1. KARDAS D., KLUGER K., ŁAGODA T., OGONOWSKI P.: Fatigue life under proportional constant
amplitude bending with torsion in energy approach basic on aluminium alloy 2017(a), Physicochemical
Mechanics of Materials, No 4, 2008, pp.68-74, Materials Science, 2008, pp. 541-549
2. KAROLCZUK A., MACHA E.: Selection of the critical plane orientation in two-parameter multiaxial fatigue
failure criterion under combined bending and torsion, Engineering Fracture Mechanics, 75 (2008), pp. 389-403
3. KAROLCZUK A., NADOT Y., DRAGON A., Non-local stress gradient approach for multiaxial fatigue of
defective material, Computational Materials Science 44, 2008, pp. 464-475
4. KAROLCZUK A.: Non-local area approach to fatigue life evaluation under combined reversed bending and
torsion, International Journal of Fatigue, 30, 2008, pp. 1985-1996
5. ŁAGODA T., WALAT K.: Identification of the cyclic strain curve based on random test results,
Physicochemical Mechanics of Materials, 2008, Vol. 2, pp.107-109 and Materials Science, Vol.44, No 2,
2008, pp.278-282
6. MARCINIAK Z., ROZUMEK D. & MACHA E.: Fatigue lives of 18G2A and 10HNAP steels under variable
amplitude and random non-proportional bending with torsion loading. International Journal of Fatigue, Vol. 30,
No. 5, 2008, pp. 800-813
7. NIESŁONY A., El DSOKI C., KAUFMANN H., KRUG P.: New method for evaluation of the Manson-
Coffin-Basquin and Ramberg-Osgood equations with respect to compatibility, International Journal of Fatigue,
Vol. 30, 2008, pp. 1967-1977
8. ROZUMEK D., MACHA E.: Fatigue criteria for mixed mode fracture. Journal of Materials Science and
Technology, Vol. 16, No. 4, 2008, pp. 253-265
9. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Control system of the fatigue stand for material tests under combined
bending with torsion loading and experimental results. Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), Vol.
22, No. 6, 2008, pp. 1289-1296
10. [10] KAROLCZUK A., MACHA E.: Area and point approaches in fatigue life evaluation under combined
bending and torsion loading, Problems of Strength, No. 1 , 2008, pp. 69-72 and Strength of Materials, Vol. 40,
No. 1, (2008), pp. 60-63
11. [11] ROZUMEK D.: Crack growth in FeP04 steel under cyclic tension for different notches on the basis of its
microstructure. Problems of Strength, No. 1 , 2008, pp. 121-124 and Strength of Materials, Vol. 40, No.1,
2008, pp. 110-113
12. KAROLCZUK A., SŁOWIK J., Zastosowanie dwuwymiarowego rozkładu prawdopodobieństwa inicjacji
pęknięć w obliczeniach trwałości zmęczeniowej, Acta Mechanica et Automatica, vol. 2, no. 4, 2008, Białystok
Technical University, s. 29-34
13. KAROLCZUK A., The probabilistic model of fatigue life estimation for structural elements with heterogeneous
stress distribution, The Archive of Mechanical Engineering, vol. LV, nr 3, 2008, pp. 209-221
14. KAROLCZUK A.: Katastrofalne skutki pęknięć zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych, Transport
Przemysłowy 1(31), 2008, s. 44-48.
15. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Cyfrowe układy sterowania maszyn wytrzymałościowych, Problemy
Maszyn Roboczych, z. 29, 2007, s. 53-62 (opublikowano w 2008 r.)
16. ROBAK G., GASIAK G.: Zestaw badawczy do pomiaru rozwoju pęknięć zmęczeniowych przy obciążeniach
złożonych, Przegląd Mechaniczny, Warszawa, 2/2008, s. 24-25
17. ROZUMEK D.: Prędkość wzrostu pęknięć zmęczeniowych w płaskich próbkach krzyżowych. Przegląd
Mechaniczny, Warszawa, 6/2008, s. 39-43
18. ŁAGODA T.: Lifetime Estimation of Welded Joint, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, ps. 118
19. NIESŁONY A.: Wyznaczanie warstwic uszkodzeń zmęczeniowych metodą spektralną, Studia i Monografie z.
233, Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 1- 142
20. SŁOWIK J., ŁAGODA T.: Wpływ złożonego stanu naprężenia w dnie karbu na trwałość zmęczeniową
elementów maszyn, Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji - część XII, Studia i
Monografie, z. 228, Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 1-148
21. KAROLCZUK A., PALIN-LUC T.: Fatigue life assessment of structural component with a non-uniform stress
distribution based on a probabilistic approach, Proc. of the 17th European Conference of Fracture (ECF17),
Eds. J. Pokluda et al., VUTIUM Brno, 2008, pp. 255-255 and CD, ps. 8.
22. ROZUMEK D., MARCINIAK Z. & MACHA E.: Fatigue crack growth rate in non-proportional bending with
torsion loading. Proc. of the 17th European Conference of Fracture (ECF17), Eds. J. Pokluda et al., VUTIUM
Brno, 2008, pp. 160 -160 and CD, ps 8
23. ROZUMEK D.: Fatigue crack growth rate in the cruciform specimens under proportional tension-compression,
Proc. of the 17th European Conference of Fracture (ECF17), Eds. J. Pokluda et al., VUTIUM Brno, 2008, pp.
313 and CD, ps 8
24. ROZUMEK D.: Influence of the notch radius on the J-integral range under cyclic tension. Proc. of the Sixth
International Conference on Low Cycle Fatigue, (LCF6), Eds. P. D. Portella et al., DVM, Berlin 2008, pp.
505-510
25. WALAT K., ŁAGODA T.: The equivalent stress on the critical plane determined by the maximum covariance of
normal and shear stresses, Proc. of the 17th European Conference of Fracture (ECF17), Eds. J. Pokluda et al.,
VUTIUM Brno, 2008, pp. 174 -174 and CD ps. 6
26. BIŁOUS P., ŁAGODA T.: Działanie karbu strukturalnego w wybranych stalowych złączach stalowych, XXI
Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008. Streszczenia Referatów,
Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 25-26, Teksty referatów, CD, s. 31-37
27. KAROLCZUK A.: Probabilistyczna metoda oceny wpływu gradientu naprężeń na trwałość zmęczeniową, XXII
Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2008, s. 147-154
28. ŁAGODA T., KLUGER K.: Wykorzystanie naprężeń i odkształceń do oceny trwałości zmęczeniowej, VII
Konferencja - Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Rogów 2008, PTMTS, s. 27-28
29. MACHA E., SŁOWIK J., PAWLICZEK R.: Energy based characterization of fatigue behavior of cyclically
unstable materials, Proc. of the 4th Int. Conference Mechatronic Systems and Materials, Białystok Technical
University, Białystok 2008, pp. 1-2
30. MARCINIAK Z., ROZUMEK D., LACHOWICZ C.T.: The energy approach in the calculation of lives for
high cycle fatigue. Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, Eds. Z. Kotulski et al., IPPT
PAN 2/2008, pp. 152-153
31. NIESŁONY A.: Kryteria wieloosiowego zmęczenia w dziedzinie częstotliwości, XXI Konferencja Naukowa
Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008. Streszczenia Referatów, Politechnika Opolska,
Opole 2008, s. 115-116 Teksty referatów, CD s. 431 - 438
32. NIESŁONY A.: Metoda wyznaczania fragmentów obciążenia eksploatacyjnego o znaczącym wpływie na
zmęczenie konstrukcji XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008.
Streszczenia Referatów, Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 113-114 streszczenie, CD s. 421-430
33. ROBAK G., GASIAK G.: Zestaw badawczy do pomiaru rozwoju pęknięć zmęczeniowych przy obciążeniach
złożonych, XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008. Streszczenia
Referatów, Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 127-128
34. ROZUMEK D., LACHOWICZ C.T.: Modelowanie szczelin i rozwój pęknięć zmęczeniowych w stali 18G2A
przy rozciąganiu XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008.
Streszczenia Referatów, Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 129-130, CD, s. 491-498
35. WALAT K., ŁAGODA T.: Korelacja między naprężeniami stycznymi i normalnymi w płaszczyźnie krytycznej,
XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008. Streszczenia Referatów,
Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 167-168, Teksty referatów, CD, s. 629-635
36. WALAT K., ŁAGODA T.: Naprężenie ekwiwalentne w płaszczyźnie krytycznej wyznaczonej przez maksimum
kowariancji naprężeń stycznych i normalnych, XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 337-344
37. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Strength tests of axially symmetric perforated plates for chemical
reactors: Part 1 - The simulation of stress state, Int. J. of Pressure Vessels and Piping, Vol. 85, 2008, pp. 248-
256
38. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Strength tests of axially symmetric perforated plates for chemical
reactors: Part 2- Experiments, Int. J. of Pressure Vessels and Piping, Vol. 85, 2008, pp. 257-264
39. EL DSOKI C., NIESŁONY A., KAUFMANN H., KRUG P.: Neue Auswertungsmethode zur Bestimmung
der Kennwerte der Dehnungswöhlerlinie und der Spannungs-Dehnungs-Kurve unter Berücksichtigung der
Kompatibilität, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 39, Issue 11, 2008, pp. 806-815
40. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Selection of settings of the PID controller by automatic tuning at the control
system of the hydraulic fatigue stand, Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), Vol. 22, No. 6,
2008, pp. 1274-1288
41. BIŁOUS P., ŁAGODA T.: Działanie karbu strukturalnego w stalowych złączach spawanych, Przegląd
Spawalnictwa, nr 12/2008, s. 9-12
42. BOCIAN M., JAMROZIAK K., KULISIEWICZ M., PIESIAK S.: Dopasowanie parametrów materiałów
osłony balistycznej w relacji: model symulacji-eksperyment, Górnictwo Odkrywkowe, 50/2, nr 4/5, 2008, s.
266-270
43. GRABOWSKI C., PARTYKA M. A.: Nakładowe drzewa logiczne dla kryterium kompromisu w optymalizacji
dyskretnej na przykładzie pomp zębatych, Górnictwo Odkrywkowe, Nr 4-5/2008, s. 78-81
44. KABACIŃSKI M., LACHOWICZ C.T., POSPOLITA J.: Analysis of fluid stream influence on flow averaging
tube, XVIII Polish National Conference of Fluid Mechanics, Selected CFD Papers. TASK Quarterly Scientific
Bulletin of the Academic Computer Centre in Gdansk. Vol. 12 No. 3/2008, pp. 217-226
45. KRYSIŃSKI P., ŁAGODA T., PARYNA M.: Projekt stanowiska do badań wytrzymałości i szczelności okien
i drzwi do zamontowania w pudłach wagonów, Transport Przemysłowy, No 2(32) - suplement, 2008, s. 48-51
46. KRYSIŃSKI P., ŁAGODA T.: Badanie drzwi i okien szybkich pociągów, Rynek Kolejowy, Nr 4/2008, s.
74-75
47. KRYSIŃSKI P., ŁAGODA T.: Miliony na szybką kolej, Raport Kolejowy, kwiecień 2008, s. 1-2
48. ŁUSZCZYNA R., PARTYKA M. A.: Standaryzacja danych pomiarowych w badaniach rangi ważności
parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych układów maszynowych z wykorzystaniem logicznych drzew
decyzyjnych, Górnictwo Odkrywkowe; Nr 4-5/2008, s. 231-234
49. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R.: Formalizacja graficzna klasyfikacji informacji na przykładzie
przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego 2007 "Napędy i Sterowanie", Napędy i Sterowanie; Nr 1/2008,
s. 55-58
50. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R.: Marketingowa analiza porównawcza przedsiębiorstw według Katalogu
Branżowego 2005-2007 "Napędy i Sterowanie", Transport Przemysłowy; Nr 2 suplem./2008, s. 84-88
51. ROZUMEK D., HEPNER M.: Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stopie Ti-6Al-4V bez i po
natlenianiu. Inżynieria Materiałowa, Katowice, Nr 3/2008, s. 154-156
52. HEPNER M., ROZUMEK D.: Wpływ czasu natleniania na trwałość zmęczeniową stopu Ti-6Al-4V. Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika Nr. 327, z. 92, Opole 2008, s. 7-8, CD, s. 1-8
53. ŚLODERBACH Z., PAJĄK J., MARCINIAK Z.: Aproximate calculations of the stored energy of plastic
deformation in tube bending processes, Optimization of Production Processes, Ed. M. Gajek, Studia i
Monografie, z. 238, Politechnika Opolska, Opole 2008, pp. 169-187 and II Międzynarodowa Konferencja
Naukowa, Ekologia-Ekośrodowisko Pracy- Ekowytwarzanie, (EEE'08), Opole 2008, s. 73-73
54. GASIAK G., SOJKA M.: Wytężenie płyt perforowanych, Studia i Monografie, z. 224, Politechnika Opolska,
Opole 2008, s. 1-147
55. EL DSOKI C., LANDERSHEIM V., NIESŁONY A., KAUFMANN H., KRUG P.: Fatigue parameters for
non-compatible materials, Proc. of the Sixth International Conference on Low Cycle Fatigue, (LCF6), Eds. P.
D. Portella et al., DVM, Berlin 2008, pp. 21-26
56. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., WALAT K.: Influence of cyclic stress-strain curve parameters on fatigue life
estimation, Proc. of the Sixth International Conference on Low Cycle Fatigue, (LCF6), Eds. P. D. Portella et
al., DVM, Berlin 2008, pp. 689-694
57. LANDERSHEIM V., EL DSOKI C., HANSELKA H., BRUDER T., VELEVA D., GROCHE P., BOHN T.,
MÜLLER C., NIESLONY A.: Numerical fatigue strength evaluation of inhomogeneous, linear flow split
profiles, ASME 2008 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in
Engineering Conference. CD, New York/NY.: ASME, 2008, 12 ps.
58. BĘDKOWSKI W.: Historia i osiągnięcia Opolskiego Oddziału, 50 lecie Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej, PTMTS, Warszawa 2008, s. 101-102
59. BĘDKOWSKI W.: Wpływ gładkości powierzchni tworzywa konstrukcyjnego na wytrzymałość zmęczeniową
materiału na podstawie badań przy wahadłowym skręcaniu, XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej
Ciała Stałego, Streszczenie Referatów, Jachranka 2008, Politechnika Warszawska, CD s. 2-2
60. BIŁOUS P., ŁAGODA T., WALAT K.: Bezpieczeństwo konstrukcji spawanych z wykorzystaniem zaleceń
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 23-30
61. BOCIAN M., JAMROZIAK K., KULISIEWICZ M., PIESIAK S.: Analiza eksperymentalna procesu
przebijania aramidowych osłon balistycznych, XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn
Roboczych, Zakopane 2008. Streszczenia Referatów, Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 29-30, Teksty
referatów, CD, s. 49-56
62. CICHAŃSKI A., KAROLCZUK A.: Nielokalna metoda szacowania trwałości zmęczeniowej elementów z
defektami, XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w
Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 53-62
63. KRYSIŃSKI P., ŁAGODA T.: Konstrukcja stanowiska do badań drzwi i okien szybkich pociągów, XXI
Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2008. Streszczenia Referatów,
Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 95-96, Teksty referatów, CD, s. 349-356
64. ŁAGODA T., KRYSIŃSKI P., JÓZEFIAK A.: Badania okien i drzwi do zamontowania w szybkich
pociągach, XVIII Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Katowice-Ustroń 2008, Materiały Konferencyjne,
Tom I, Wydział Transportu Politechnika Śląska, s. 44-50
65. PARTYKA M. A., KRZYŻAK A.: Analiza porównawcza klasyfikatorów drzewiastych i rozkładu tablic
decyzyjnych w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych, XXXVII Konferencja Zastosowań
Matematyki, Zakopane - Kościelisko, KM PAN "Skwarna" 2008, s. 54-54
66. PARTYKA M. A., ŁUSZCZYNA R.: Uwagi o potrzebie modyfikacji TMM uwzględniającej specyfikę
nauczania mechatroniki, Wydz. Bud. Masz. i Inform. Akad. Techn-Human; Bielsko-Biała 2008, s. 471-477
67. NIESŁONY A., SONSINO C.M.: Comparison of Some Selected Multiaxial Fatigue Assessment Criteria,
LBF Report No. FB-234, ISSN 0721-5320, Fraunhofer Gesellschaft, 2008, ps. 86