W związku z dużym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się prośbami dotyczącymi  
przesunięcia terminu zgłoszenia uczestnictwa podajemy zaktualizowany, ostateczny terminarz  
konferencji:

31.10.2013 - zgłoszenie uczestnictwa
15.11.2013 - nadesłanie streszczenia referatu
15.12.2013 - nadesłanie pełnego tekstu referatu
15.11.2013 - wniesienie opłaty konferencyjnej

Nadesłane referaty będą recenzowane. Zakwalifikowane referaty zostaną zaprezentowane na  
sesjach plenarnych, tematycznych i plakatowych.                                 

Dodatkowo planuje się wystąpienia przedstawicieli NCBR i NCN.

Przewiduje się rekomendowanie zakwalifikowanych prac do opublikowania w następujących  
czasopismach:
- Mechanical Systems and Signal Processing (45 pkt)
- Automation in Construction (40 pkt)
- Material Science (15 pkt)
- The Archive of Mechanical Engineering (8 pkt)
- Przegląd Mechaniczny (5 pkt)
- Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze (4pkt)
- Rozdział w monografii (4-5 pkt)
PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH
Zakopane 2014