1 T. ŁAGODA, E. MACHA, Opis jednoosiowego zmęczenia losowego za pomocą parametru
mocy, X Konferencja Naukowa - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane,
Styczeń 1997, Vol.2, ss. 217 - 224
2 T. ŁAGODA, E. MACHA, Fatigue life under biaxial stress state and different correlation
coefficients of normal stresses, in: Proceedings of the Ninth Conference on Fracture (ICF 9),
Sydney 1997,(eds B.L.Karihaloo, Y.-W. Mai, M.I.Ripley and R.O.Ritchie) vol 3, pp.1371-
1378
3 H. ACHTELIK, C. LACHOWICZ, T. ŁAGODA, E. MACHA, Life time of the notched
specimens of 10HNAP steel under proportional bending with torsion, in Proceedings and
presented in 1st annual fatigue group meeting of Copernicus Contract CIPA CT940194,
Smolenice - Słowacja, 17-18.11.1996, Editor M.Bily, Slovak Academy of Science -
Bratyslava 1997, pp.60-69
4 H. ACHTELIK, C. LACHOWICZ, T. ŁAGODA, E. MACHA, Fatigue characteristics of
the notched specimens of 10HNAP steel under cyclic and random synchronous bending with
torsion, presented in 2nd annual meeting of Copernicus Contract CIPA CT940194, Metz -
France, 30-31.08.1996, Editor L.Toth, Miscolc-1997, pp.176-197
5 T. ŁAGODA, E. MACHA, Energy - based approach to damage cumulation in random
fatigue, in: Reliability Assessment of Cyclically Loaded Engineering Structures, Ed.
R.A.Smith, Kluwer Academic Publishers, 1997, pp.435-442
6 T. ŁAGODA, E. MACHA, Modele trwałości zmęczeniowej w zakresie dużej liczby cykli
przy obciążeniach nieproporcjonalnych, XVIII Sympozjon PKM, Kielce-Ameliówka, 1997,
Vol.II, ss.225-230
7 T. ŁAGODA, E. MACHA, Opis kumulacji uszkodzeń w zmęczeniu losowym za pomocą
prędkości energii właściwej odkształceń, VI Krajowa Konferencja - Mechanika Pękania -
1997, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - Mechanika 62, Kielce, ss.251-258
8 W. BĘDKOWSKI, T. ŁAGODA, E. MACHA, Trwałość zmęczeniowa przy różnych
współczynnikach korelacji naprężeń w dwuosiowym rozciąganiu-ściskaniu, VI Krajowa
Konferencja - Mechanika Pękania - 1997, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej -
Mechanika 62, ss.25-32
9 H. ACHTELIK, J. DZIUBIŃSKI, Fatigue strength of plasma hardfaced elements under
biaxial stress state with harmonic and random loadings, in: Proc. 5th Int. Conf. on
Biaxial/Multiaxial Fatigue and Fracture, Cracow (Poland), Eds E. Macha, Z. Mróz, Tech.
Univ. Opole 1997, Vol. I, pp. 355-366
10 W. BĘDKOWSKI, G. GASIAK, C. LACHOWICZ, A. LICHTAROWICZ, T.
ŁAGODA, E. MACHA: Zależność między erozją kawitacyjną a zmęczeniem losowym
materiałów, X Konferencja Naukowa - Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane,
Styczeń 1997, vol.2, ss. 33-40
11 H. ACHTELIK, C. LACHOWICZ, T. ŁAGODA, E. MACHA, Life time of the notched
specimens of 10HNAP steel under proportional bending with torsion, in Proceedings and
presented in 1st annual fatigue group meeting of Copernicus Contract CIPA CT940194,
Smolenice - Słowacja, 17-18.11.1996, Editor M.Bily, Slovak Academy of Science - 1997,
pp.60-69
12 H. ACHTELIK, C. LACHOWICZ, T. ŁAGODA, E. MACHA, Fatigue characteristics of
the notched specimens of 10HNAP steel under cyclic and random synchronous bending with
torsion, presented in 2nd annual meeting of Copernicus Contract CIPA CT940194, Metz -
France, 30-31.08.1996, Editor L.Toth, Miscolc-1997, pp.176-197
13 W. BĘDKOWSKI, G. GASIAK, C. LACHOWICZ, D. LAMPARD, A.
LICHTAROWICZ, T. ŁAGODA, E. MACHA, Zależność między erozją kawitacyjną a
zmęczeniem losowym materiałów, Problemy Maszyn Roboczych, z.9, vol. 9 (1997), ss.107-
123
14 T. ŁAGODA, E. MACHA, R. PAWLICZEK, Weryfikacja eksperymentalna kryteriów
wieloosiowego zmęczenia losowego bazujących na mocy- Energetyczne Modele
wieloosiowego zmęczenia losowego i ich weryfikacja eksperymentalna - zadanie II, Raport
WM nr 2/97, s.110