Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska
ul. St. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
tel. +48 77 449 8415
e-mail: kmpkm@po.opole.pl
http://kmpkm.po.opole.pl/pkm2015
XXVII Sympozjon  
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN