Główną tematykę stanowić będą:
Logistyka
Modelowanie
Projektowanie
Badania
Eksploatacja
Automatyzacja
Diagnostyka
Mechatronika
Biomechanika
XXVII Sympozjon  
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN