XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

16-19.09.2019

Kontakt:


Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska
ul. St. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
tel.: +48 77 449 84 15
e-mail: kmpkm@po.opole.pl
Konferencja pod honorowym patronatem:

JM Rektora Politechniki Opolskiej
Prof. Marka Tukiendorfa

Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn
Polskiej Akademii Nauk
Prof. Janusza Kowala

Przewodniczącego Komitetu Mechaniki
Polskiej Akademii Nauk
Prof. Tadeusza Burczyńskiego

Organizatorzy konferencji:

Patronat:

Sponsorzy konferencji: