XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

16-19.09.2019

Komunikat 1
Przyjmowanie zgłoszeń

 • Informujemy, że zgłoszenia będa przyjmowane do dnia 31.03.2019 drogą mailową na adres kmpkm@po.opole.pl
 • Opłaty konferencyjne należy uiścić do dnia 30.04.2019. Informacje dotyczące opłat dostępne są tutaj
 • Nadesłanie pełnego tekstu referatu 31.05.2019
 • Początek konferencji 16.09.2019
 • Informacje

  W razie pytań proszę kontaktować się z organizatorami konferencji.

  Organizatorzy
  Zapraszamy również na Letnią Szkołę
  Mechaniki Pękania
  13-15.09.2019 KRAKÓW
  summerschool2019.tu.kielce.pl
  Konferencja pod honorowym patronatem:

  JM Rektora Politechniki Opolskiej
  Prof. Marka Tukiendorfa

  Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn
  Polskiej Akademii Nauk
  Prof. Janusza Kowala

  Przewodniczącego Komitetu Mechaniki
  Polskiej Akademii Nauk
  Prof. Tadeusza Burczyńskiego

  Organizatorzy konferencji:

  Patronat:

  Sponsorzy konferencji: