XXVII Sympozjon  
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN


ORGANIZATOR

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

WSPÓŁORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i
Stosowanej Oddz. Opole

pod honorowym potronatem

Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn
PAN
prof. dr hab. inż. Józefa Gawlika
oraz

JM Rektora Politechniki Opolskiej
prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa

Uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w

XXVII Sympozjonie
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

22-26.09.2015
który odbędzie się w Ośrodku
Konferencyjno - Wypoczynkowym „Hyrny”
w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20
34-500 Zakopane
http://www.hyrny.pl

JĘZYK / LANGUAGE