. Karolczuk A, Kluger K,  Kowalski M., Żok F., Robak G.: Rozwój pęknięć w bimetalu stal-tytan w próbie
cyklicznego rozciągania ściskania. XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz -
Pieczyska, maj 2012,  ss.65-67
67. Karolczuk A, Kowalski M, Robak G.: Modeling of titanium - steel bimetallic composite behavior under
mechanical cyclic loading, The 8-th International Conference Mechatronic Systems and Materials
MSM 2012, Białystok,  lipiec 2012, pp. 215-216
68. Kurek A., Niesłony A., Bański R: Analiza numeryczna stanu naprężenia w okolicy złącza materiałów
platerowanych metodą wybuchową, XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz -
Pieczyska, maj 2012, ss. 85-86
69. Kurek A., Niesłony A.: Badania zmęczeniowe bimetalu stal-tytan zgrzewanego metodą wybuchową,
XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz - Pieczyska, maj 2012, ss. 83-84
70. Kurek A., Niesłony A.: Obliczanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn wykonanych z
materiałów bimetalicznych, XXV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych,
Zakopane, styczeń 2012, s. 37
71. Kurek M., Kluger K., Łagoda T.: Badania symulacyjne wpływu nierównoległości charakterystyk
zmęczeniowych na szacowanie trwałości zmęczeniowej, XXIV Sympozjum  Zmęczenie i Mechanika
Pękania, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz -
Pieczyska maj 2012, ss. 79-80
72. Kurek M., Łagoda T.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej materiałów charakteryzujących się
nierównoległością charakterystyk zmęczeniowych w warunkach obciążeń blokowych, XXV
Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, styczeń 2012, Politechnika
Wrocławska, streszczenia referatów, s. 39, cd, s.8
73. Kurek M., Łagoda T.: Trwałość zmęczeniowa w warunkach obciążeń blokowych z uwzględnieniem
nierównoległości wzajemnych charakterystyk zmęczeniowych, XXIV Sympozjum Zmęczenie i
Mechanika Pękania Bydgoszcz - Pieczyska, maj 2012, ss. 81-82.
74. Lachowicz C.T.: Metoda identyfikacji pętli histerezy, XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika
Pękania Bydgoszcz - Pieczyska, maj 2012,ss. 321-330
75. Łagoda T., Biłous P.: Jednoczesne uwzględnienie karbów geometrycznych i strukturalnych w złączu
spawanym, 51 Sympozjon Modelowanie w mechanice, Ustroń 2012, Politechnika Śląska, zeszyt
streszczeń, ss.96-97
76. Łagoda T.: Same problems of fatigue lifetime of welding joints, New Methods of Damage and Failure
Analysis of Structural Parts, 10-14 September 2012, VSB-TU Ostrava, pp.79-86
77. Łagoda T.: Trwałość zmęczeniowa elementów z karbem z uwzględnieniem złożonego stanu
naprężenia, XXV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, styczeń
2012 streszczenia referatów, s. 39-40, cd, s.8
78. Łagoda T.: Wieloosiowe losowe zmęczenie elementów maszyn, V Sympozjum naukowo-techniczne
Eksplolog 2012, Instytut Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Zeszyt streszczeń,
s.32, cd
79. Łagoda T.: Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn roboczych, XXV Konferencja
Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, styczeń 2012 streszczenia referatów, s.
39, cd, s.8
80. Marciniak Z., Rozumek D., Macha E.: Experimental and expected fatigue fracture plane according to
variance and cumulative damage methods under multiaxial loading. Proc. of the 19th European
Conference of Fracture (ECF19), Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety, Kazan,
Russia, 2012, pp. 455 and CD, ps 9
81. Marciniak Z., Rozumek D., Macha E.: Fatigue critical plane according to variance and cumulative
damage methods under multiaxial loading. Proc. of the 4th Int. Conf. on Crack Paths (CP 2012),
Gaeta, University of Parma, Italy, 2012, pp. 37 and CD, pp. 195-206
82. Marcisz E., Niesłony A., Łagoda T.: Koncepcja  wyznaczania charakterystyk zmęczeniowych dla
materiałów z umocnieniem, XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz -
Pieczyska, maj 2012, ss. 101-102
83. Niesłony A., Böhm M.: Monitoring of fatigue life of mechatronic elements using spectral method for
fatigue life assessment including the mean stress value, International Conference Mechatronics Ideas
for Industrial Applications, 2012, pp. 50
84. Niesłony A., Böhm M.: Wyznaczanie trwałości na postawie eksperymentalnych wykresów
zmęczeniowych przy obciążeniu stało-amplitudowym z wartością średnią XXIV Sympozjum
Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz - Pieczyska, maj 2012, ss.113-114
85. Pawliczek R.: Wpływ obciążenia średniego na relację naprężenie-odkształcenie przy zginaniu stali
S355, XXV Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, styczeń 2012
zakopane 2012
86. Pawliczek R.: Wpływ wartości średniej w obciążeniach blokowych na kształt pętli histerezy przy
zginaniu próbek ze stali S355, XXIV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania Bydgoszcz -
Pieczyska, maj 2012
87. Polak-Micewicz M., Łagoda T., Khair A.W.: Determination of the strength of powered roof supports
according for fatigue life, 31st int. Conf. on ground control mining, Morgantown, USA 2012, ps.6
88. Polak-Micewicz M., Łagoda T.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej obudowy ścianowej fazos, 51
Sympozjon Modelowanie w mechanice, Ustroń 2012, Politechnika Śląska, Zeszyt streszczeń, ss.119-
120
89. Rozumek D., Marciniak Z., Macha E.: Crack paths in steel-titanium explosive cladding. Proc. of the 4th
Int. Conf. on Crack Paths (CP 2012), Gaeta, University of Parma, Italy, 2012, pp. 101 and CD, pp.
719-725
90. Karolczuk A., Kowalski M.: Próba cyklicznego rozciągania-ściskania bimetali typu stal-tytan
wykonanych w technologii zgrzewania wybuchowego. Spajanie materiałów konstrukcyjnych, 3/2012 s.
50-54
91. Niesłony A. and C. M. Sonsino, “Comparison of Some Selected Multiaxial Fatigue Assessment
Criteria - Part II,” Fraunhofer Gesellschaft, Fraunhofer LBF, Darmstadt, FB-234/2, 2012
92. Kurek M., Łagoda T.: Prognozowanie trwałości zmęczeniowej w warunkach obciażeń blokowych z
wykorzystaniem aplikacji Matlab, Journal of Transdisciplinary Systems Science, 2012, vol. 16, no. 1,
pp. 313-321
93. Kurek A., Niesłony A., Bański R., Polak-Micewicz M.: Spiętrzenie naprężeń wynikające z falistości
złącza materiałów platerowanych metodą wybuchową, Journal of Transdisciplinary Systems Science,
2012, vol. 16, no. 2, pp.243-252