1. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: The control system of the fatigue test standard under biaxial tension-
compression. Experimental Technigues, Nov./ Dec.2010 pp.15 - 22
2. ŁAGODA T., WALAT K., Fatigue life under random tension-compression load for different probability levels,
Material Testing (MATERIALPRUFUNG), Vol.52, 2010, pp.363-366
3. ROZUMEK D., MARCINIAK Z., LACHOWICZ C. T.: The energy approach in the calculation of fatigue lives
under non-proportional bending with torsion. Int. J. of Fatigue, Vol. 32, No. 8, 2010, pp. 1343-1350
4. ROZUMEK D., LACHOWICZ C. T., MACHA E.: Analytical and numerical evaluation of stress intensity factor
along crack paths in the cruciform specimens under out-of-phase cyclic loading. Engineering Fracture Mechanics,
Vol. 77, No. 11, 2010, pp. 1808-1821
5. ROZUMEK D.: Empirical formulas for description of the fatigue crack growth rate. Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik, Vol. 41, No. 2, 2010, pp. 89-94
6. WALAT K., ŁAGODA T., The equivalent stress on the critical plane determined by the maximum covariance of
normal and shear stresses, Met.-wiss.u.Werkstofftech., 2010, Vol.41, No. 4, pp.218-220
7. KAROLCZUK A. CICHAŃSKI A.: Uśrednianie odkształceń w płaszczyźnie krytycznej materiału w ocenie
trwałości zmęczeniowej elementów z karbem, Acta Mechanica et Automatica, vol. 4, no. 2, 2010, pp. 86-92
8. NIESŁONY A.: Comparison of Some Selected Multiaxial Fatigue Failure Criteria Dedicated for Spectral
Method, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010, Vol. 48(1), pp. 233-254
9. KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ wartości statycznych naprężeń na obliczeniową trwałość zmęczeniową
wybranych materiałów metalowych, Przegląd Mechaniczny 5/2010, ss.13-17
10. KUREK M., ŁAGODA T., WARMUZEK P: Wyznaczanie rozkładów naprężeń i odkształceń materiałów o
charakterystyce sprężysto-plastycznej przy skręcaniu i zginaniu, Górnictwo Odkrywkowe, Vol.4/2010, ss.145-
150
11. KUREK M., ŁAGODA T., WALAT K.: Wpływ temperatury na wybrane wielkości charakteryzujące zmęczenie,
Energetyka, listopad 2010, Z.XXI, ss.84-84
12. ŁAGODA T.: Uwzględnienie obciążeń losowych i wartości średnich przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej
złączy spawanych według zaleceń Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, Transport przemysłowy i maszyny
robocze, 3(9), 2010, ss.110-112
13. WALAT K., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa aluminiowych złączy spawanych według kryteriów opartych
na położeniu płaszczyzny krytycznej wyznaczonych trzema metodami, Transport przemysłowy i maszyny robocze
Nr 2 (8)/2010, ss.68-71
14. WALAT K., ŁAGODA T.: SZYMANIEC M.: Badania wytrzymałości spawanych wykonanych według różnych
technologii. Charakterystyka stali wykorzystywanych w energetyce, Energetyka, listopad 2010, Z.XXI, ss.143-
145
15. WALAT K., ŁAGODA T.: Application of the covariance on the critical plane for determination of fatigue life
under cyclic loading, Procedia Engineering, Vol. 2, 2010, pp. 1211-1218
16. KAROLCZUK A.: Nielokalny parametr uszkodzenia dla obciążeń zmienno-amplitudowych, Przegląd
Mechaniczny, Nr 5, 2010, ss. 32-36
17. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Fatigue crack growth in AlCu4Mg1 under non-proportional bending with
torsion loading. Physicochemical Mechanics of Materials, Vol. 46, No. 5, 2010, pp. 102-108
18. GASIAK G., BARAN S.: Influence of non-proportional bending with torsion on fatigue life of constructional
steels in the range of crack initiation and propagation, Materials Engineering, Vol. 17, 2010, No. 2, pp. 20-23
19. GASIAK G., CEMPEL G.: Wpływ przeciążenia na trwałość elementów maszyn przy zginaniu ze skręcaniem,
Studia i Monografie z. 265, Politechnika Opolska, Opole 2010
20. MARCINIAK Z., MACHA E.: Trwałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnych przy nieproporcjonalnym zginaniu
ze skręcaniem, Część XIV, Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji, Politechnika
Opolska 2010, s.117
21. MACHA E., NIESŁONY A.: Niezawodność systemów mechatronicznych, Politechnika Opolska, Opole 2010,
s.143
22. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Mechatroniczne systemy maszyn wytrzymałościowych, Politechnika
Opolska, Opole 2010, s.189
23. KAROLCZUK A., ROBAK G.: Strain measurements using image and correlation analysis, 6th Int. Conference
Mechatronic System and Materials, Abstract, Eds. K.Kluger, M.Macha, R.Pawliczek, Opole University of
Techgnology, 2010, ps. 4 (CD)
24. KUREK A.: Classification of some selected constructional materials considering theoretical assumptions of the
fatigue curve models, XV International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals, Opole University of
Technology, 2010, Eds. D.Rozumek, E.Macha, Abstracts, p. 29, CD 8 ps
25. KUREK M., ŁAGODA T., WARMUZEK P., Determination of stress and strain distributions in elastic-plastic
materials under bending and torsion, XV International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals, Opole
University of Technology, 2010, Eds. D.Rozumek, E.Macha, Abstracts, p.30, CD ps.7
26. KUREK M., ŁAGODA T.: Comparison of fatigue  characteristics for some selected constructional materials
under bending and torsion, 6th Int. Conference Mechatronic System and Materials, Abstract, Eds. K.Kluger,
M.Macha, R.Pawliczek, Opole University of Techgnology, 2010, p.117, CD, ps.11
27. MACHA E., NIESŁONY A.: The fatigue life models of materials and structures under multiaxial random loading
- the state-of-the-art. and directions of future research work XV International Colloquium Mechanical Fatigue of
Metals, Opole University of Technology, 2010, Eds. D.Rozumek, E.Macha, Abstracts, p. 35, CD 14 ps.
28. MACHA E, PAWLICZEK R.: Application of the Rosenblatt transform for random loading generation with
desired correlation coefficient, 6th Int. Conference Mechatronic System and Materials, Abstract, Eds. K.Kluger,
M.Macha, R.Pawliczek, Opole University of Techgnology, 2010, s.139
29. ROBAK G.: Influence of C and m coefficients on description of the fatigue crack propagation rate and the fatigue
life, XV International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals, Opole University of Technology, 2010, Eds.
D.Rozumek, E.Macha, Abstracts, p.43
30. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Cyclic properties of notched specimens made of FeP04 steel. 6th Int.
Conference Mechatronic System and Materials, Abstract, Eds. K.Kluger, M.Macha, R.Pawliczek, Opole
University of Techgnology, 2010, pp. 181-182 and CD, ps 10
31. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Fatigue crack growth of specimens with rectangular cross-sections under out-
of-phase bending and torsional loading. XV International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals, Opole
University of Technology, 2010, Eds. D.Rozumek, E.Macha, Abstracts,  pp. 45-45 and CD, ps 8
32. ROZUMEK D., HEPNER M.: Influence of oxygenation time on fatigue crack growth in the alloy Ti-6Al-4V. XV
International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals, Opole University of Technology, 2010, Eds. D.Rozumek,
E.Macha, Abstracts, pp. 44-44 and CD, ps 8
33. BLACHA Ł., KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Modelowanie naprężeń w złączu spawanym z uwzględnieniem
odkształceń plastycznych w obliczeniach trwałości zmęczeniowej, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały
XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo
Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, ss. 13-21
34. BLACHA Ł., BIŁOUS P., ŁAGODA T.: Zastosowanie metody Donga do wyznaczania trwałości zmęczeniowej
złączy spawanych, XXIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2010,
Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s.21
35. BLACHA Ł., KAROLCZUK A., ŁAGODA T.: Modelowanie naprężeń w złączu spawanym z uwzględnieniem
odkształceń plastycznych w obliczeniach trwałości zmęczeniowej, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały
XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo
Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, s.13, CD ss.13-20
36. GASIAK G., BARAN S.: Wpływ kąta fazowego przesunięcia pomiędzy zginaniem i skręcaniem elementów
maszyn na ich trwałość, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki
Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, ss. 37-38
37. KAROLCZUK A.: Nielokalny parametr uszkodzenia dla obciążeń zmienno-amplitudowych, (również: Materiały
XXIII Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2010, s. 10 (CD)
38. KAROLCZUK A.: Modelowanie mikrostruktury i jej wpływu na zmęczeniowe właściwości metali, Zmęczenie i
Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i
D.Skibickiego, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, ss.
189-198
39. KAROLCZUK A., BLACHA Ł.: Non-local damage parameter in fatigue life estimation under variable amplitude
loading, 18th European Conference on Fracture, ECF18, Dresden 2010, DVM, editors: D. Klingbeil, M.
Vormwald, K.-G. Eulitz, ps. 8, (CD)
40. KLUGER K., ŁAGODA T.: Wpływ wartości statycznych naprężeń na obliczeniowe trwałości zmęczeniowe
wybranych materiałów konstrukcyjnych, XXIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych,
Zakopane 2010, Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s.34
41. KUREK M., ŁAGODA T., STANICZEK S.: Porównanie charakterystyk zmęczeniowych na zginanie i skręcanie
wybranych materiałów konstrukcyjnych, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum
Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, ss.81-82, CD ss.267-276
42. LIPSKI A., NIESŁONY A.: Porównanie charakterystyk zmęczeniowych blachy ze stopu aluminium 2024-T3
wyznaczonych metodą konwencjonalną i 3D, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum
Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, s. 287-296
43. ŁAGODA T., Uwzględnienie obciążeń losowych i wartości średnich przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej
złączy spawanych według zaleceń Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, XXIII Konferencja Naukowa
Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2010, Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s.40
44. MARCINIAK Z., ROZUMEK D.: Fatigue crack growth rate under different bending to torsion ratios in
10HNAP steel. Proc. of the 6th Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture
(MSMF6), Brno, Ed. P. Sandera, VUTIUM Brno, Czech Republic, 2010, pp. 145
45. NIESŁONY A., KUREK A.: Klasyfikacja wybranych materiałów konstrukcyjnych ze względu na zachowanie
założeń teoretycznych modeli charakterystyk zmęczeniowych, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII
Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo Uczelniane
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, ss. 341-350
46. NIESŁONY A.: Inicjacja pęknięć zmęczeniowych w próbkach specjalnych z otworami, Zmęczenie i Mechanika
Pękania, Materiały XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego,
Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, s. 331-340
47. NIESŁONY A.: Crack Initiation in Cruciform Specimens with Holes under Biaxial Random Tension-
Compression, 18th European Conference on Fracture „Fracture of Materials and Structures from Micro to
Macro Scale”, August 30 - September 03, 2010 Dresden, Germany, DVM, p. 76, CD 8 ps.
48. ROZUMEK D., MARCINIAK Z., MACHA E.: Fatigue life of specimens with round and rectangular cross-
sections under out-of-phase bending and torsional loading. Proc. of the 9th Int. Conf. on Multiaxial Fatigue &
Fracture (ICMFF9), Parma, University of Parma, Italy, 2010, pp. 25-25 and CD, pp. 75-85
49. ROZUMEK D.: Influence  of  heat  treatment  on  fatigue  crack  growth  in  Ti-6Al-4V  alloy. Proc. of the 6th
Int. Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF6), Brno, Ed. P. Sandera,
VUTIUM Brno, Czech Republic, 2010, pp. 178
50. WALAT K.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej stopów aluminium według różnych algorytmów obliczeniowych,
Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod
red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego,
Bydgoszcz 2010, ss.127-128, CD ss.321-330
51. WALAT K., ŁAGODA T.: Wpływ wybranych własności zmęczeniowych na orientację płaszczyzny krytycznej
według ekstremum kowariancji, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum Zmęczenia i
Mechaniki Pękania, pod red.J.Semprucha i D.Skibickiego, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, ss.127-128, CD ss.429-436
52. WALAT K., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa aluminiowych złączy spawanych według kryteriów opartych
na położeniu płaszczyzny krytycznej wyznaczonych trzema metodami, XXIII Konferencja Naukowa Problemy
Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2010, Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s.54
53. EL DSOKI C., HANSELKA H., KAUFMANN H., NIESŁONY A., KRUG P.: Die 3D-Methode zur
Auswertung von dehnungsgeregelten Versuchen für die betriebsfeste Bemessung von Sicherheitsbauteilen,
Auslegungs- und Absicherungskonzepte der Betriebsfestigkeit - Potenziale und Risiken: 37. Tagung des DVM-
Arbeitskreises Betriebsfestigkeit, 6. + 7. Oktober 2010, München Berlin: DVM, 2010 (DVM-Bericht 137), S.
237-251
54. WALAT K., ŁAGODA T.: Trwałość połączeń spawanych stopu aluminium EN AW-6082 T6, Spajanie, Vol.3
(9), 2010, ss.2-6
55. BLACHA Ł., ŁAGODA T., KAROLCZUK A.: Obliczanie trwałości zmęczeniowej elementów spawanych z
wykorzystaniem metody Donga, Spajanie, nr 4/6/2009-1/7/2010, ss.32-36
56. KUREK M., ŁAGODA T., Variability analysis of the selected cyclic properties based on test temperature,
Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika Z.97, Nr kol. 337/2010, Politechnika Opolska,
Opole 2010, ss.37-38, CD ss.107-114
57. NIESŁONY A., KUREK A., BAŃSKI R., ČÍŽEK L.: Badania wytrzymałościowe statyczne i zmęczeniowe
materiałów zgrzewanych wybuchowo typu stal-tytan Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika
Z.97, Nr kol. 337/2010, Politechnika Opolska, Opole 2010, ss. 121-133
58. WALAT K.: Szacowanie trwałości zmęczeniowej spoin pachwinowych w oparciu o kryteria bazujące na
orientacji płaszczyzny krytycznej, Zeszyty Naukowe Mechanika Nr 334/2010, z.96, ss.83-84
59. MACEK W., MACHA E.: Energy - saving mechatronic system for fatigue tests of materials under variable -
amplitude proportional bending and torsion, Solid State Phenomena, Vol. 164, 2010, pp.67-72
60. KRYSIŃSKI P., ŁAGODA T., Ognioodporny system drzwi czołowych    przeznaczonych do wagonów
osobowych, Transport przemysłowy i maszyny robocze, Nr 1 (7)/2010, ss.66-68
61. ŁAGODA T., KRYSIŃSKI P.: Pomiary okien i drzwi szybkich pociągów a wsparcie prac inżynierskich w
projektowaniu tych wyrobów, Transport przemysłowy i maszyny robocze, Vol.4(10)/2010, ss.80-83
62. POLAK-MICEWICZ M., ŁAGODA T.: Wyznaczanie naprężeń i odkształceń w krytycznych punktach
spągnicy, Górnictwo Odkrywkowe, Vol.3/2010, ss.25-28
63. GRZELAK J., KAROLCZUK A.: Identification of elliptic rotors based on image analysis, 6th Int. Conference
Mechatronic System and Materials, Abstract, Eds. K.Kluger, M.Macha, R.Pawliczek, Opole University of
Techgnology, 2010, ps. 7 (CD)
64. KRYSIŃSKI P., CHMIELARCZYK M., ŁAGODA T.: The measurements of Windows and doors for high-
speed trans and the assistance of engineering development for the designing process of these goods, 6th Int.
Conference Mechatronic System and Materials, Abstract, Eds. K.Kluger, M.Macha, R.Pawliczek, Opole
University of Techgnology, 2010, p.113, CD, ps.12
65. TOMCZUK B., KAROLCZUK A., WAINDOK A., WAJNERT D.: Fatigue tests of materials with the
electromagnetic actuator application, 6th Int. Conference Mechatronic System and Materials, Abstract, Eds.
K.Kluger, M.Macha, R.Pawliczek, Opole University of Techgnology, 2010, ps. 9 (CD)
66. KRUPA T., MARCINIAK Z., ŁAGODA T., Zjawisko pełzania polichlorku winylu (PVC), Zmęczenie i
Mechanika Pękania, Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum
67. KRYSIŃSKI P., ŁAGODA T., Ognioodporny system drzwi czołowych przeznaczonych do wagonów
osobowych, XXIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2010,
Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s.39
68. KUREK M., ŁAGODA T., Porównanie wybranych właściwości statycznych z udarnością badanych materiałów,
Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, pod
red.J.Semprucha i D.Skibickiego
Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2010, ss.79-80, CD
ss.257-266
69. NIESŁONY A., KUREK A., BAŃSKI R.: Testy zmęczeniowe i badania metalograficzne platerów stal-tytan,
XXV Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, Turawa,
2010, ss. 135-145
70. POLAK-MICEWICZ M., ŁAGODA T., Analiza wytrzymałościowa prądnicy w statycznej próbie zginania,
XXIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2010, Politechnika Łódzka,
Łódź 2010, s.45
71. KUREK A.: Program komputerowy do obliczania kątów i strzałek ugięcia belek zginanych, Zeszyty Naukowe
PO, Seria Mechanika, Z. 96, Nr 334/2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ss. 53-54PATENTY:

PL Z07619 - Patent pt.” Sposób wyznaczania energetycznej charakterystyki zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych”,
prof. dr hab. inż. E. Macha i dr inż. J. Słowik

PL Z07620 - Patent pt. ”Układ do regulacji obciążenia materiału”, prof. dr hab. inż. E. Macha i dr inż. L. Kasprzyczak

PL Z07299 - Patent pt.”Sposób blokowego obciążania badanej próbki materiału konstrukcyjnego”, prof. dr hab. inż. E.
Macha i dr inż. L. Kasprzyczak