PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Zakopane 2014
Główną tematykę stanowić będą:
Logistyka
Modelowanie
Projektowanie
Badania
Eksploatacja
Automatyzacja
Diagnostyka
Mechatronika