PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Zakopane 2014
Materiały do pobrania:
Ulotka konferencyjna
Formularz zgłoszeniowy PRMR2014
Szablon streszczenia
Szablon pełnego tekstu artykułu
Logotyp konferencji
Program konferencji
Obowiązującym formatem plakatu jest A1-  organizatorzy nie narzucają na niego szablonu