1. ŁAGODA T., MACHA E., BĘDKOWSKI W., A critical plane approach based on energy
concepts: application to biaxial random tension-compression high-cycle fatigue regime,
International Journal of Fatigue, Vol. 21, No. 5, 1999, pp.431-443
2. CARPINTERI A., BRIGHENTI R., MACHA E., SPAGNOLI A., Expected principal stress
directions under multiaxial random loading. Part I: theoretical aspects of the weight function
method, International Journal of Fatigue, Vol.21, No. 1, 1999, pp. 83-88
3. CARPINTERI A., BRIGHENTI R., MACHA E., SPAGNOLI A., Expected principal stress
directions under multiaxial random loading. Part II: numerical simulation and experimental
assessment through the weight function method, International Journal of Fatigue, Vol.21, No. 1,
1999, pp. 89-96
4. BĘDKOWSKI W., MACHA E., ROBERT J.L., WEBER B., Comparision of variance and
damage indicator methods for prediction of the fracture plane orientation in: Multiaxial Fatigue
and Fracture, Eds E. Macha, W. Będkowski and T. Łagoda, ESIS Publ. 25, Elsevier, Oxford
1999, pp. 147-165
5. BRIGHENTI R., CARPINTERI A., MACHA E., SPAGNOLI A., Critical fracture plane under
multiaxial random loading by means of Euler angles averaging, in: Multiaxial Fatigue and Fracture,
Eds E. Macha, W. Będkowski and T. Łagoda, ESIS Publ. 25, Elsevier, Oxford 1999, pp. 166-
178
6. MACHA E., SONSINO C. M., Energy criteria of multiaxial fatigue failure, Fatigue and Fracture
of Engineering Materials and Structures, Vol.22,No.12, 1999, pp.1053-1070
7. ŁAGODA T., MACHA E., Generalization of energy of multiaxial cyclic fatigue criteria to random
loadings, Symposium on Multiaxial Fatigue and Deformation: Testing and Prediction, Seattle 19-
20 May 1999, Program and Abstracts, ASTM, pp. 13-13
8. ŁAGODA T., MACHA E., Assessment of long-life time under uniaxial and biaxial random
loading with energy parameter on the critical plane, in: Fatigue'99, Proc. 7th Int. Fatigue
Congress, (7 IFC), Beijing, Eds. X.-R. Wu and Z.-G. Wang, EMAS, 1999, Vol.II, pp. 965-970
9. ŁAGODA T., MACHA E., SAKANE M., Opis zmęczenia elementów maszyn za pomocą
energii właściwej odkształceń w płaszczyźnie krytycznej, XIX Sympozjon PKM,Zielona Góra-
Świnoujście, Pol. Zielonogórska, Zielona Góra 1999,Tom II, ss. 67-72
10. ŁAGODA T., MACHA E., BĘDKOWSKI W., Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej stali
10HNAP w jedno- i dwuosiowym losowym stanie naprężenia za pomocą parametru
energetycznego, VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Tom II.Kielce-Cedzyna 1999,
Zesz. Nauk. Pol.Świętokrzyskiej, Mechanika 68,Kielce 1999,ss.9-16
11. ŁAGODA T., MACHA E., Uogólnienie energetycznych modeli wieloosiowego zmęczenia na
zakres obciążeń losowych, VII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Tom II. Kielce -
Cedzyna 1999, Zesz. Nauk. Pol. Świętokrzyskiej, Mechanika 68, Kielce 1999, ss.17-24
12. ŁAGODA T., MACHA E., MULLER A., NIESŁONY A., Trwałość zmęczeniowa wybranych
żeliw przy kombinacji losowego rozciągania ze skręcaniem, VII Krajowa Konferencja Mechaniki
Pękania , Tom II. Kielce - Cedzyna 1999, Zesz. Nauk. Pol. Świętokrzyskiej, Mechanika 68,
Kielce 1999, ss.25-32
13. BĘDKOWSKI W., GASIAK G.,LACHOWICZ C.,LICHTAROWICZ A., ŁAGODA
T.,MACHA E., Relations between cavitation erosion resistance of materials and their fatigue
strength under random loading, Wear 230 (1999), pp.201-209
14. PARTYKA M. A., NIESŁONY A., Zastosowanie logicznych systemów informacyjnych w
komputerowym wspomaganiu oceny i podejmowania decyzji na przykładzie układów
maszynowych, Konf. Komput. Zintegrow. Zarządz., Zakopane 1999; Kat. Inż. Prod. Pol. Opol.
- WNT; Opole - Warszawa 1999, ss.324-331
15. CONER L., PARTYKA M.A., Application of dendritic classifiers and dependence graphs in
CAD of decision processes with use of the machine systems as an example, 4th Con. Neur.
Netw. and Their Applic., Zakopane 1999; Kat. Inż. Komput. Pol. Częst., Częstochowa 1999,
ss.320-325
16. KOZIARSKA A., PARTYKA M.A., Similarities and differences between logical trees and
dendritic classifiers in CAD of the decision processes, 4th Conf. Neur. Netw. and Their Applic.,
Zakopane 1999; Kat. Inż. Komput. Pol. Częst., Częstochowa 1999, ss.215-219
17. KOZIARSKA A; PARTYKA M.A., Similarities and differences between logical functions and
dendritic classifiers in CAD of decision processes, 11th Int. Cong. Log. Method. Phil. Sc., Uniw.
Jagiel., Kraków 1999, ss. 238-238
18. CONER L., KOZIARSKA A., PARTYKA M.A., Zastosowanie klasyfikatorów drzewiastych i
grafów zależności o różnym stopniu szczegółowości w CAD procesów decyzyjnych na
przykładzie układów maszynowych, IX Konf. Bad. Konstr. Wytw. Ekspl. Układ. Hydr.,
Zakopane 1999, Kat. Inż. Prod. Pol. Opol. - Cent. Mech. Górn. KOMAG, Opole - Gliwice
1999, ss. 53-61
19. KOZIARSKA A., PARTYKA M.A., Podobieństwa i różnice graficzne między klasyfikatorami
drzewiastymi funkcji boolowskiej, XXVIII Konf. Zast. Matem. PAN, Zakopane 1999; Inst.
Matem. PAN, Warszawa 1999, ss. 63-63
20. PARTYKA M.A., BESLER A., Podobieństwa hierarchicznego położenia pięter w metodzie
siatkowo-drzewiastej i algorytmie Quine'a - Mc Cluskeya minimalizacji indywidualnych funkcji
boolowskich dla komputerowego wspomagania procesu projektowania i zarządzania XXVIII
Konf. Zast. Matem. PAN, Zakopane 1999, Inst. Matem. PAN, Warszawa 1999, ss.90-90
21. PARTYKA M.A., CONER L., Dekompozycja i kompozycja grafu zależności w analizie i
syntezie struktury informacyjnej i organizacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowego, XXVIII Konf. Zast. Matem. PAN, Zakopane 1999, Inst. Matem. PAN,
Warszawa 1999, ss.91-91
22. PARTYKA M.A., KRZYŻAK A., Klasyfikatory drzewiaste w identyfikacji informacji
przybliżonych i dokładnych, XXVIII Konf. Zast. Matem. PAN, Zakopane 1999, Inst. Matem.
PAN, Warszawa 1999, ss.92-92
23. PARTYKA M.A., Znaczenie priorytetów wierzchołkowych w dekompozycji grafu zależności na
przykładzie analizy połączeń między kluczowymi pojęciami ekonomicznymi, VI Środow. Konf.
Matem., Krynica 1999; Pol. Rzesz. - KUL; Rzeszów - Lublin 1999, ss. 43-43
24. PARTYKA M.A., CONER L., Zastosowanie macierzy połączeń jednostronnych dla
wierzchołków grafu zależności na przykładzie analizy struktury informacyjnej i organizacyjnej
przedsiębiorstwa, VI Środow. Konf. Matem., Krynica 1999; Pol. Rzesz. - KUL; Rzeszów -
Lublin 1999, ss.44-44
25. GASIAK G., ROZUMEK D., Badanie prędkości pękania zmęczeniowego w stali 18G2A przy
wahadłowym zginaniu, VII Kraj. Konf. Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzyna 1999. Zesz. Nauk.
Pol.Świętokrzy. Mechanika 68, Kielce 1999, ss.105-112
26. GASIAK G., GRZELAK J., Badanie wpływu parametrów obciążenia na trwałość stali
konstrukcyjnej przy pękaniu zmęczeniowym, VII Kraj. Konf. Mechaniki Pękania, Kielce-
Cedzyna 1999. Zesz. Nauk. Pol. Świętokrzy, Mechanika 68, Kielce 1999, ss.113-119
27. GASIAK G., MARCINIAK Z., Numeryczna analiza stanu naprężenia i odkształcenia wokół
wierzchołka karbu w stali 10 HNAP przy rozciąganiu, VII Kraj.Konf. Mechaniki Pękania,
Kielce-Cedzyna 1999. Zesz. Nauk. Pol. Świętokrzy. Mechanika 68, Kielce 1999, ss.121-128
28. ACHTELIK H., GASIAK G., GRZELAK J., Obliczenia wytrzymałościowe kołowo-
symetrycznych płyt perforowanych, XIX Sympozjon PKM Zielona Góra - Świnoujście1999,
Tom I, Pol. Zielonogórska, Zielona Góra 1999, ss.207-214
29. OLEK T., PAZOŁA CZ., Badanie szczelności i sił tarcia w zespołach uszczelniających z
tworzywa sztucznego - zbiór referatów "Cylinder '99", IX Konf. Badanie, Konstr., Wytwarzanie,
Eksploat. Układów Hydraulicznych, Zakopane 1999, ss.144-152