XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

16-19.09.2019

WAŻNE DATY
Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia 15.05.2019

Wniesienie opłaty konferencyjnej -I termin 30.05.2019

Wniesienie opłaty konferencyjnej -II termin 01.09.2019

Nadesłanie pełnego tekstu referatu 10.06.2019

Początek konferencji 16.09.2019

Przejdź do:

Komitet Naukowy

Profesorowie:
Przewodniczący: Tadeusz ŁAGODA
Honorowy Przewodniczący: Andrzej NEIMITZ
Przewodniczący Polskiej Grupy Mechaniki Pękania: Dorota KOCAŃDA

Oleksandr BALYTSKYI
Michał BASISTA
Wojciech BŁAŻEJEWSKI
Zdzisław BOGDANOWICZ
Dariusz BOROŃSKI
Tadeusz BURCZYŃSKI
André DRAGON
Piotr FEDELIŃSKI
Jarosław GAŁKIEWICZ
Janusz GERMAN
Grzegorz GLINKA
Grzegorz GOLAŃSKI
Jerzy KALETA
Aleksander KAROLCZUK
Andrzej KAZBERUK
Marta KOSIOR-KAZBERUK

Zbigniew KOWALEWSKI
Janusz KOWAL
Janusz KOZAK
Lothar KROLL
Daniel KUJAWSKI
Tomasz MACHNIEWICZ
Adam NIESŁONY
Jerzy OKRAJNI
Paweł PYRZANOWSKI
Dariusz ROZUMEK
Janusz SEMPRUCH
Andrzej SEWERYN
Dariusz SKIBICKI
Lucjan ŚNIEŻEK
Lucjan WITEK

Publikacje
Pełne prace przesłane na konferencję zostaną poddane recenzji przez członków Komitetu Naukowego i po pozytywnej ocenie zostaną opublikowane w czasopiśmie Solid State Phenomena (https://www.scientific.net/SSP/details) lub w formie rozdziału w monografii. Warunkiem publikacji jest również wygłoszenie referatu na konferencji.
Osoby zainteresowane publikacją pracy w czasopiśmie Solid State Phenomena (https://www.scientific.net/SSP/details) proszone są o przygotowanie pracy w języku angielskim według wytycznych: Osoby zainteresowane publikacją pracy w formie rozdziału monografii, która będzie wydana przez Dział Wydawnictw Politechniki Opolskiej (20 ptk) proszone są o przygotowanie pracy w języku polskim, maksymalnie 16 stron, według wytycznych: Ponadto przewiduje się również rekomendowanie części prac (w formie rozszerzonej) do opublikowania w następujących czasopismach:
 • Acta Mechanica et Automatica
 • Journal of Theoretical and Applied Mechanics
 • The Archive of Mechanical Engineering
 • Journal of Machine Construction and Maintenance
 • Material Science
 • Przegląd Mechaniczny

 • Tematyka Konferencji

  Główną tematyką obrad konferencji będą:

 • Liniowa i nieliniowa mechanika pękania w opisie procesu niszczenia materiałów i konstrukcji;
 • Mechanizmy pękania materiałów w skali mikro i nano;
 • Pękanie biomateriałów;
 • Modelowanie pękania plastycznego i kruchego;
 • Mechanika pękania kompozytów i polimerów;
 • Pękanie struktur niejednorodnych;
 • Podejście statystyczne do opisu procesu pękania;
 • Kryteria pękania materiałów;
 • Prognozowanie uszkodzeń konstrukcji;
 • Pękanie materiałów i konstrukcji w złożonym stanie naprężenia;
 • Pękanie materiałów i konstrukcji przy obciążeniu zmiennoamplitudowym oraz dynamicznym;
 • Wpływ środowiska na proces pękania materiałów i konstrukcji;
 • Metody doświadczalne w mechanice pękania materiałów.
 • Opłata konferencyjna
  OPŁATA WNIESIONA DO 30.05.2019 OPŁATA WNIESIONA DO 01.09.2019
  UCZESTNIK 1900zł 2100zł
  DOKTORANT* 1500zł 1700zł
  OSOBA TOWARZYSZĄCA** 1200zł
  DOPŁATA ZA POKÓJ JEDNOOSOBOWY*** 300zł


  *Po okazaniu ważnej legitymacji doktoranckiej (skan).
  **Autor lub współautor nie może być traktowany jako osoba towarzysząca.
  ***Liczba miejsc w pokojach jednoosobowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń z potwierdzoną wpłatą.

  Opłata obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne (z wyjątkiem osoby towarzyszącej) oraz wszystkie imprezy towarzyszące. Rezygnacja z któregokolwiek dnia konferencji nie wpływa na wysokość opłaty.

  Opłaty konferencyjne prosimy dokonywać na konto:

  Waluta PLN
  Nazwa Polskie Towarzystwo Mechaniki
  Teoretycznej i Stosowanej Oddz. Opole
  NIP 526-17-23-674
  Adres ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
  Bank Millenium Bank S.A.
  Adres banku ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
  Nr konta 43 1160 2202 0000 0000 6013 7508
  Tytułem MP2019/Imię_Nazwisko

  Jeden przelew na jednego uczestnika

  Lokalizacja

  ORLE GNIAZDO HUCISKO
  Hucisko, ul. Orle Gniazdo 20
  42-421 Włodowice
  www.orlegniazdo.pl


  Ośrodek zawdzięcza swoją nazwę położeniu w sąsiedztwie tzw. Orlich Gniazd, czyli średniowiecznych zamków i warowni.

  Konferencja pod honorowym patronatem:

  JM Rektora Politechniki Opolskiej
  Prof. Marka Tukiendorfa

  Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn
  Polskiej Akademii Nauk
  Prof. Janusza Kowala

  Przewodniczącego Komitetu Mechaniki
  Polskiej Akademii Nauk
  Prof. Tadeusza Burczyńskiego

  Organizatorzy konferencji:

  Patronat:

  Sponsorzy konferencji: