1. KAROLCZUK A.: Plastic strains and the macroscopic critical plane orientations under combined
bending and torsion with constant and variable amplitudes, Engineering Fracture Mechanics, 73, 2006,
pp. 1629-1652
2. ŁAGODA T., KUPPERS M.: Predicting fatigue life of welded aluminium joints with combined bending
and torsion using energy based criteria, Materialprüfung, Vo.48, No. 3, 2006, pp.103-110
3. MACHA E., ŁAGODA T., NIESŁONY A., KARDAS D.: Fatigue life under variable-amplitude
loading according to the cycle counting and spectral methods, Physicochemical Mechanics of Materials,
2006. Vol. 43, No. 3., pp.121- 128 and Materials Science, 2006. Vol. 42, No. 3, pp. 416- 425
4. ROZUMEK D., MACHA E.: Elastic-plastic fatigue crack growth in 18G2A steel under proportional
bending with torsion loading. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol. 29, No. 2,
2006, pp. 135-145
5. ACHTELIK H., GASIAK G., SOJKA M.: Topografia trwałości zmęczeniowej kwadratowych płyt
perforowanych przy obciążeniach cyklicznych. XXI Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania",
Bydgoszcz - Pieczyska 2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 13-32
6. ACHTELIK H., ŁAGODA T., SŁOWIK J.: Trwałość zmęczeniowa elementów z karbem w
warunkach kombinacji cyklicznego zginania ze skręcaniem, Czasopismo Techniczne, Z.1-M/2006,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, ss. 5-14
7. BARAN S., GASIAK G., TOŚ P.: Numerical analysis of life notched specimens subjected to complex
bending with torsion, XIII International Colloquium "Mechanical Fatigue of Metals", Ternopil State
Technical University, Ternopil 2006 (Ukraine), pp. 179-184
8. BĘDKOWSKI W., ŁAGODA T.: SŁOWIK J.: Strain controlled tests for determination the change of
parameters of fatigue characteristics of the material, 2nd International Conference Mechatronics
Systems and Materials (MSM2006), Abstracts, Opole University of Technology, Opole (Poland),
2006, pp. 17-17
9. CEMPEL G., GASIAK G.: Experimental research on influence on single overload on fatigue life of
constructional steels under complex load, XIII International Colloquium "Mechanical Fatigue of Metals",
Ternopil State Technical University, Ternopil 2006 (Ukraine), pp. 290-295
10. CEMPEL G., GASIAK G.: Wpływ jednocyklowego przeciążenia na trwałość zmęczeniową próbek
poddanych zginaniu ze skręcaniem. XXI Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania", Bydgoszcz -
Pieczyska 2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 67-72
11. GASIAK G., ROBAK G.: Analiza wpływu zakresów współczynników intensywności naprężeń na
trwałość zmęczeniową stali konstrukcyjnych przy zginaniu ze skręcaniem. XXI Sympozjum "Zmęczenie i
Mechanika Pękania", Bydgoszcz - Pieczyska 2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 121-130
12. GASIAK G., ROBAK G.: Fatigue life of constructional material under bending with torsion for crack
propagation, XIII International Colloquium "Mechanical Fatigue of Metals", Ternopil State Technical
University, Ternopil 2006 (Ukraine), pp. 270-276
13. KARDAS D., ŁAGODA T., Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów metali nieżelaznych według
przekształconych charakterystyk zmęczeniowych, XXI Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania",
Bydgoszcz - Pieczyska 2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 181-188
14. KAROLCZUK A., GOSS Cz.: Kumulacja odkształceń plastycznych według wielopowierzchniowych
modeli wzmocnienia Mroza-Garuda i Chu, XXI Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania",
Bydgoszcz - Pieczyska 2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 189-199
15. KAROLCZUK A., KLUGER K., ŁAGODA T.: Estimation of fatigue life dunder uniaxial random
loading with zero and non-zero mean value by means of the strain energy density parametr, The Archive
of Mechanical Engineering, Vol. LIII, No. 4, 2006, pp.
16. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., PAWLICZEK R.: Wpływ odkształceń sprężystoplastycznych na
wyznaczanie trwałości zmęczeniowej przy zginaniu ze skręcaniem, XXI Sympozjum "Zmęczenie i
Mechanika Pękania", Bydgoszcz - Pieczyska 2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 199-206
17. KAROLCZUK A., MACHA E.: Critical and fracture planes of 18G2A steel under non-proportional
combined bending and torsion, Proc. of the 16th European Conference of Fracture (ECF16),
Alexandroupolis, Greece, Ed. E.E. Gdoutos, Springer, 2006,CD, ps. 8
18. KAROLCZUK A., MACHA E.: Critical plane approach in Stage I and Stage II of fatigue under
multiaxial loading, XIII International Colloquium "Mechanical Fatigue of Metals", Ternopil State
Technical University, Ternopil (Ukraine) 2006, pp. 30-35
19. KAROLCZUK A., MACHA E.: Fatigue fracture planes and the critical plane orientations in multiaxial
fatigue failure criteria, Proceedings of the International Conference on Crack Paths (CP 2006),
University of Parma (Italy) 2006, pp. and CD, ps. 10
20. KLUGER K., ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa jednoosiowego obciążenia losowego z
uwzględnieniem wartości średnich według wybranych modeli, Czasopismo Techniczne, Z.1-M/2006,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, ss.165-175
21. KOHUT M., ŁAGODA T.: The influence of alternating block loading on the fatigue lifetime,
Proceedings of the 16th European Conference of Fracture (ECF16), Alexandropolis, Greece, Ed. E. E.
Gdoutos, Springer 2006, pp. 279-280
22. ŁAGODA T., KUPPERS M.: Trwałość zmęczeniowa aluminiowych złączy spawanych przy
obciążeniach zmiennoamplitudowych, Czasopismo Techniczne, Z.1-M/2006, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, ss.227-236
23. ŁAGODA T., WALAT K.: Identification of the cyclic strain curve based on the random test results,
2nd International Conference Mechatronics Systems and Materials (MSM 2006), Abstracts, Opole
University of Technology, Opole (Poland) 2006, pp. 51-51
24. ŁAGODA T.: A model based on the stress concentration factor for the assessment of fatigue life of
welded joint, Welding International, Vol.20, No 11, 2006, pp.875-882
25. ŁAGODA T.: Algorytm oceny trwałości zmęczeniowej z wykorzystaniem przebiegów naprężeń i
odkształceń, Górnictwo Odkrywkowe, No. 6-7/2006, ss.32-35
26. ŁAGODA T.: An assessment of fatigue strength of welded joints in bending and torsion, Welding
International, Vol.20, No 7, 2006, pp.538-443
27. ŁAGODA T.: Fatigue life of welded joints according to energy criteria in the critical plane, Problems of
Strength, No. 4, 2006, pp. 118-124
28. ŁAGODA T.: Trwałość zmęczeniowa stalowych złączy spawanych przy kombinacji cyklicznego
zginania ze skręcaniem, XXI Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania", Bydgoszcz - Pieczyska
2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 239-246
29. MARCINIAK Z, MACHA E.: Trwałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnych przy
zmiennoamplitudowym zginaniu ze skręcaniem, XXI Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania",
Bydgoszcz - Pieczyska , 2006,Wyd. ATR, Bydgoszcz 2006, ss. 265-272
30. MARCINIAK Z, ROZUMEK D.: Porównanie trwałości materiałów konstrukcyjnych przy
obciążeniach proporcjonalnych i nieproporcjonalnych, XXII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej
Ciała Stałego, Jachranka, Politechnika Warszawska, Warszawa 2006, ss. 327-332
31. MARCINIAK Z., ROZUMEK D., MACHA E.: Comparison of the calculated and experimental
fatigue lives under non-proportional bending with torsion of 10HNAP steel, XIII International
Colloquium "Mechanical Fatigue of Metals", Ternopil State Technical University, Ternopil (Ukraine)
2006, pp. 283-289
32. ROZUMEK D., HEPNER M.: Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stopie aluminium PA6 i stali
10HNAP w oparciu o ich mikrostruktury. Inżynieria Materiałowa, Katowice, Nr 2 / 2006, ss. 59-63
33. ROZUMEK D., LACHOWICZ C.T.: Prognozowanie prędkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych w
dysku sprężarki osiowej. Czasopismo Techniczne Mechanika Z. 1-M/2006, Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków, 2006, ss. 309-317
34. ROZUMEK D., MACHA E., LAZZARIN P., MENEGHETTI G.: Influence of the notch (tip) radius
on fatigue crack growth rate. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 44, No. 1, 2006, pp.
127-137
35. ROZUMEK D., MACHA E.: Fatigue crack growth for different ratios of bending to torsion in
AlCu4Mg1, Proc. of the 16th European Conference of Fracture (ECF16), Alexandroupolis, Greece,
Ed. E.E. Gdoutos, Springer, 2006, pp. 855-856 and CD, ps 8
36. ROZUMEK D., MACHA E.: Modelowanie rozwoju mieszanego sposobu pękania zmęczeniowego
(I+III) w stopie aluminium PA6 za pomocą całki J, XXI Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania",
Bydgoszcz - Pieczyska 2006, Wyd. ATR Bydgoszcz 2006, ss. 351-358
37. ROZUMEK D., MACHA E.: The crack path growth in aluminium alloy rectangular specimens under
proportional bending with torsion. Proc. of the Int. Conf. on Crack Paths (CP 2006), University of
Parma, Parma (Italy) 2006, pp. 47-47 and CD-ROM, ps 8
38. ROZUMEK D., MARCINIAK Z.: Computer control system of the tests stand for non-proportional
bending with torsion, 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2006)
(Abstract), Opole University of Technology, Opole (Poland), 2006, pp. 78-79
39. ROZUMEK D.: Influence of the slot inclination angle on crack path under cyclic tension. Proc. of the
Int. Conf. on Crack Paths (CP 2006), University of Parma, Parma (Italy) 2006, pp. 106-106 and CD-
ROM, ps 8
40. ROZUMEK D.: J-integral in the description of elastic-plastic crack growth kinetics curve. The Archive
of Mechanical Engineering, Vol. LIII, No. 3, 2006, pp. 211-225
41. ROZUMEK D.: Prędkość wzrostu pęknięć w stali FeP04 przy cyklicznym mieszanym I+II sposobie
obciążenia, Przegląd Mechaniczny11/2006, Warszawa, 2006 , ss. 11-15
42. ROZUMEK D.: Prędkość wzrostu pęknięć zmęczeniowych w stopie PA6 przy mieszanym I+III
sposobie obciążenia. Przegląd Mechaniczny, Warszawa, 3/2006, ss. 22-26
43. WALAT K., ŁAGODA T.: Rozrzuty wyników badań zmęczeniowych wybranych materiałów, XXI
Sympozjum "Zmęczenie i Mechanika Pękania", Bydgoszcz - Pieczyska Wyd. ATR, Bydgoszcz 2006,
ss. 429-434
44. KAROLCZUK A., ŁAGODA T., OGONOWSKI P.: Weryfikacja kryteriów niskocyklowego
zmęczenia metali - Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn i konstrukcji - część X, Studia i
Monografie, Z.186, Politechnika Opolska, Opole 2006, s. 110
45. ROZUMEK D., MACHA E.: Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w materiałach sprężysto-
plastycznych przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem. Politechnika Opolska, Opole 2006, s. 198
46. KASPRZYCZAK L., SŁOWIK J., MACHA E.: A computer control system for the hydraulic stand
MZPK 100 for biaxial fatigue testing, Mechatronic Systems and Materials, Solid State Phenomena Vol.
113, Trans Tech Publications Ltd., Switzerland 2006, pp.13-18
47. SŁOWIK J., KASPRZYCZAK L., MACHA E.: A digital control system for the hydraulic fatigue
stand SHM 250b, Mechatronic Systems and Materials, Solid State Phenomena Vol. 113, Trans Tech
Publications Ltd., Switzerland 2006, pp. 39-44
48. BOCIAN M., KULISIEWICZ M., PIESIAK S.: Energetyczna metoda identyfikacji mechanicznych
układów nieliniowych przy wymuszeniach impulsowych, Czasopismo Techniczne Z.1-M/2006,
Politechnika Krakowska, Kraków 2006, ss. 49-57
49. BOCIAN M., PANEK M., PIESIAK S.: Identyfikacja własności dynamicznych kości przy
zastosowaniu oprogramowania HP-VEE, Górnictwo Odkrywkowe nr 5-6/06 Wrocław, 2006, ss. 35-
37
50. GRZELAK J., PARTYKA M.A.: Własności dynamiczne liniowego układu mechanicznego z
uwzględnieniem rangi ważności wybranych parametrów; XX Konferencja TMM, Uniwersytet
Zielonogórski, Zielona Góra 2006, ss. 99-104
51. JAMROZIAK K., KULISIEWICZ M., BOCIAN M., PIESIAK S.: Zastosowanie modelu
zdegenerowanego z nieliniowym elementem sprężystym w identyfikacji własności dynamicznych
elementów maszyn w procesie przebicia, Czasopismo Techniczne Z.1-M/2006, Politechnika
Krakowska, Kraków 2006, ss. 139-146
52. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Determination of settings of the PID controller by auto-tuning at the
hydraulic fatigue test stand, 2nd International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM
2006), Abstract, Opole University of Technology, Opole (Poland) 2006, pp. 39-40
53. KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Selection of the PID controller structure for control of stress, strain
and energy parameter at the hydraulic fatigue test stand, 2nd International Conference Mechatronic
Systems and Materials (MSM 2006), Abstract, Opole University of Technology, Opole (Poland) 2006,
pp. 41-42
54. KASPRZYCZAK L.: Realizacja obciążeń blokowych na stanowisku zmęczeniowym MZGS 100 Ph
przy zastosowaniu sterowania komputerowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika
Nr 307/2005 z. 85, Opole 2005, ss. 15-22
55. KOZIARSKA A., PARTYKA M.A.: Analiza wielowartościowości zmiennych logicznych sterujących
zmianą wartości arytmetycznych parametrów konstrukcyjnych i/lub eksploatacyjnych dla układów
maszynowych z wykorzystaniem zmodyfikowanych drzew logicznych, Górnictwo Odkrywkowe 7-
8/2006, ss. 203-205.
56. MACHA E., PAWLICZEK R.: Generation of a service loading with the desired probability distribution
and autocorrelation for fatigue tests using MATLAB, 2nd International Conference Mechatronic
Systems And Materials (MSM2006), Abstracts, Opole University of Technology, Opole (Poland)
2006, pp. 52-53
57. PARTYKA M. A., SOJKA M.: Wykorzystanie analizy interakcyjnej parametrów konstrukcyjno-
eksploatacyjnych w projektowaniu; Hydraulika i Pneumatyka Nr 1/2006, ss. 23-27; Nr 2/ 2006 ss. 4-
4
58. PARTYKA M. A.: Prakseologia i teoria decyzji a logiczne struktury drzewiaste dla wyszukiwania i
klasyfikacji informacji w metodologii projektowania i zarządzania, XXXV Konferencja Zastosowań
Matematyki, Instytut Matematyki PAN, Warszawa 2006, ss. 63-63
59. PARTYKA M. A.: Zastosowanie kompleksowej minimalizacji kodowej funkcji wielowartościowych w
optymalizacji dyskretnej układów maszynowych, Górnictwo Odkrywkowe 7-8/2006, ss. 93-95.
60. PARTYKA M.A., KRZYŻAK A.: Drzewa klasyfikacyjne i rodziny klasyfikatorów w optymalizacji
dyskretnej układów maszynowych; XXXV Konferencja Zastosowań Matematyki, Instytut Matematyki
PAN, Warszawa 2006, ss. 65-65
61. PARTYKA M.A.: Minimalizacja decyzyjna układu funkcji boolowskich dla wyznaczania rangi ważności
zmiennych logicznych; XXXV Konferencja Zastosowań Matematyki, Instytut Matematyki PAN,
Warszawa 2006, ss. 64-64
62. PARTYKA M.A.: Podobieństwa i różnice prawo i lewostronnych transformacji klasyfikatorów
drzewiastych w CAD procesów decyzyjnych; VI Konferencja Inżynieria Wiedzy i Systemy Eksperckie,
Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006; ss. 87-91
63. PARTYKA M.A.: Zastosowanie kompleksowej minimalizacji kodowej funkcji dwuwartościowych w
optymalizacji dyskretnej układów maszynowych; XXXV Konferencja Zastosowań Matematyki Instytut
Matematyki PAN, Warszawa, 2006, ss. 62-62
64. SŁOWIK J. ŁAGODA T.: Zastosowanie metod numerycznych w wyznaczaniu rozkładu naprężeń w
elementach z karbem obrączkowym, Górnictwo Odkrywkowe, No. 6-7/2006, ss.141-145
65. SŁOWIK J., KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Mechatroniczny system do badań wytrzymałości
zmęczeniowej materiałów, Hydraulika i Pneumatyka, 1/2006, ss. 27-31
66. SŁOWIK J., KASPRZYCZAK L., MACHA E.: Układ sterowania maszyny wytrzymałościowej UFP
400 do wyznaczania energetycznej charakterystyki zmęczeniowej materiałów, XXI Sympozjum
"Zmęczenie i Mechanika Pękania", Bydgoszcz - Pieczyska Wyd. ATR, Bydgoszcz 2006, ss. 383-390
67. STANIK-BESLER A., PARTYKA M.A.: Modyfikacja wielowartościowości zmiennych logicznych
sterujących zmianą wartości arytmetycznych parametrów konstrukcyjnych i/lub eksploatacyjnych dla
układów maszynowych z wykorzystaniem metody siatkowo-drzewiastej, Górnictwo Odkrywkowe 7-
8/2006, s. 161-163
68. NIESŁONY A., MACHA E.: Verification of the Algorithm for Determination of Fatigue Damage Maps
with the Spectral Method, Proceedings of the conference "Residual Fatigue Life and Life Extension of
In-Service Structures, JIP 2006", Société Française de Métallurgie et de Matériaux, Paris 2006, pp.
243-250
69. NIESŁONY A., FLETCHER J.: Determination of Service Loading Parts of Small Influence on Material
Fatigue, Proceedings of the conference "Residual Fatigue Life and Life Extension of In-Service
Structures, JIP 2006", Société Française de Métallurgie et de Matériaux, Paris 2006, pp. 251-258
70. NIESŁONY A., SONSINO C.M.: Calculating the fatigue crack initiation in machine parts under
random multiaxial loading, In: Breitenecker, F.: COMSOL Multiphysics Konferenz 2006 - Neue Wege
der Multiphysik Simulation: 30. - 31. Oktober 2006, Arabella Sheraton Grand Hotel, Frankfurt/Main.
Göttingen: FEMLAB, 2006, pp. 106-111
71. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J.: Kinetyka i dynamika cięgnowych przekładni
eliptycznych. Studia i Monografie z.180, Politechnika Opolska, Opole 2006, s. 51