Profesorowie KMiPKM
Prof. dr hab. inż.
Tadeusz Łagoda
profesor zwyczajny
Kierownik KMiPKM
Prorektor ds. Badań i Rozwoju Politechniki Opolskiej
e-mail: t.lagoda@po.opole.pl
Pokój B313
tel.: +48 77 449 8414
tel.: +48 77 449 8415- sekret. Katedry

Prof. dr hab. inż.
Grzegorz Gasiak
profesor zwyczajny
e-mail: g.gasiak@po.opole.pl
Pokój B13
tel.: +48 77 449 8401

Profesorowie nadzwyczajni KMiPKM
dr hab. inż.
Aleksander Karolczuk
prof. PO
e-mail:a.karolczuk@po.opole.pl
Pokój B15
tel.: +48 77 4498403
dr hab. inż.
Adam Niesłony
prof. PO
Prodziekan ds. nauki Wydziału Mechanicznego
e-mail:a.nieslony@po.opole.pl
Pokój B11
tel.: +48 77 4498399
dr hab. inż.
Dariusz Rozumek
prof. PO
e-mail:d.rozumek@po.opole.pl
Pokój B308
tel.: +48 77 4498410

Adiunkci KMiPKM
dr  inż.
Włodzimierz Będkowski
Prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych
e-mail:w.bedkowski@po.opole.pl
Pokój B108
tel.: +48 77 449 8417


dr  inż.
Roland Pawliczek
e-mail:r.pawliczek@po.opole.pl
Pokój B16
tel.: +48 77 449 8404

dr  hab. inż.
Cyprian Lachowicz
prof. PO
e-mail:c.lachowicz@po.opole.pl
Pokój B10
tel.: +48 77 449 8398


dr  inż.
Zbigniew Marciniak
e-mail:z.marciniak@po.opole.pl
Pokój B311
tel.: +48 77 449 8422


dr  inż.
Grzegorz Robak
e-mail:g.robak@po.opole.pl
Pokój B14
tel.: +48 77 449 8402

dr  hab. inż.
Krzysztof Kluger
prof. PO
e-mail:k.kluger@po.opole.pl
Pokój B12
tel.: +48 77 449 8407Asystenci KMiPKM
dr inż.
Andrzej Kurek
e-mail:a.kurek@po.opole.pl
Pokój B312
tel.: +48 77 449 84 19


Pracownicy emerytowani KMiPKM
dr inż.
Henryk Achtelik


dr inż.
Janusz Marynowski


dr inż.
Waldemar Matlachowski


dr inż.
Czesław Pazoła


mgr inż.
Zdzisław WawrzynkiewiczDoktoranci KMiPKM
dr inż.
Łukasz Blacha
e-mail: l.blacha@po.opole.pl
Pokój B312A
tel.: +48 77 449 84 19


mgr inż.
Sebastian Kamiński
e-mail: sebastianek171@wp.pl
Promotor: Prof.dr hab. inż
Tadeusz Łagoda

dr inż.
Mateusz Kowalski
e-mail: m.kowalski@po.opole.pl
Pokój B316
tel.: +48 77 449 84 16

mgr inż.
Przemysław Stasiuk
e-mail: przemyslaw.stasiuk@wp.pl
Promotor: dr hab. inż
Aleksander Karolczuk
Prof. PO


Pracownicy techniczni i administracyjni KMiPKM
Zbigniew Daciuk
Starszy mechanik
e-mail:z.daciuk@po.opole.pl
Pokój E17
tel.: +48 77 449 8395


mgr inż. Anna Kulesa
starszy specjalista ds. administracyjno-naukowych
e-mail:a.kulesa@po.opole.pl
Pokój B314
tel.: +48 77 449 8415


mgr inż. Jerzy Sołtysek
Starszy specjalista mechanik
e-mail:j.soltysek@po.opole.pl
Pokój B324
tel.: +48 77 449 8421


dr hab. inż.
Stanisław Piesiak


Zdjęcia wykonane przez Pana Sławoja Dubiela s.dubiel@po.opole.pl


mgr inż.
Robert Owsiński
e-mail:r.owsinski@doktorant.po.edu.pl
Promotor: Dr hab. inż
Adam Niesłony Prof. PO

mgr inż.
Waldemar Ledwoń
e-mail: waldekl1307@onet.eu
Promotor: Prof. dr hab. inż
Grzegorz Gasiak

dr inż.
Marta Kurek
e-mail: ma.kurek@po.opole.pl
Pokój B317
tel.: +48 77 449 84 12

dr inż.
Michał Böhm
e-mail: m.bohm@po.opole.pl
Pokój B315
tel.: +48 77 449 84 18

mgr inż.
Grzegorz Misiura
e-mail:  g.misiura@doktorant.po.edu.pl
Promotor: Dr hab. inż
Adam Niesłony Prof. PO

mgr inż.
Ewelina Böhm
e-mail:  ewelinaboehm@gmail.com
Promotor: Prof.dr hab. inż
Tadeusz Łagoda

mgr inż.
Agnieszka Łagoda
e-mail: a.materac@po.opole.pl
Promotor: dr hab. inż
Adam Niesłony prof. PO

mgr inż.
Janusz Lewandowski
e-mail: janusz210@wp.pl
Promotor: dr hab. inż
Dariusz Rozumek prof.POStarsi wykładowcy KMiPKM
mgr inż.
Marek Łagoda
e-mail:  marek.lagoda89@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Cyprian Lachowicz prof. PO

mgr inż.
Grzegorz Kwiatkowski
e-mail:  grzesiekk1989@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Dariusz Rozumek prof.PO

mgr inż.
Lucjan Król
e-mail: rgelucjan@gmail.com
Opiekun: Prof. dr hab. inż
Grzegorz Gasiak

mgr inż.
Wojciech Gancarski
e-mail:  wojciech.gancarski@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Adam Niesłony prof. PO

mgr inż.
Dżulian Agrest
e-mail: dz.agrest@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Adam Niesłony prof. PO

dr inż.
Robert Owsiński
e-mail: r.owsinski@po.opole.pl
Pokój B306
tel: +48 77 449 8405
dr hab. inż.
Mirosław Mrzygłód
prof. PO
e-mail:m.mrzyglod@po.opole.pl
Pokój B318
tel.: +48 77 4498413
mgr inż.
Mateusz Konieczny
e-mail:mateuszmatikonieczny@wp.pl
Opiekun: Prof.dr hab. inż
Grzegorz Gasiak

mgr inż.
Justyna Koziarska
e-mail: justyna.koziarska@wp.pl
Opiekun: Prof.dr hab. inż
Tadeusz Łagoda

mgr inż.
Marcin Marcinkowski
e-mail: m.marcinkowski@poczta.onet.pl
Opiekun: dr hab. inż
Cyprian Lachowicz
Prof. PO

mgr inż.
Bartosz Mazurek
e-mail: mazurek.b@hotmail.com
Opiekun: Dr hab. inż
Adam Niesłony Prof. PO

mgr inż.
Bernadetta Piskorowska
e-mail: bernadetta.piskorowska@gmail.com
Opiekun: dr hab. inż
Mirosław Mrzygłód
Prof. PO