1 M. A. PARTYKA, W. BABICZ, Minimalizacja funkcji boolowskich w warunkach niepewności dla
CAD procesów decyzyjnych, Konfer. Komputer. Zintegrow. Zarządzanie, Zakopane 1998; Kated.
Inżyn. Polit. Opols., Opole 1998, ss. 261-268
2 M. A. PARTYKA, R. BRYŚ, Komputerowe wspomaganie oceny i podejmowania decyzji w logicznych
dyskretnych modelach niezawodności, Konfer. Komputer. Zintegrow. Zarządzanie, Zakopane 1998;
Kated. Inżyn. Polit. Opols., Opole 1998, ss. 269-276
3 M. A. PARTYKA, A. NIESŁONY, Zastosowanie analizy logicznych systemów informacyjnych w
modelowaniu strukturalnym optymalizacji konstrukcji układów maszynowych, IV Międzyn. Konf.
Comput. Aid. Engin., Polanica Zdrój 1998, Inst. Konstr. i Ekspl. Masz. Polit. Wrocł., Wrocław 1998,
ss. 405-414
4 M. A. PARTYKA, A. NIESŁONY, Zastosowanie komputerowych systemów graficznych do logicznej
minimalizacji drzew decyzyjnych, V Środow. Konfer. Matem., Lesko 1998, Instyt. Matem. Polit.
Rzeszów., Rzeszów 1998, ss. 28- 28
5 M. A. PARTYKA, R. BRYŚ, Wybrane metody graficzne pokryć macierzy binarnej dla funkcji
logicznych, XXVII Konfer. Zastos. Matem. PAN, Zakopane 1998, Inst. Matem. PAN, Warszawa
1998, ss. 66-66]
6 M. A. PARTYKA, W. BABICZ, Wybrane zagadnienia minimalizacji funkcji boolowskich w warunkach
niepewności dla CAD procesów decyzyjnych, XXVII Konfer. Zastos. Matem. PAN, Zakopane 1998,
Inst. Matem. PAN, Warszawa 1998, ss. 67-67
7 M. A. PARTYKA, A. NIESŁONY, Minimalizacja dwuwartościowych drzew logicznych dla
komputerowego wspomagania procesu projektowania i zarządzania, XXVII Konfer. Zastos. Matem.
PAN, Zakopane 1998, Inst. Matem. PAN, Warszawa 1998, ss. 67-67
8 Cz. PAZOŁA, H. WENCEL, Zastosowanie tworzyw sztucznych w konstrukcji zespołów
uszczelniających siłowników hydraulicznych, Materiały VIII Konferencji: "Uszczelnienia i Technika
Uszczelnienia w Maszynach i Urządzeniach", Polanica Zd. 1998, ss. 49-55
9 Cz. PAZOŁA, Analiza stanu obciążenia i odkształcenia w elementach tłokowego zespołu
uszczelniającego typu 2PwP, Maszyny Górnicze nr 74; Gliwice 1998, ss. 75-86
10 H. ACHTELIK, G. GASIAK, J. GRZELAK, Badania nośności elementów wypełnień złóż biologicznych
oczyszczalni ścieków wykonanych z materiałów o własnościach reologicznych, XVIII Sympozjum
Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka 14-16 października 1998 r., ss. 91-95
11 G. GASIAK, J. GRZELAK, Badania wytrzymałości zmęczeniowej śrób w zespole korbowód - stopa
korbowodu silnika, XI Konferencja Problemów Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 19-23 stycznia
1998, Z. 1, ss. 115-120
12 G. GASIAK, Metody numeryczne w mechanice. Część I. Metoda elementów skończonych. Skrypt nr
196 Politechnika Opolska, Opole 1997, ss. 176-176
13 G. GASIAK, Metody numeryczne w mechanice. Część II. Metoda elementów brzegowych. Skrypt nr
206 Politechnika Opolska, Opole 1998
14 T. ŁAGODA, E. MACHA, Energetic approach to fatigue under combined bending with torsion of
smooth and notched specimens, presented in 3rd annual meeting of Copernicus Contract CIPA
CT940194 and 6th International Scientific Conference "Achievements in the Mechanical and Materials
Engineering, 1-3 December 1997, Miscolc - Hungary, Proceedings, Ed.T.Laszlo, Miscolc 1998, pp.53-
64
15 H. ACHTELIK, T. ŁAGODA, E. MACHA, Trwałość zmęczeniowa elementów gładkich i z karbem
poddanych cyklicznym obciążeniom giętnoskrętnym, XI Konferencja Naukowa - Problemy Rozwoju
Maszyn Roboczych, Zakopane 1998, vol. II, ss.15-22
16 T. ŁAGODA, E. MACHA, Energetyczny opis zmęczenia cyklicznego próbek gładkich i z karbem z
uwzględnieniem gradientów naprężeń przy kombinacji zginania ze skręcaniem, XVII Sympozjon
Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Bydgosz-Pieczyska, maj 1998, ss.183-188
17 T. ŁAGODA, E. MACHA, R. PAWLICZEK, Obliczanie trwałości zmęczeniowej przy jednoosiowym
losowym obciążeniu z udziałem wartości średnich, XVII Sympozjon Zmęczenia Materiałów i
Konstrukcji, Bydgosz-Pieczyska, maj 1998, ss.189-194
18 T. ŁAGODA, E. MACHA, A review of high-cycle fatigue models under non-proportional loadings, 12th
European Conference on Fracture, Sheffield 1998, eds. M.W.Brown, E.R. de los Rios and K.J.Miller,
Vol. I, pp. 73-78
19 R. BRIGHENTI, A. CARPINTERI, E. MACHA, A. SPAGNOLI, Weight function method for
determination of critical plane position under multiaxial loading, ECF 12 - Fracture from Defects, eds. M.
W. Brown, E. R. de los Rios and K. J. Miller, Vol. I, 1998, pp. 205-210
20 T. ŁAGODA, E. MACHA, M. SAKANE, Correlation of biaxial low-cycle fatigue lives of SUS304
stainless steel with energy parameter in critical plane at 923 K, 6th ISCCP - Białowieża, 1998, eds.
A.Jakowluk and Z.Mróz, pp.343-356
21 T. ŁAGODA, E. MACHA, Wieloosiowe zmęczenie losowe elementów maszyn o konstrukcji - cz. III,
Studia i Monografie, Z.104, Politechnika Opolska, Opole 1998, s.196
22 T. ŁAGODA, E. MACHA, Energy approach to fatigue under combined cyclic bending with torsion of
smooth and notched specimens, Physicochemical Mechanics of Materials, No 5, 1998, pp.34-42
23 T. ŁAGODA, E. MACHA, R. PAWLICZEK, Wpływ wartości oczekiwanej losowej historii naprężenia
na trwałość zmęczeniową stali 10HNAP przy jednoosiowym rozciąganiu, Problemy Maszyn Roboczych,
z.11, 1998, ss.121-138
24 T. ŁAGODA, E. MACHA, M. SAKANE, Estymowanie trwałości zmęczeniowej elementów maszyn ze
stali nierdzewnej w podwyższonej temperaturze za pomocą parametru energetycznego w płaszczyźnie
krytycznej, Problemy Maszyn Roboczych, z12. 1998, ss.61-77
25 G. GASIAK, J. GRZELAK, Investigations on influence of the plastic zone after single overload on
fatigue life of structural steel under tension, Proc. of 4th Conference on Low Cykle Fatigue and Elasto-
Plastic Behaviour of Materials, Garmisch - Partenkirchen 7-11 September 1998, Germany, Ed. K.-T.
Rie and P. D. Portella, 1998 Elsevier Science, pp. 609-613