PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Zakopane 2014
1650 zł      - koszt uczestnictwa
1300 zł      - opłata dla doktoranta
8500 zł      - opłata za osobę towarzyszącą
2000 zł      - dodatkowa opłata za   przekroczenie terminu płatności
200    zł     - dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy

Autor lub współautor nie może być traktowany jako osoba
towarzysząca.
Opłata obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały
konferencyjne i imprezy towarzyszące.
Opłatę należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddz. Opole
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
NIP: 526-17-23-674

Bank: Millenium Bank S.A.
ul. 1 Maja 6,
45-068 Opole
nr konta: 43 1160 2202 0000 0000 6013 7508

Tytuł przelewu: "PRMR 2014 Nazwisko"