W związku z dużym zainteresowaniem oraz pojawiającymi się prośbami dotyczącymi 
przesunięcia terminu zgłoszenia uczestnictwa podajemy zaktualizowany terminarz 
konferencji:

16.06.2015 - zgłoszenie uczestnictwa oraz nadesłanie streszczenia referatu
30.06.2015  - wniesienie opłaty konferencyjnej
30.06.2015  - nadesłanie pełnego tekstu referatu

Wszystkie nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki
Opolskiej, natomiast pełne prace znajdą się na płycie CD dołączonej do materiałów
konferencyjnych (CD bez numeru ISSN).

Ponadto po konferencji planuje się rekomendacje wybranych artykułów, zgodnych z profilem
danego czasopisma, do druku w:

·         „Machine Dynamics Research” (6 pkt) (w języku angielskim)

·         „Przegląd Mechaniczny” (5 pkt)

·         „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” (3 pkt)

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu artykułu do druku należy jednak do redaktorów w/w
czasopism                             
XXVII Sympozjon  
PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN