Przewodniczący:

prof. dr hab. inż.  Tadeusz Łagoda

Sekretarz ds. organizacyjnych:

dr inż. Marta Kurek

Sekretarz ds. informatycznych:

dr inż. Andrzej Kurek

Członkowie:

mgr inż. Anna Kulesa
mgr Magdalena Filipek
dr inż. Łukasz Blacha
dr inż.  Michał Böhm
dr inż.  Mateusz Kowalski
mgr Agnieszka Jaworska
mgr inż. Anita Forc
XXVII Sympozjon  
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN